Articles

Matthew Jones: Cwmni dillad newydd i gefnogwyr rygbi Cymru- Sgrym / A new clothing brand for Welsh rugby fans is launched- Sgrym

/
Matthew Jones Sgrym

Yn ychwanegol i weithio llawn amser, ysgrifennu llyfrau cwis, cyfrannu at parallel.cymru a magu teulu, mae Matthew Jones wedi penderfynu helpu pobl o Gymru i wisgo’n well. Yma, mae’n siarad am ryddhau llinell dillad newydd o’r enw Sgrym… In addition to working fuling time, writing quiz books, contributing to parallel.cymru and bringing up a family,

Darllenwch fwy...

Sara Louise Wheeler o Brifysgol Bangor: Blwyddyn wych o ran ieithoedd arwyddion mewn ffilm / A great year for signed languages in film

/
Sara Louise Wheeler- A great year for signed languages in film

O ystyried y ffilmiau wedi’u rhyddhau yn ystod 2017, a’r rhai wedi’u hanrhydeddu yn y seremoni Oscars, go arbennig yw sylwi mor amlwg mae ieithoedd arwyddion wedi bod. Tair ffilm yn enwedig sy’n amlwg gan eu bod nhw’n portreadu ieithoedd arwyddion fel ieithoedd go iawn, sef: Baby Driver, The Shape of Water a The Silent

Darllenwch fwy...