Menu
Category archive

Welsh Around The World

Shelley Hughes: Llywodraeth Cymru yng Ngogledd America / Welsh Government in North America

In Informal/Welsh Around The World
Shelley Hughes- Welsh Government in Washington

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnal swyddfeydd mewn 16 o leoliadau ledled y byd, ac maent yn gyfrifol am fasnach a buddsoddi, cysylltiadau llywodraeth, twristiaeth, diwylliant ac addysg. Ond beth maent yn ei wneud o ddydd i ddydd? Yma, Shelly Hughes, Rheolwr Materion Allanol, yn ein tywys trwy eu gwaith… The Welsh Government maintains offices in…

Keep reading...

Elizabeth Jane Corbett: 15 ohonom ni yn Melbourne yn helpu cyrraedd at filiwn o siaradwyr / 15 of us in Melbourne are helping to reach a million speakers

In Informal/Welsh Around The World
Elizabeth Jane Corbett- 15 o Melbourne

Miloedd o bobl dros y byd sy’n dysgu Cymraeg, ac mae straeon diddorol a phrofiadau unigryw gyda llawer iawn ohonyn nhw. Yma, dyn ni’n cael cipolwg ar beth sy’n digwydd mewn cyrsiau Cymraeg yn Melbourne… There are thousands of people across the world who are learning Welsh, and very many of them have interesting stories…

Keep reading...