Arolwg

Arolwg: Rhowch eich barn chi / Survey: Give your opinion about Parallel.cymru

Yn Adnoddau/Cyhoeddiadau Parallel.cymru

Yn parallel.cymru, dyn ni’n awyddus iawn i ddarparu eitemau defnyddiol i fwynhau darllen yn y Gymraeg. Oes munud gyda chi i roi adborth i’n helpu ni i wella? Cofiwch wasgu Submit ar y diwedd. Cofiwch wasgu Submit ar y diwedd. Diolch!

At parallel.cymru, we are keen to provide useful items to enjoy reading in Welsh. Do you have a minute to give feedback to help us improve? Remember to press Submit at the end. Remember to press Submit at the end. Thank you!

powered by Typeform