Geirfa Thematig

Geirfaoedd Thematig: ar gyfer Cyfeirio ac Astudio / Themed Glossaries: for Reference and Studying

Dyma gyfres o eirfaoedd/rhestrau chwilio, a drefnir yn ôl lefel eich iaith. Gellir ei defnyddio fel canllaw cyfeirio, neu gallwch ei hastudio trwy ddefnyddio'r teclyn Quizlet sydd wedi'i fewnosod yng ngwaelod pob erthygl. Gallwch hefyd fynd yn uniongyrchol at yr eitemau Quizlet: quizlet.com/parallelcymru.

This knowledge base provides a series of glossaries/lookup lists, arranged by the level of your language. It can be used as a reference guide, or you can study it using the Quizlet widget embedded in the base of each article. You can also go directly to the Quizlet items: quizlet.com/parallelcymru.

 

Termau Rhagarweiniol / Introductory Terms

Termau Canolradd / Intermediate Terms

Rhestrau llawn o Gramadeg Cymraeg / Full lists of Welsh Grammar

Enwau Lleodd / Placenames

Termau Themaidd / Themed Terminology

Cymraeg yn y Gweithle / Workplace Welsh


More about studying with Quizlet

What is Quizlet and how can I use it?  -> A quick guide to Quizlet.

There are different ways to study or test yourself: Quizlet Study Tools.


 

Idiomatic Expressions in Welsh

Enwau Cymraeg- Tarddiad ac Ystyr

Ask Dr Gramadeg

Geiriadur i Dysgwyr

Y diweddaraf oddi wrth Resources