Cofiwch Dryweryn Prif ddelwedd

Cofiwch Dryweryn: Casgliad o luniau / A collection of photos

Ers canol Ebrill, mae'r Mudiad Cofiwch Dryweryn, sy'n ail-greu'r wal gerrig wreiddiol, enwog ger Aberystwyth, a gafodd ei phaentio drosti â graffiti, wedi lledu drwy gydol Cymru. Mae'r alwad hon o ran annibyniaeth ddiwylliannol ac ieithyddol yn atseinio dros y wlad, a dyma lawer o'r sloganau, wedi'u trefnu'n ôl sir, ac o dan bob un ffynhonnell yn y cyfryngau cymdeithasol.

Since mid April, the Cofiwch Dryweryn movement, which recreates the iconic original stone wall near Aberystwyth that was painted over with graffiti, has spread throughout Wales. This call for cultural and lingustic independence is echoing across the country, and here are many of the slogans, arranged by county, with a social media source underneath.

If you have any contributions, or commentary about being part of this movement, email me on [email protected].

Traeth Abertawe / Swansea Beach

Cofiwch Dryweryn Traeth Abertawe

GymraesY

Clydach, Abertawe / Swansea

Cofiwch Dryweryn Clydach

LlioHeleddOwen

Nantffyllon, Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr / Bridgend

Cofiwch Dryweryn Nantyffyllon Maesteg

yescymrumaesteg

Aberteifi, Ceredigion / Cardigan, Ceredigion

Cofiwch Dryweryn Aberteifi

Llandeilo, Sir Gaerfyrddin / Carmarthenshire

Cofiwch Dryweryn Llandeilo

DylanEbz

Nefyn, Pwllheli, Gwynedd

Cofiwch Dryweryn Nefyn Pwllheli

ElinHywel

Llanuwchllyn, Gwynedd

Cofiwch Dryweryn Llanuwchllyn

EurosDol

Llangollen, Sir Ddinbych / Denbeighshire

Cofiwch Dryweryn Llangollen

Llangrannog, Ceredigion

Cofiwch Dryweryn Llangrannog

MischiefLloyd

Merthyr Tudful / Merthyr Tydfil

Cofiwch Dryweryn Merthyr Tudful

EfanIfor

Penygroes, Gwynedd

Cofiwch Dryweryn Penygroes

Traeth Aberafon / Aberavon Beach, Port Talbot

Cofiwch Dryweryn Port Talbot

mozzie1982

Y Ganolfan Owain Glyndŵr, Machynlleth, Powys

Cofiwch Dryweryn Machynlleth y Ganolfan Owain Glyndŵr

Abaty Talyllychau, Sir Gaerfyrddin / Talley Abbey, Carmarthenshire

Cofiwch Dryweryn Abaty Talyllychau

gwecambrianweb

Pen-y-Bont ar Ogwr / Bridgend

Cofiwch Dryweryn Pen-y-Bont

Aberdaugleddau / Milford Haven

Rhys Padarn, Oriel Odl

Cofiwch Dryweryn Oriel Odl

rhyspadarn

Rhiannon Roberts, Rhiannon Art

Cofiwch Dryweryn- Rhiannon Art

rhiannon_art

Y diweddaraf oddi wrth Informal