Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yn Dysgwyr/Newyddion
Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn adrodd newyddion i ddysgwyr newydd yn Gymraeg (eithaf) syml. Mae’n cael eu cyhoeddi ar benwythnosau. Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands reads the news in (quite) simple Welsh. It is published on weekends. Words that are underlined can be clicked or pressed to show…

Cadwch i ddarllen...

Eisteddfod 2019: Cyflwyno Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy / Crown and Chair presented to Eisteddfod Committee

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol
Eisteddfod 2019 Cadair + Coron

Heno (13 Mehefin) cyflwynwyd Coron a Chadair Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy i Bwyllgor Gwaith y Brifwyl mewn seremoni arbennig yn Oriel Ffin y Parc, Llanrwst. Tonight (13 June), both the Conwy County National Eisteddfod’s Crown and Chair are presented to the festival’s Executive Committee, at a special ceremony in Oriel Ffin y Parc, Llanrwst.

Cadwch i ddarllen...

S4C: Elis James yn diffinio’r teipiau Cymreig – pa un ydych chi? / Elis James identifies some Welsh types – which one are you?

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol
Beth sydd ar S4C Elis James

Yn ôl y digrifwr poblogaidd Elis James, mae ‘na nifer o deipiau sy’n amlwg iawn ymysg pobl Cymru. Ydych chi’n syrthio mewn i un o’r chwe chategori mae Elis yn archwilio yn ei gyfres comedi newydd? Cwynwr, pencampwr, ffermwr, Mam Gymreig, perfformiwr neu gymeriad sebonllyd? According to the popular comedian Elis James, there are some…

Cadwch i ddarllen...

Y Darllenydd Penwythnos / The Weekend Reader

Yn Dolenni
The Weekend Reader

Dyma gasgliad o ddolenni yn cynnwys pethau i’w darllen dros y penwythnos sydd wedi cael eu casglu gan Neil Rowlands a Michelle Fecio. Mae rhai eitemau yn y Gymraeg, erthyglau am Gymru yn Saesneg a rhyw ysgrifennu amrywiol i’n helpu i ddeall ein hiaith a’n diwylliant trwy ddarllen am ieithoedd a gwledydd eraill. Mwynhewch! Here…

Cadwch i ddarllen...

1 2 3 28
Parallel.cymru fel e-cylchlythyr wythnosol- heb unrhyw gost! Hoffech chi dderbyn ysgrifen Cymraeg a dwyieithog unigryw bob penwythnos yn uniongyrchol yn eich mewnflwch?Parallel.cymru as a weekly e-magazine- completely free!Would you like to receive unique Welsh and bilingual writing each weekend direct in your inbox?

Holler Box