Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Newyddion i Ddysgwyr Newydd

In Learners/News

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn adrodd newyddion i ddysgwyr newydd yn Gymraeg (eithaf) syml. Mae'n cael eu cyhoeddi ar benwythnosau.

Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands reads the news in (quite) simple Welsh. It is published on weekends. Words that are underlined can be clicked or pressed to show an English translation.

Newyddion i Ddysgwyr Newydd 19/05

Addysg
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi dweud eu bod nhw’n edrych i sefydlu ysgol Gymraeg ym Mwcle yn y pum mlynedd nesaf. Mae ymgyrchwyr iaith Sir y Fflint dros Addysg Gymraeg wedi dweud y dylid gwneud mwy i hyrwyddo ysgolion cyfrwng Cymraeg y sir. Ond dywedodd Arweinydd y Cyngor, Ian Roberts fod "gweledigaeth fawr" yn y sir ar gyfer addysg Gymraeg ac mi wnaeth o gyfeirio at welliannau neu safleoedd newydd sydd ar y gweill i ysgolion Cymraeg yn Yr Wyddgrug, Shotton a'r Fflint

Treth incwm
Mae nifer o weithwyr yng Nghymru wedi talu'r swm anghywirThis triggers the tooltip ar ôl camgymeriad efo codau treth sy'n ymwneud â lle mae pobl yn byw. Dywedodd adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) fod y gwall wedi digwydd am fod cod S am Yr Alban wedi cael ei ddefnyddio, gan olygu bod rhai bobl wedi talu’r cyfanswm anghywir.

Sir y Fflint
Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cadarnhau bod dyn 48 oed wedi cael ei arestio ar sail amheuaeth ei fod wedi dwyn arian oddi ar glwb pêl-droed Broughton Park. Mae cadeirydd y clwb wedi dweud eu bod nhw’n helpu’r heddlu.

Pêl-droed
Enillodd Manchester City y Cwpan FA gan sicrhau eu trydydd tlws eleni y tro cyntaf i unrhyw dîm ennill y cynghrair a’r ddau gwpan.


Newyddion i Ddysgwyr Newydd 05/05

Gwleidyddiaeth
Mae Adam Price, arweinydd Plaid Cymru, wedi galw ar gefnogwyr ail refferendwm ar yr Undeb Ewropeaidd i bleidleisio dros y blaid yn yr etholiad ar gyfer Senedd Ewrop ddiwedd mis Mai. Mae Plaid Cymru eisoes wedi dweud y dylai Cymru gynnal refferendwm ar annibyniaeth os bydd Brexit yn digwydd heb bleidlais arall ar ein haelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd. Mae wyth plaid yn gobeithio sicrhau cefnogaeth pleidleiswyr Cymru yn yr etholiadau Ewropeaidd, Ceidwadwyr, Llafur, Plaid Cymru, UKIP, y Democratiaid Rhyddfrydol, y Blaid Werdd, Plaid Brexit a Change UK.

Addysg
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi fersiwn drafft y cwricwlwm newydd gan ddweud eu bod nhw wedi cyrraedd “carreg filltir bwysig”. Disgwylir y bydd y cwricwlwm yn dechrau yn 2022.

Pêl-droed
Mae Caerdydd wedi colli eu lle yn Uwch Gynghrair Lloegr ar ôl iddyn nhw gael eu trechu o dair gôl i ddwy adref yn erbyn Crystal Palace. Mae’r canlyniad yn golygu y bydd yr Adar Gleision yn chwarae yn y Bencampwriaeth y tymor nesaf.

Rygbi
Mae Shaun Edwards, hyfforddwr amddiffyn Cymru, wedi penderfynu y bydd o’n gadael ei rôl ar ôl Cwpan y Byd 2019. Mae o wedi bod yn rhan o dîm hyfforddi Warren Gatland ers 2008 ac enillodd pedwar teitl yn y Chwe Gwlad.


Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 28/04

Gwleidyddiaeth
Mae Plaid Cymru wedi galw am refferendwm annibyniaeth os bydd Brexit yn digwydd heb bleidlais arall ar ein haelodaeth o'r Undeb Ewropeaidd. Dywedodd arweinydd y blaid, Adam Price, y dylai pobl yng Nghymru gael yr hawl i benderfynu rhwng "dyfodol mwy disglair fel gwlad annibynnol yng nghanol Ewrop" neu fel "rhanbarth ail ddosbarth anghofiedig mewn Prydain sy'n marw."

Yr iaith
Yn dilyn fandaliaeth ar y gofeb answyddogol Cofiwch Dryweryn, mae’r geiriau wedi dechrau ymddangos ar waliau ar hyd ac ar led yng Nghymru. Mae’r ymateb gan nifer o bobl yng Nghymru yn cynnwys creu mwy o sloganau sy’n debyg i’r un gwreiddiol. Mae adroddiadau o'r graffiti yn cael ei weld mewn bron hanner cant o leoliadau gwahanol ledled Cymru.

Tata
Mae dau berson wedi'u hanafu yn dilyn ffrwydradau ar safle gwaith dur Tata ym Mhort Talbot yn yr oriau mân fore Gwener. Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am tua 03:30. Mae'r safle wedi ail agor wrth i'r cwmni asesu unrhyw ddifrod i'r adeiladau. Cafodd y digwyddiad ei achosi gan fetel tawdd yn dod i gysylltiad efo dŵr oer.

Pêl-droed
Ar ôl colli eu gêm yn erbyn Fulham yn Uwch Gynghrair Lloegr, mae Caerdydd yn agosáu at ddisgyn i'r Bencampwriaeth. Mae’r Adar Gleision bedwar pwynt tu ôl i Brighton yn y tabl erbyn hyn efo dim ond dwy gêm yn weddill i'w chwarae.


Ymwadiad
Ysgrifennwyd rhai o’r erthyglau 'Dysgwyr' gan bobl sydd eisoes wrthi’n dysgu Cymraeg. Efallai y dewch ar draws rhai camgymeriadau ieithyddol yn y Gymraeg o bryd i’w gilydd.

Disclaimer
Some of the 'Learner' articles have been written by those who are still learning Welsh. You may therefore come across some linguistic errors in the Welsh from time to time.


Ask Dr Gramadeg

Geirfa Thematig