Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yn Learners/News

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn adrodd newyddion i ddysgwyr newydd yn Gymraeg (eithaf) syml. Mae'n cael eu cyhoeddi ar benwythnosau.

Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands reads the news in (quite) simple Welsh. It is published on weekends. Words that are underlined can be clicked or pressed to show an English translation.

Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 15/09

Chwaraeon
Mae cyn-gapten Cymru, Gareth Thomas, wedi datgelu ei fod o'n byw gyda HIV, gan ddweud ei fod am "dorri stigma" y cyflwr. Mi wnaeth Thomas, sy wedi chwarae 100 o weithiau i Gymru, ddod allan yn hoyw yn 2009 ac mae o wedi ymgyrchu am hawliau hoyw. Mae Thomas yn byw ger Pen-y-bont ar Ogwr efo'i ŵr Stephen, 56. Mi wnaethon nhw briodi yn 2016.

Rygbi
Mae tîm rygbi Cymru wedi hedfan i Siapan ar gyfer Cwpan y Byd. Byddan nhw’n chwarae Georgia yn eu gêm gyntaf ar Fedi 23. Ond mae pryderon am ffitrwydd y chwaraewyr, Adam Beard a Cory Hill. Bydd y gystadleuaeth yn cychwyn ar Fedi 20 yn Tokyo efo gêm rhwng y gwestywyr Siapan, a Rwsia.

Gwleidyddiaeth
Mae Aelod Seneddol y Rhondda, Chris Bryant wedi cyhoeddi y basai fo'n licio olynu John Bercow fel Llefarydd Tŷ'r Cyffredin. Mi wnaeth Mr Bercow gyhoeddi y bydd o'n camu i lawr fel Llefarydd erbyn 31 Hydref, ar ôl 10 mlynedd yn y swydd. Mae Harriet Harman a Lindsay Hoyle o'r Blaid Lafur, Eleanor Laing a Syr Edward Leigh o'r Ceidwadwyr, a Pete Wishart o'r SNP, hefyd wedi taflu'u henwau i'r het.


Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 08/09

Annibyniaeth
Ym Merthyr Tudful, mi wnaeth miloedd o bobl ymgasglu mewn rali dros annibyniaeth i Gymru fore Sadwrn. Y rali oedd y drydedd sy wedi cael ei threfni yng Nghymru, ar ôl un yng Nghaerdydd ym mis Mai ac un yng Nghaernarfon ym mis Gorffennaf. Yn ôl y trefnwyr roedd dros 5,200 yn bresennol, ond dydy'r heddlu ddim wedi cadarnhau'r ffigurau.

Gwleidyddiaeth
Mae galwadau am ddatganoli pwerau dros drethi ar hediadau i Gymru wedi cael eu gwrthod. Yn ôl Gweinidog Cyllid Cymru, Rebecca Evans, mae'r penderfyniad gan Lywodraeth y DU yn "gwbl afresymol". Roedd adroddiad ym mis Mehefin wedi mynegi'r farn y dylai gweinidogion Cymru reoli'r dreth teithwyr awyr erbyn 2021. Ond mae gweinidogion Prydeinig wedi dweud eu bod yn bryderus y gallai Llywodraeth Cymru ddefnyddio'r pwerau i hyrwyddo Maes Awyr Caerdydd ar draul Maes Awyr Bryste.

Rygbi
Collodd Cymru eu gêm olaf cyn Cwpan y Byd 19-10 yn erbyn Iwerddon yn Nulyn, eu hail golled yn olynol. Bydd Cymru'n chwarae Georgia yn eu gêm gyntaf yng Nghwpan y Byd ar 23 Medi, cyn wynebu Awstralia, Fiji, ac Wrwgwái yn eu gemau grŵp.

Pêl-droed
Mae Cymru'n dal i fedru cyrraedd rowndiau terfynol Euro 2020 ar ôl buddugoliaeth dros Azerbaijan yn Stadiwm Dinas Caerdydd nos Wener. Mae'r canlyniad yn golygu bod Cymru wedi codi i'r trydydd safle yn eu grŵp.


Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 01/09

Gwleidyddiaeth
Cafodd protestiadau eu cynnal ledled Cymru wrth i ymgyrchwyr ddangos eu gwrthwynebiad i gynlluniau'r Prif Weinidog, Boris Johnson. Mae Mr Johnson wedi dweud y bydd y Deyrnas Unedig yn gadael yr Undeb Ewropeaidd heb gytundeb oni bai bod cytundeb newydd yn cael ei gytuno.

Dean Saunders
Mae cyn-bêl-droediwr Cymru, Dean Saunders, wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth ar ôl dechrau ei ddedfryd o ddeng wythnos yn y carchar. Mae o newydd lansio apêl yn erbyn hyd ei ddedfryd. Roedd wedi cael ei arestio gan Heddlu Sir Gaer ar amheuaeth o yfed a gyrru ond mi wnaeth o wrthod prawf anadl. Mi wnaeth Saunders, 55, bledio'n euog i ddau gyhuddiad ar ôl cael ei stopio gan yr heddlu ar amheuaeth o yrru dan ddylanwad alcohol.

Cyffuriau
Mae dau ddyn wedi cael eu cyhuddo o fewnforio cocên yn Llys Ynadon Hwlffordd ar ôl i 750 cilogram o'r cyffur gael eu darganfod mewn cwch oddi ar arfordir Cymru. Mi wnaeth yr Asiantaeth Droseddau Cenedlaethol (NCA) ddarganfod y cyffuriau ar gwch oedd yn hwylio ger Abergwaun. Mi wnaeth Gary Swift, 53, a Scott Kilgour, 41, y ddau o Lerpwl, ymddangos gerbron y llys ond wnaethon nhw ddim cyflwyno ple ac mi gafodd y ddau eu cadw yn y ddalfa.


Ymwadiad
Ysgrifennwyd rhai o’r erthyglau 'Dysgwyr' gan bobl sydd eisoes wrthi’n dysgu Cymraeg. Efallai y dewch ar draws rhai camgymeriadau ieithyddol yn y Gymraeg o bryd i’w gilydd.

Disclaimer
Some of the 'Learner' articles have been written by those who are still learning Welsh. You may therefore come across some linguistic errors in the Welsh from time to time.


Ask Dr Gramadeg

Geirfa Thematig