Wales Around the World

Wales Around The World: A Collection of Societies and Groups

Welsh people and Welsh speakers have relocated all over the world, and in North America there is a very strong interest in Welsh life by those with ancestry. However it can be difficult to find what provision there is, so here Michelle Fecio and Neil Rowlands present a non-comprehensive list, organised by continent and with, where existing, Facebook and Twitter accounts. Items with a bilingual name, often including Cymdeithas (society), indicate that there is some Welsh-language provision or speakers in the group.

Mae Cymry Cymreig, a rhai Cymraeg eu hiaith, wedi adleoli i bedwar ban byd, ac yn Ne America mae gan bobl a'u teulu'n hanu o Gymru ddiddordeb cryf iawn mewn bywyd Cymreig a Chymraeg. Fodd bynnag mae'n gallu bod yn anodd darganfod beth sy ar gael, ac felly yma mae Michelle Fecio a Neil Rowlands yn cyflawni rhestr o'r fath bethau, er nad un sy'n cynnwys popeth. Mae wedi'i threfnu yn ôl cyfandir, a lle maen nhw'n bodoli, mae manylion ar gyfer cyfrifon Weplyfr a Thrydar hefyd. Os bydd i'r grŵp enw dwyieithog, yn aml un yn cynnwys 'Cymdeithas', wedyn dyna'n dangos mai yn y grŵp ddarpariaeth o ran y Gymraeg, neu fod rhai pobl sy'n siarad Cymraeg yn cymryd rhan.

 Would you like to add a society? Hoffech chi ychwanegu cymdeithas? Email us!

For other groups and indivduals, take a look at the Say Something in Welsh forum, expat.com or the international offices of the Welsh Government.

Bord Cynnwys / Table of Contents

Cymru / Wales

I gael trosolwg cynhwysfawr o'r ddarpariaeth Gymraeg yng Nghymru, ewch i Map o Lefydd i Siarad Cymraeg.
For a comprehensive overview of Welsh-language provision within Wales, go to Map of Places to Speak Welsh.


Lloegr ac yr Alban / England and Scotland

London contains the only Welsh-language centre outside of Wales, the ever-popular London Welsh Centre in Kings Cross, plus a Welsh-language school. The main groups outside of that are Liverpool Welsh, as Liverpool has been a 'capital in exile' for North Wales, plus the Derby Welsh Learners Circle has a thriving community.

Parallel.cymru: Jonathan Simcock: Dysgu a defnyddio Cymraeg yn Derby / Learning and using Welsh in Derby

Society name
City
Website
Facebook
Twitter

Birmingham Welsh Society

Birmingham

Bournemouth and District Welsh Society

Bournemouth, Dorset

Bradford Welsh Society

Bradford, West Yorkshire

Chelmsford and District Welsh Society

Chelsmford, Essex

Coventry Cambrian Society

Coventry, West Midlands

Derby Welsh Learners Circle

Derby, Midlands

Edinburgh Welsh Society

Edinburgh, Scotland

Welsh Society of Hull and East Yorkshire

Hull, East Yorkshire

Liverpool Welsh

Liverpool

The Borough Welsh Congregational Chapel, London

Southark, London

London Welsh Centre

Kings Cross, London

London Welsh School / Ysgol Gymraeg Llundain

Greenford, London

Siop Shop Manchester- bakery

Manchester

Norwich Welsh Society

Norwich, East Anglia

Welsh Club Preston

Preston, Lancashire

Sheffield and District Cambrian Society

Shefflield, midlands

Society name
City / State
Website
Facebook
Twitter

Melbourne Welsh Church

Melbourne, Victoria

Welsh Society of Western Australia

Perth, Western Australia

Sydney Welsh Society / Cymdeithas Cymry Sydney

Sydney, New South Wales

Auckland Welsh Club

Auckland, New Zealand

The Welsh Dragon Bar

Wellington, New Zealand

New Zealand Welsh / Welsh Society of Wellington / Cymdeithas Cymreig Wellington

Wellington, New Zealand


Canada

 

Society name
Province / Territory
Website
Facebook
Twitter

Calgary Welsh Society

Alberta

St. David’s Society of Edmonton

Alberta

British Columbia-Victoria Welsh Society

British Columbia

Vancouver Welsh Society

British Columbia

Welsh Society of Manitoba / Cymdeithas Gymreig Manitoba

Manitoba

St. David’s Society of Toronto

Ontario

Ontario Welsh Festival

Ontario

Ottawa Welsh Society / Cymdeithas Cymry Ottawa

Ottawa


Ewrop / Europe

 

Society name
City / Country
Website
Facebook
Twitter

Welsh Society in Brussels and Belgium / Cymdeithas Gymreig Brwsel

Brussels, Belgium

Welsh Society in Ireland

Ireland

Paris Welsh Society

Paris, France


Y Dwyrain Canol & Asia / Middle East & Asia

 

Society name
City / Country
Website
Facebook
Twitter

Welsh Social Club of Dubai

Dubai, United Arab Emirates

St. David’s Society of Hong Kong

Hong Kong

St. David's Society Japan / Cymdeithas Dewi Sant Siapan

Tokyo and Kansai, Japan

St. David’s Welsh Society of Singapore

Singapore


Yr Wladfa (De America) / Patagonia (South America)

Of all the Wales-Patagonia connections, the best starting place is Cymdeithas Cymru-Ariannin; also Welsh-language tours are available through Welsh Patagonia.

Parallel.cymru: Jeremy Wood- Yr Iaith Gymraeg yn y Wladfa / The Welsh language in Patagonia
Parallel.cymru: Cerdiau Post o Ysgyl y Cwm / Postcards from Ysgol y Cwm

Society name
City / Country
Website
Facebook
Twitter

The Wales-Argentina Society / Cymdeithas Cymru-Ariannin / La Asociación Gales-Argentina

Patagonia & Wales

Capilla Seion

Esquel, Patagonia

Ysgol Gymraeg y Gaiman

Gaiman, Patagonia

Capilla Glan Alaw

Gaiman, Patagonia

The Landings Museum / Amgueddfa'r Glaniad / Museo del Desembarco

Puerto Madryn, Patagonia

Asociacion Galesa Puerto Madryn

Puerto Madryn, Patagonia

Asociacion San David

Trelew, Patagonia

Asociación Eisteddfod del Chubut

Trelew, Patagonia

Ysgol Yr Hendre

Trelew, Patagonia

Ysgol y Cwm

Trevelin, Patagonia

Society name
State
Website
Facebook
Twitter

Cymdeithas Madog, the Welsh Studies Institute in North America

Annual course

Welsh North American Association and North American Festival of Wales

Annual festival

NINNAU & Y Drych- the North American Welsh Newspaper

Newspaper

Alabama Welsh Association

Alabama

Welsh League of Arizona

Arizona

Welsh American Society of Northern California

California

Colorado Welsh Society

Colorado

Welsh Society of Western New England

Connecticut

Gulf Coast Welsh Society, Sarasota

Florida

St. David’s Welsh Society of St. Petersburg

Florida

St. David’s Welsh Society of Georgia

Georgia

Idaho Welsh Society

Idaho

Chicago Tafia

Illinois

Cambrian Benevolent Society of Chicago

Illinois

Iowa Welsh Society

Iowa

Boston Cymrodorion

Massachusetts

St. David’s Society of Minnesota

Minnesota

St. David’s Society of Utica, New York

New York

Welsh Congregation of New York / Eglwys y Cymry Efrog Newydd

New York

New York Welsh

New York

Welsh Society of Central Ohio

Ohio

Welsh Society of Oregon

Oregon

Delta Welsh Heritage

Pennsylvania

Welsh Society of Philadelphia

Pennsylvania

St. David’s Society of Pittsburgh

Pennsylvania

Rhode Island Welsh Society

Rhode Island

Welsh Society of Fredericksburg

Virginia

Puget Sound Welsh Association

Washington

Washington DC Welsh

Washington DC

Welsh Society of Central Pennsylvania

Pennsylvania

Poultney Area St. David’s Society

Vermont

Welsh Club of Milwaukee

Wisconsin

Y diweddaraf oddi wrth Adnoddau