Menu
Category archive

Fun

Top 10: Canwyr o Gymru/Singers from Wales

In Fun/Top 10
Top 10 Canwyr o Gymru

Mae gan Gymru dreftadaeth gerddorol gref. Mae Cymru wedi cynhyrchu nifer o ffigurau cerddorol dros y blynyddoedd ac mae nifer ohonynt wedi cael llwyddiant rhyngwladol. O ganlyniad, mae llawer o bobl yn cyfeirio at Gymru fel ‘Gwlad y Gân’. Wales has a strong musical heritage. Wales has produced a number of musical figures over the years and many have achieved international success. As a result, a lot of people refer to Wales as ‘The Land of Song’. Gan / By Lydia Hobbs Sir Bryn Terfel CBE

Keep reading...

Top 10- Cestyll Cymru / Castles of Wales

In Fun/Top 10
Top 10 Cestyll Cymru

Mae Cymru’n wlad fodern ond mae ganddi dreftadaeth odidog hefyd.  Mae cestyll yn rhan bwysig o hanes Cymru ac mae dros 600 o gestyll yng Nghymru. Felly, ble bynnag yr ewch chi yng Nghymru, fyddwch chi byth yn bell o gastell. Wales is a modern country but it also has a magnificent heritage. Castles are an important part of Welsh history and there are over 600 castles in Wales. Therefore, where you go in Wales, you will never be far from a castle. By Lydia Hobbs Castell Biwmares / Beaumaris…

Keep reading...

David Jandrell’s Monthly Column: Communication Problems

In David Jandrell's Valleys Humour/Fun
David Jandrell Grumpy Old Valleys Men

Welcome to a monthly series of exclusive articles by Welsh Valleys Humour author David Jandrell.  In it he explores frustrations with modern life, all recounted through his unique humour and Valleys dialiect… November 2018: Communication Problems I’m very good at answering questions, as they are put. I can give someone an instant answer to their question, and my answer will be logical, well thought out and accurate. The trouble is, very often when I have responded, I am aware that I may be slightly ‘out of sync’ with the questioner…

Keep reading...

Papurau Wal Digidol / Digital Wallpapers

In Fun
Papurau Wal Wallpaper

Delweddau papur wal am ddim i’w lawrlwytho ar gyfer eich cyfrifiadur/gliniadur/tabled/ffôn Free wallpaper desktop images to download for your computer/laptop/tablet/phone Mae oriel o ddelweddau ar gael isod; cliciwch ar y ddelwedd i neidio iddi, ac yna dewiswch y dimensiynau sydd eu hangen. A gallery of images available is below; click on the image to jump to it, and then select the dimensions required. Hoffech chi gyfrannu delwedd, gyda chredyd i chi? Gyrrwch neges at [email protected] Would you like to contribute an image, with credit to you? Send an email to…

Keep reading...

Mapiau, Darluniadau a Delweddau gwahanol o Gymru / Different Maps, Images and Visualisations of Wales

In Fun
Mapiau o Gymru

Mae pob darllenwr y cylchgrawn digidol hwn yn gwybod yn iawn fod Cymru’n llawn hanes, diwylliant a chelf, ac mae’n gwlad ni wedi cael ei chynrychioli mewn llawer o ffurfiau ac arddulliau gwahanol. Rwy wedi casglu llawer o enghreifftiau mewn un lle fel y gall pobl eu mwynhau, ynghylch ag esboniadau gan yr artist neu gan hanesydd. Cliciwch ar y llun yn adran arolwg isod, neu sgroliwch i lawr i weld pob un ohonyn nhw. All readers of this digital magazine are well aware that Wales is steeped in history,…

Keep reading...

Interview with Gofid of Welsh Black Metal band Iselder

In English-language articles/Fun
Gofid Iselder

Gofid (meaning sorrow) plays extreme metal with Welsh song titles under the name Iselder (meaning depression). His work attracted attention this month when he covered Dafydd Iwan’s cultural anthem Yma O Hyd- parallel.cymru went to find out more! First up Gofid, what is your background in metal? I first started listening to metal when I was about eleven years old, slowly getting in to classic bands such as Judas Priest, Iron Maiden and Black Sabbath. In my teenage years I had a good friend who introduced me to the more…

Keep reading...

1 2 3