Mae’r dudalen hon yn fersiwn gyntaf (nid i rannau yn eang eto)

This page is an early version (not to share widely yet)

Caserol gnau gastan a tomato heulsych / Chestnut and sundried tomato casseroleBy Sarah PhilpottY caserol cysurlon yma yn ffordd dda i ddefnyddio unrhyw gnau gastan sydd ar ôl o’r Dolig, neu gallwch ddefnyddio dau dun o wygbys yn lle. This comforting casserole is a great way to use up chestnuts left over from Christmas. If you can’t find chestnuts (or don’t like nuts), use two cans of chickpeas instead.
Crempogau afal a llus / Apple and blueberry pancakesBy Elliw GwawrMae crempogau’n fwyd delfrydol ar gyfer plant bach sy’n dechrau bwydo eu hunain. Mae’r rhain yn llawn afal a llus, felly maen nhw’n flasus ac yn faethlon. Bydd y teulu cyfan eisiau’r rhain i frecwast. Mae crempogau bach fel hyn yn rhewi’n dda, felly gwnewch fwy na sydd angen pan fydd gennych amser. Maen nhw’n dadmer yn gyflym, neu os ydych chi ar frys mawr gallwch eu taro yn y meicrodon neu’r tostiwr. Pancakes are an ideal food for small children who are beginning to feed themselves. These are full of apple and blueberries, so they are tasty and nutritious. The whole family will want these for breakfast. Small pancakes like this freeze well, so when you have time make more than you need. They thaw quickly, or if you are in a great hurry you can put them in the microwave or the toaster.
Stiw gwrd, gwygbys ac olewydd gyda harissa / Squash, chickpea and olive stew with harissaBy Sarah PhilpottMae hwn yn reit addas ar gyfer amser yma’r flwyddyn wrth i’r tywydd droi’n oer a gyda’r nosweithiau hir a phenderfynais ychwanegu pwmpen a gwrd hydrefol i’r rysáit. Mae harissa ar werth mewn llawer o archfarchnadoedd mawr ac mewn siopau ethnig, ond gallwch ddefnyddio llwy de yr un o paprica melys a mwg. This is a seriously good stew and so easy to make. It’s just what’s needed on these longer nights and as it’s autumn, I added some seasonal squash and pumpkin. You can find harissa at most larger supermarkets or international stores but if you can’t track it down, try using a teaspoon each of smoked and sweet paprika.