Papurau Wal Wallpaper

Papurau Wal Digidol / Digital Wallpapers

Delweddau papur wal am ddim i'w lawrlwytho ar gyfer eich cyfrifiadur/gliniadur/tabled/ffôn
Free wallpaper desktop images to download for your computer/laptop/tablet/phone

Mae oriel o ddelweddau ar gael isod; cliciwch ar y ddelwedd i neidio iddi, ac yna dewiswch y dimensiynau sydd eu hangen.
A gallery of images available is below; click on the image to jump to it, and then select the dimensions required.

Hoffech chi gyfrannu delwedd, gyda chredyd i chi? Gyrrwch neges at [email protected].
Would you like to contribute an image, with credit to you? Send an email to [email protected].

Y Baner Cymru / The Welsh FlagBaner Cymru Fersiwn A 1280x800 parallel.cymru wallpaper

Bae Caerdydd / Cardiff BayBae Caerdydd Cardiff Bay 1280x800 parallel.cymru wallpaper

Yr Wyddfa / SnowdonYr Wyddfa Snowdon 1280x800 parallel.cymru wallpaper

Our Colourful Welsh DragonRhiannon-Art-Our-Colourful-Welsh-Dragon-1024x768-parallel.cymru-wallpaper

Y Baner Cymru / The Welsh FlagBaner Cymru Fersiwn B 1280x800 parallel.cymru wallpaper

Castell CochCastell Coch 1280x800 parallel.cymru wallpaper

Posteri y Lolfa / Posters from Y LolfaGwnewch Bopeth yn Gymraeg 1280x800 parallel.cymru wallpaper

Cardiff Colourful Hills and Dancing BoatsRhiannon Art Cardiff Colourful Hills and Dancing Boats 1024x768 parallel.cymru wallpaper

Baner Dewi Sant / Saint David's FlagSt David's flag 1280x800 parallel.cymru wallpaper

Pen y FanPen y Fan 1280x800 parallel.cymru wallpaper

 
Blank spacer for wallpaper layout

Bae Caerdydd / Cardiff BayRhiannon Art Cardiff Bay 1024x768 parallel.cymru wallpaper

Gwnewch Bopeth yn Gymraeg: Poster enwog gan Elwyn Ioan i'r Lolfa

Gwnewch Bopeth yn Gymraeg 1280x800 parallel.cymru wallpaper

312 x 390 (Apple Watch)750 x 1334 (ffoniau symudol / mobile phones) •  1280 x 8001440 x 9001680 x 10501920 x 12002048 x 1536 (iPad)

Ar gael i brynu fel poster / Available to buy as a poster: ylolfa.com

Posteri i ffoniau symudol gan Y Lolfa / Posters for mobile phones by Y Lolfa


Rhiannon Art: Ein Draig Goch Liwgar / Our Colourful Welsh Dragon

Rhiannon Art Our Colourful Welsh Dragon 1024x768 parallel.cymru wallpaper

312 x 390 (Apple Watch)750 x 1334 (ffoniau symudol / mobile phones)1024 x 7681280 x 8001440 x 9001680 x 10501920 x 12002048 x 1536 (iPad)

rhiannonart.co.uk


Rhiannon Art: Bryniau Lliwgar a Chychod Dawnsio Caerdydd / Cardiff Colourful Hills and Dancing Boats

Rhiannon Art Cardiff Bay 1024x768 parallel.cymru wallpaper
750 x 1334 (ffoniau symudol / mobile phones)1024 x 7681280 x 8001440 x 9001680 x 10501920 x 12002048 x 1536 (iPad)

rhiannonart.co.uk


Rhiannon Art: Machlud Bae Caerdydd / Cardiff Bay Sunset

Rhiannon Art Cardiff Bay 1024x768 parallel.cymru wallpaper

750 x 1334 (ffoniau symudol / mobile phones)1024 x 7681280 x 8001440 x 9001680 x 10501920 x 12002048 x 1536 (iPad)

rhiannonart.co.uk

About this site

Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy Iaith y Nefoedd, ac i gyflwyno erthyglau, straeon, diwylliant Cymraeg a llyfrau i’r byd.

Parallel.cymru is an online magazine that gives a voice to anyone who is using the language of heaven, and to introduce articles, stories, Welsh culture and books to the world.

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol. Trwy gyflwyno cynnwys unigryw ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd (Anffurfiol, Ffurfiol, Llenyddol), gall darllenwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau bod y Gymraeg yn hygyrch i bawb.

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as binary Welsh or English. By presenting unique content side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency (Informal, Formal, Literary), readers of all abilities can enjoy reading and ensure the language is accessible to all.

Articles By Month
Popular Resources

Ask Dr Gramadeg

Y Darllenydd Penwythnos

Dysgu Cymraeg- Sut a Ble?

Tarddiad ac Ystyr Enwau Cymraeg

Yr Erthyglau Mwyaf Poblogaidd

Ffilmiau i Lawrlwytho

Geirfa Themateg

Geiriadur i Ddysgwyr Arlein

Llefydd i Siarad Cymraeg

Silff Llyfrau Digidol

Highlights

Hanes yr Iaith Gymraeg

Hanes yr Iaith Gymraeg

The Old Red Tongue

Saunders Lewis Tynged Yr Iaith

Sherlock Holmes Speckled Band

Y diweddaraf oddi wrth Hwyl

About Wales

About Wales

What are some common symbols used to represent Wales, and why are