Menu

Sioned Vaughan Hughes: Creu’r gyfres Gwledydd y Byd / Creating the series Countries of the World

In Authors: How and Why I Wrote/Learners
Sioned Vaughan Hughes Creu'r Gyfres Gwledydd y Byd

Cyfres Gwledydd y Byd Cyfres ddiddorol o lyfrau ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n dysgu Cymraeg An interesting series of books for children, young people and adults who are learning Welsh Mae Sioned V Hughes yn athrawes, darlithwraig yn yr adran addysg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac yn awdur nifer…

Keep reading...

Llefydd i Siarad Cymraeg / Places to Speak Welsh

In Resources
Llefydd i Siarad Cymraeg parallel.cymru

Mae’n bwysig i ni i gyd ddefnyddio’n Cymraeg ni o ddydd i ddydd, ta be’ fydd ein gallu neu’n profiad ni. Fodd bynnag, mae’n gallu bod yn anodd gwybod lle dyn ni’n gallu defnyddio’r iaith – yn enwedig pan fyddwn ni’n ymweld ag ardaloedd gwahanol, neu os byddwn ni wedi dod i Gymru o dramor…

Keep reading...

David Jandrell’s Monthly Column: Buzzwords and Youth Language- A Grumpy Old Valleys Man Rebels

In David Jandrell's Valleys Humour/Fun
Grumpy Old Valleys Men Buzzwords and Youth Language

Welcome to a monthly series of exclusive articles by Welsh Valleys Humour author David Jandrell.  In it he explores frustrations with modern life, all recounted through his unique humour and Valleys dialiect… September 2018: Buzzwords and Youth Language- A Grumpy Old Valleys Man Rebels Whatever happened to the language that I learned as a kid?…

Keep reading...

Papurau Wal Digidol / Digital Wallpapers

In Fun
Papurau Wal Wallpaper

Delweddau papur wal am ddim i’w lawrlwytho ar gyfer eich cyfrifiadur/gliniadur/tabled/ffôn Free wallpaper desktop images to download for your computer/laptop/tablet/phone Mae oriel o ddelweddau ar gael isod; cliciwch ar y ddelwedd i neidio iddi, ac yna dewiswch y dimensiynau sydd eu hangen. A gallery of images available is below; click on the image to jump…

Keep reading...