Gorymdaith AUOBCymru dros Annibyniaeth – Caernarfon / AUOBCymru March for Independence – Caernarfon 27/07/2019

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol
AUOB Caernarfon Gorymdaith

Disgwylir i dyrfaoedd mawr gyrraedd strydoedd Caernarfon i orymdeithio dros Gymru annibynnol ar 27 Orffennaf. Yn dilyn digwyddiad Pawb Dan Un Faner Cymru (AUOBCymru) llwyddiannus yng Nghaerdydd ym mis Mai, bydd Caernarfon yn cynnal ei ddigwyddiad ei hun i ddangos bod momentwm yn cynyddu i bobl Cymru gymryd rheolaeth o’u dyfodol eu hunain. Gwelodd y gorymdaith yn y brifddinas nifer fawr o fynychwyr, gan chwalu disgwyliadau’r trefnwyr. Large crowds are expected to hit the streets of Caernarfon to march for an independent Wales on 27 July. Following on from May’s…

Daliwch i Ddarllen...

Gomer ar eich gwyliau / Gomer on your holidays 2019

Yn Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais/Ffurfiol
Gomer ar eich gwyliau 2019

Mae gwyliau’r haf yn prysur nesáu ac mae pawb yn Gwasg Gomer wedi dechrau paratoi at fynd ar eu gwyliau. Ond mae un peth sydd wastad yn fwy anodd nag unrhyw beth arall… Sut ar wyneb y ddaear wyt ti’n dewis pa lyfrau i fynd â chi i ffwrdd? Yn lwcus, dan ni wedi rhoi ein pennau at ei gilydd a dod fyny â rhestr o’n teitlau diweddaraf sy’n berffaith ar gyfer gorwedd dan yr haul a phori’n hamddenol drwy’r tudalennau. Os ydach chi am brynu rhai o’r teitlau hyn,…

Daliwch i Ddarllen...

Sam Brown: Cyflwyno Cernyweg i bawb / Introducing the Cornish language to all

Yn Anffurfiol/Erthyglau Taireithog
Sam Brown Canllaw i Gernyweg

Yn ddiweddar mae’r iaith Gernyweg wedi dod yn fwy amlwg i bobl y tu allan i’r Ddugaeth. Yn 2010 adnabu Llywodraeth Prydain y Gernyweg fel iaith swyddogol yng Nghernyw; yn 2018 cymerodd Gwenno yr iaith i wledydd ynysoedd Prydain, i Ewrop a’r tu hwnt efo’i halbwm newydd Le Kov (Lle Cof); ac yn 2019 dan ni’n dathlu pythefnos o Wythnos Siaradwch Gernyweg sy’n dechrau efo gŵyl cerddoriaeth a barddoniaeth Fest Kernewek – y tro cyntaf i ŵyl o’r math hwn gael ei chynnal erioed. Felly beth am ddysgu ychydig o’r…

Daliwch i Ddarllen...

Sara Borda Green: Auf tour- Côr Dre yn yr Almaen / Auf tour – Côr Dre en Alemania / Auf tour – Côr Dre in Germany

Yn Anffurfiol/Erthyglau Taireithog
Sara Borda Green: Auf Tour

Mae Sara yn dod o’r Wladfa, ac wedi astudio MA yn Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd ym Mhrifysgol Caerdydd, ond erbyn hyn yn ymchwilydd ym Mhrifysgol Bangor ac yn canolbwyntio ar ffilmiau, rhaglenni dogfen a llenyddiaeth am Batagonia, yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dyma bwt yn Sbaeneg, Cymraeg a Saesneg ar gyfer canu gyda Côr Dre yng Nghaernarfon ac ymweld ag Almaen… Sara is from Patagonia, and has studied an MA in Welsh and Celtic Studies at Cardiff University, but now is a researcher at Bangor University and is focussing on…

Daliwch i Ddarllen...

Eisteddfod 2019: Dros 1,500 Yn Tyrru I Gyhoeddi Eisteddfod Ceredigion 2020 / Over 1,500 Flock To 2020 National Eisteddfod Proclamation Festival

Yn Diweddariadau gan sefydliadau allweddol yng Nghymru/Ffurfiol
Eisteddfod 2020 Proclamation

Daeth ymhell dros 1,500 o bobl ynghyd yn nhref Aberteifi dros y penwythnos i ddathlu dyfodiad Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion i’r ardal o 1-8 Awst y flwyddyn nesaf. Well over 1,500 people flocked to the town of Cardigan over the weekend to celebrate the coming of the National Eisteddfod to Ceredigion from 1-8 August next year.  

Daliwch i Ddarllen...

Y Mis Yma yn Hanes Cymru- Y Daith i Batagonia 1: Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts

Yn Darllen a Deall gyda Dafydd Roberts/Dysgwyr
Dafydd Roberts Y Daith i Batagonia 1

Mae’r erthygl hon yn rhan o gyfres o erthyglau misol, pob un gyda thema wahanol, fydd yn addas i ddysgwyr sy’n neud cyrsiau lefel Uwch. Maen nhw wedi eu sgrifennu yn Gymraeg yn unig, ac maen nhw’n cynnwys geiriau wedi’u tanlinellu, fel y byddwch chi’n gallu hofran drostyn nhw, neu wasgu botwm y llygoden i ddatgelu ystyr y geiriau hyn yn Saesneg. This article is a part of a monthly series of themed articles for learners at the Uwch (Higher) level. They are in Welsh only, with underlined vocabulary that…

Daliwch i Ddarllen...

Coginio: Casgliad o ryseitiau / Cooking: A collection of recipes

Yn Adnoddau/Coginio
Coginio

Yma ar parallel.cymru dyn ni wedi casglu ryseitiau a syniadau ar un dudalen gan sawl awdur sy wedi sgrifennu llyfrau coginio Cymraeg, yn ogystal â thai bwyta a chaffis sydd yn defnyddio’r iaith. Mae pob un yn ddwyieithog, fydd yn caniatáu i chi dicio’r cynhwysion, diweddaru maint y cynhwysion yn seiliedig ar faint rydych chi’n coginio ar ei gyfer, ac mae pob un yn dangos y lefel anhawster, ac amserau paratoi a choginio. Mae pob rysáit yn cynnwys dolenni i wefan y cogydd/cwmni. Mae pob eitem yn addas i lysieuwyr,…

Daliwch i Ddarllen...

Parallel.cymru: Chwilio am gyfranwyr / Looking for contributors

Yn Adnoddau/Cyhoeddiadau Parallel.cymru
Chwilio am gyfrannwyr

Mae parallel.cymru yn creu casgliad o ysgrifennu o safon gan bobl sy’n byw, gweithio, creu, perfformio, cyfieithu a mwynhau bywyd drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyn ni’n cyhoeddi erthyglau o berspectif person cyntaf, fydd yn sicrhau bod darllenwyr yn gwybod y gallant ddychwelyd at gynnwys sy’n finiog ac o safon uchel. Parallel.cymru is creating a hub of quality writing by people who live, work, create, perform, translate and enjoy life through the medium of Welsh. We publish first person perspective articles, which ensures that readers know that they can return to…

Daliwch i Ddarllen...

BBC Gorwelion yn cyhoeddi 12 o sêr newydd disglair Cymru / BBC Horizons announces 12 of Wales’ hottest new acts

Yn Anffurfiol/Miwsig
Gorwelion-Horizons 2019

Band indi-pop breuddwydiol y mae ei gerddoriaeth wedi ymddangos ar Black Mirror a Made in Chelsea, artist pop electro yn ei harddegau, grŵp roc, rap a reggae byw, cantores jazz, cynhyrchydd dawns ac un o’r chwaraewyr banjo cyflymaf yng Nghymru. A dreamy indie-pop band whose music has appeared on Black Mirror and Made in Chelsea, an electro teenage pop artist, a live rock, rap and reggae group, a jazz singer, a dance producer and one of the fastest banjo players in Wales. Dyma flas yn unig ar y 12 artist…

Daliwch i Ddarllen...

Y Darlunydd / The Artist Huw Aaron

Yn Anffurfiol/Awduron: Sut a Pham Ysgrifennais
Huw Aaron

Un o’r artistiaid mwyaf adnabyddus yn y maes cyhoeddi Cymraeg yw Huw Aaron, ac mae pobl wedi gweld e waith yn y cylchgronau Mellten a LOL, cloriau llyfr fel y gyfres Trio gan Manon Steffan Ros, Llyfr Hwyl y Lolfa, ac yn nawr yr holl lyfrau Ble Mae Boc? / Find The Dragon! a’r pecynnau Cardiau Brwydro. Mae tîm parallel.cymru wedi gofyn cwestiynau ato fe i ffeindio mas mwy… Huw Aaron is one of the most recogniseable artists in the Welsh-language publishing field, and people have seen in his work…

Daliwch i Ddarllen...