Pyst prif ddelwedd

Pyst: Cerddoriaeth Cymraeg Newydd / New Welsh-language Music

Yn Anffurfiol/Miwsig

Mae PYST yn dosbarthu yn digidol cerddoriaeth Cymraeg, ac yma ar parallel.cymru, dyn ni'n cyflwyno rhai o'r recordiau gorau pob mis...

PYST distributes Welsh-language music, and here on parallel.cymru, we present some of the best new records...

 

Mis Chwefror / February 2019

'O Dan Y Haenau' yw un o uchafbwyntiau albym lwyddiannus gyntaf Adwaith - 'Melyn'. Mae'r gân yn arddangos Adwaith yn darganfod tiriogaeth sonig newydd. Mae sŵn nodweddiadol gitar Hollie Singer yn cael ei gyfnewid gan haenau o synth a llinell fâs sy'n hollol addas i'r dance floor. Mae 'O Dan Y Haenau' yn bop synth rhyfeddol sydd ag agwedd riot grrrrrl drwyddi draw!

Bydd fideo 'O Dan Y Haenau' wedi'i gyfarwyddo gan The Shoot  yn cael ei gynnwys fel Fideo Yr Wythnos ar Louder than War  ar ddydd Llun 28 Ionawr. Bydd Adwaith yn cefnogi Joy Formidable ar eu taith o gwmpas y DU. Prynwch eich tocynnau yma.

Adwaith:
Dan Y Haenau

adwaithband
Adwaith- Dan Y Haenau

‘O Dan Y Haenau’ is one of numerous highlights from Adwaith’s critically acclaimed debut album, ‘Melyn’. This song explores new sonic territory for Adwaith. Hollie Singers’ signature guitar has been replaced by layered synths and a elasticated dance-floor ready bass line. ‘O Dan Y Haenau’ is  synth pop with a wondrous heart and a underlying riot grrrl attitude!!

'O Dan Y Haenau's video directed by The Shoot will be featured as Video Of The Week on Louder Than War on Monday 28 January. Adwaith will be supporting Joy Formidable on their UK tour starting in Norwich on 10 February. Get your tickets here.


Yn dilyn llwyddiant ‘Sbectol’, sengl gyntaf y band i’w gael ei rhyddhau drwy Recordiau Côsh, dyma drac arall sy’n siwr o blesio.

Yn ôl y blogiwr Barry Gruff roedd ‘Sbectol’ yn “rock 'n' roll storm fueled by a surging energy and powerful, electrifying riffs”, ond daw ‘Ti’n Gwbod Hynny’ o gyfeiriad chydig yn wahanol wrth arafu’r tempo a datblygu mewn dull mwy anthemig.

Mae perthynas y band gyda’r cynhyrchydd Rich James Roberts wedi bod yn un llewyrchus ers sawl blwyddyn a mae’r sengl yma’n parhau â’r bartneriaeth honno. Yn wir, mae’r band wedi bod yn brysur dros y misoedd diwethaf, a bydd cyhoeddiad am albym yn siwr o ddilyn yn fuan.

Yn y byr dymor, mae’r band yn canolbwyntio ar recordio, ond byddwch yn siwr o weld y band yn gigio ledled y wlad dros yr haf.

Fleur De Lys:
Ti'n Gwbod Hynny 

Fleurdelysband
Fleur De Lys- Ti'n Gwbod Hynny

Following the success of their debut single ’Sbectol’ on Côsh Recordings, Fleur De Lis follow up with their brand new single ’Ti’n Gwbod Hynny’.

According to the blogger Barry Gruff 'Sbectol' is “…a rock ’n’ roll storm fueled by a surging energy and powerful, electrifying riffs”. The new single 'Ti’n Gwbod Hynny' takes a slightly different, slower tempo and direction with a more anthemic leaning to the song.

The bands relationship with the producer Rich James Roberts has been productive for a number of years and is evident on this new single.
The band have been busy finalising their album these last few months, more news on that and live shows coming very soon.


Mae Gwilym wedi sefydlu eu hunain fel band mwyaf poblogaidd ymysg pobl ifanc Cymru ers rhyddhau eu halbym gyntaf flwyddyn ddiwethaf ‘Sugno Gola’. Cwta ychydig wythnosau wedi rhyddhau’r albym honno, roedd y band yn agor llwyfan Maes B Eisteddfod Caerdydd. Mae’r slot honno, ar nos Fercher, fel arfer yn un eithaf distaw gyda dim ond y gwrandawyr mwyaf brwd yn troi fyny i wrando ar fand gymharol newydd.... nid hyn fu hanes gig gyntaf Gwilym ym Maes B. Roedd cannoedd wedi heidio i’r achlysur, ac yn fwy na hynny, wedi dawnsio a chanu drwy’r gig, gan greu, os bosib, y debut Maes B gorau erioed.

Mae aelodau Gwilym bellach ar wasgar o amgylch Prydain mewn colegau gwahanol, ond yn parhau i gigio a recordio pryd bynnag mae’n bosib. Wrth ddod adra dros y ‘dolig, aeth yr hogia draw i stiwdio Ferlas, Penrhyndeudraeth at Rich James Roberts er mwyn recordio’u sengl ddiwethaf ‘Tennyn’. Cawn glywed datblygiad mewn sŵn y band a cham ymlaen mewn aeddfedrwydd ‘sgwennu, sy’n argoeli’n dda wrth i’r band gamu ‘mlaen tuag at eu blwyddyn gyntaf fel criw sefydledig.

Gwilym:
Tennyn

_gwilym / _gwilym
Gwilym- Tennyn

Gwilym have established themselves as one of the most popular bands in Wales since releasing their debut album 'Sugno Gola'. Only a few weeks  after releasing that album, they were opening Maes B's stage at the National Eisteddfod of Wales. Traditionally, that slot on a Wednesday is relatively quiet with only the most hardcore fans turning up to see the opening bands sets.... but this was not the case for Gwilym's gig.  Hundreds flocked to the show, and after an amazing response, it has been tagged as possibly one of the best Maes B debuts ever.

Gwilym's members are spread across Britain in different Universities, but are still gigging and recording when possible. When they came home for Christmas, the boys went to Stiwdio Ferlas, Penrhyndeudraeth with Rich James Roberts to record their latest single 'Tennyn'. We hear a maturer sound and writing approach into what promises to be a big year for Gwilym.

Gwilym have been nominated in every category for the Gwobrau'r Selar awards, and they'll be a chance to hear the band perform on the Saturday. But if you’re not able to attend that gig, then you can listen to a live session on Friday (8th of February) on Janice Long's show on BBC Wales.


Er mwyn ymuno â dathliadau Dydd Miwsig Cymru, mae I Fight Lions wedi creu stiwdio dros dro yn arbennig er mwyn recordio EP o fersiynau acwstig o ganeuon mwyaf poblogaidd eu halbym diwethaf, ‘Be Sy’n Wir?’.

Cafodd yr albym honno ei rhyddhau yn Mis Mehefin 2018 ac mae wedi bod yn llwyddiant mawr i’r band, yn eu sefydlu o’r diwedd fel un o bandiau gorau’r sîn, ac wedi arwain at gigs cyson ledled y wlad. Mae’r EP yma’n cynnwys fersiynau arbennig a gwahanol o ‘Diwedd y Byd’, ‘Adweithiau’ a fersiwn hollol hudol o ‘Tynnu ar y Tennyn’, a’r cynhyrchu amrwd yn tynnu sylw at safon y caneuon eu hunain. Stafell sbar y canwr, Hywel Pitts oedd safle y recordio, a gafodd hynny ei wneud gan y basydd Dan Thomas a wnaeth hefyd ei gynhyrchu a gymysgu.

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae’r band wedi bod yn y stiwdio yn recordio albym newydd a bydd fwy o fanylion am honno i ddilyn yn fuan. Os am fwy o wybodaeth a diweddariadau cyson am I Fight Lions, dilynwch eu cyfrifon cymdeithasol - @ifightlions ar pob dim.

I Fight Lions:
Diwedd Y Byd

ifightlions / ifightlions
I Fight Lions- Diwedd Y Byd

To celebrate Welsh Language Music Day I Fight Lions have built a temporary studio to record their latest EP 'Diwedd Y Byd'. 'Diwedd Y Byd' is an EP of acoustic versions of the most popular songs from their album 'Be Sy'n Wir?'.

'Be Sy'n Wir?' was released in June 2018 and proved to be a real success for the band, establishing them as one of the best bands in the Welsh music scene and leading them to constant gigs throughout Wales. This EP has a very special and different version of 'Diwedd y Byd' and 'Adweithiau' alongside a totally magical version of 'Tynnu ar y Tennyn', with the raw production highliting the high standard of the songs. The studio was located in Hywel Pitts' (lead singer) spare room, which was made by Dan Thomas (bassist) who also produced and mixed the EP.

During these last months the band have been recording a new album, more details on that very soon. For more information and regular updates about I Fight Lions follow their social media accounts - @ifightlions


Roedd 2018 yn flwyddyn lwyddiannus i Los Blancos, blwyddyn a welodd y band cyffrous ‘slacker, pync’ hwn yn gosod eu stamp ar y sîn gerddorol yng Nghymru. Bydd y flwyddyn hon yn un fawr iddyn nhw hefyd, gyda’u halbwm cyntaf, hir ddisgwyliedig yn gweld golau dydd cyn yr haf. Ar 8 Chwefror bydd sengl dwy gân newydd Los Blancos ‘Ti Di Newid / Cadw Fi Lan’ yn cael ei ryddhau. Mae’r ddwy gân yn gyferbyniol ond clywir dylanwadau’r Velvet Underground, The Replacements a’r Cyrff cynnar fel islais i sain anghymharol Los Blancos.

Los Blancos:
Cadw Fi Lan / Ti Di Newid

blancoslos502
Los Blanco- Cadw Fi Lan

2018 was a successful year for Los Blancos, a year that saw the exciting slacker punk band making their mark on the music scene in Wales. This year looks set to be a big year for them too, with the release of their long awaited album before the Summer. On the 8th of February, the new double A side single 'Ti Di Newid / Cadw Fi Lan' will be released. Both songs are contrasting with influences by Velvet Underground, The Replacements and early Y Cyrff as an underlaying sound to Los Blancos.


Pyst logo