Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yn Dysgwyr/Newyddion

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn adrodd newyddion i ddysgwyr newydd yn Gymraeg (eithaf) syml. Mae'n cael eu cyhoeddi ar benwythnosau.

Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands reads the news in (quite) simple Welsh. It is published on weekends. Words that are underlined can be clicked or pressed to show an English translation.

Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 11/08

Yr Eisteddfod Genedlaethol
Ar ddiwrnod olaf yr Eisteddfod Genedlaethol, mae Llywydd Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, y newyddiadurwr a chyflwynydd rhaglen Post Cyntaf, Dylan Jones, wedi galw ar bobl i beidio ofni siarad Cymraeg am eu bod yn poeni y bydd pobl eraill yn beirniadu safon eu hiaith.

Roedd y gwynt a'r glaw eisoes wedi gorfodi'r Eisteddfod i newid rhai trefniadau, gan gynnwys canslo Maes B a symud gig Dafydd Iwan nos Sadwrn i'r Pafiliwn. Oherwydd y cyflyrau, dywedodd trefnwyr Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy wrth bobl fod cymorth ar gael i unrhyw un sydd wedi mynd yn sownd, ac sydd angen gadael y safle.

Mae Elin Jones, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith y Brifwyl yn Nhregaron, wedi dweud ei bod hi'n awyddus i geisio sicrhau bydd yr Eisteddfod Genedlaethol y flwyddyn nesaf yn cynnig mynediad am ddim ac ychwanegodd hi y byddai hi'n trio perswadio Llywodraeth Cymru i ariannu'r cynllun.

Yr iaith
Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi galw am roi’r hawl i ffoaduriaid yng Nghymru ddysgu’r Gymraeg am ddim. Ar hyn o bryd, mae Polisi Llywodraeth Cymru'n rhoi'r hawl i ddysgu “Saesneg i siaradwyr ieithoedd eraill”. Does dim cynllun tebyg yn ei le i ddysgu’r Gymraeg, ac mae rhaid i ffoaduriaid dalu am wersi.

Chwaraeon
Enillodd y Gymraes Hannah Mills, ynghyd ag Eilidh McIntyre o Loegr, y fedal aur ym Mhencampwriaeth Hwylio'r Byd yn Siapan ar ôl gorffen yn y seithfed safle yn ras olaf y dosbarthiad 470, yr eildro i Mills gipio'r fedal aur.


Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 28/07

Yr Eidal
Mae Mynydd Etna, y llosgfynydd mwyaf bywiog yn Ewrop, wedi ffrwydro, gan anfon cwmwl anferth o ludw i’r awyr. Mae'n bosib gweld y cwmwl o bob rhan o Sisili. Mae Etna yn ffrwydro’n weddol aml ond dydy’r digwyddiad diweddaraf hwn ddim wedi achosi i’r awdurdodau gau'r meysydd awyr ar yr ynys.

Tour de France
Mae'r Cymro Geraint Thomas wedi cipio'r ail le yn y Tour de France eleni ar ôl ennill y ras y llynedd. Enillwr y ras oedd Egan Bernal sy'n cystadlu yn yr un tîm â Thomas. Cafodd y ras ei stopio ddydd Iau ar ôl tywydd gwael yn yr Alpau lle'r oedd tirlithriad ar draws un o'r ffyrdd yn y cymal.

Annibyniaeth
Mi wnaeth miloedd o bobl gasglu at ei gilydd yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn er mwyn cymryd rhan mewn gorymdaith yn galw am annibyniaeth i Gymru. Cychwynnodd yr orymdaith am 13:00 ger Doc Fictoria cyn mynd o gwmpas y dre a gorffen yng Nghanol y Dre. Mi wnaeth Heddlu Gogledd Cymru amcangyfrif bod tua 5,000 o bobl wedi cymryd rhan, ond yn ôl y trefnwyr roedd y ffigwr yn nes at 8,000.

Gwleidyddiaeth
Enillodd Boris Johnson y bleidlais i arwain y Blaid Ceidwadwyr. Mae o'n dilyn Theresa May yn y rôl o Prif Weinidog. Ond er gwaethaf datganiadau am fuddsoddiadau newydd, doedd dim sôn am unrhyw gynlluniau i Gymru.


Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 21/07

Yr Eisteddfod Genedlaethol
Mae Trefnyddion yr Eisteddfod Genedlaethol wedi cadarnhau y bydd mesurau traffig arbennig yn cael eu cyflwyno yn ystod y brifwyl eleni. Mae'n bosib y bydd teithiau yn cymryd mwy nag arfer ond y bwriad yw sicrhau bod traffig yn llifo yn ystod y digwyddiad. Bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yn Llanrwst rhwng 3 a 10 Awst. Dywedodd Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Betsan Moses, "Ry'n ni'n ofnadwy o falch ac yn ddiolchgar i weld cymaint o frwdfrydedd yn Sir Conwy wrth i bobl edrych ymlaen at ddyfodiad yr Eisteddfod ddechrau Awst".

Pêl-droed
Yn ôl rheolwr Real Madrid, Zinedine Zidane, mae chwaraewr Cymru, Gareth Bale yn "agos iawn at adael" y clwb. Ar ôl colli gem yn erbyn Bayern Munich, dywedodd Zidane fod yr amser i adael wedi cyrraedd. Mi wnaeth Bale ymuno â'r clwb yn 2013 ac mae ganddo fo dair blynedd ar ôl ar ei gytundeb.

Tour de France
Mi wnaeth Geraint Thomas golli amser i arweinydd y Tour, Julian Alaphilippe ddydd Sadwrn. Roedd Thomas yn trio lleihau'r bwlch rhyngddo yntau wrth i'r ras symud i'r Pyrennes ond doedd o ddim yn medru aros efo'r arweinyddion ar ddiwedd y cymal. Mi 'naeth o frwydro'n ôl yng nghymal ddydd Sul wrth i'r ras gyrraedd yr wythnos derfynol. Bydd y ras yn gorffen ym Mharis ddydd Sul nesaf.


Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 14/07

Gwleidyddiaeth
Mae'r crwner yn y cwest i farwolaeth y cyn-weinidog yn Llywodraeth Cymru, Carl Sargeant, wedi dweud y dylai'r Llywodraeth drio darparu mwy o gefnogaeth i weinidogion sy'n colli'u swyddi. Dywedodd y crwner, John Gittins fod Mr Sargeant wedi marw drwy grogi, a'i fod wedi'i ladd ei hun yn fwriadol. Cafodd Mr Sargeant ei ddarganfod yn farw gan ei wraig ar 7 Tachwedd 2017, bedwar diwrnod ar ôl cael ei ddiswyddo gan y cyn-Brif Weinidog, Carwyn Jones.

Traffig
Yn ôl y Prif Weinidog, Mark Drakeford, mae Llywodraeth Cymru yn fodlon darparu £1bn i ddatrys problemau traffig ar yr M4 o amgylch Casnewydd. Ond, fis diwethaf, daeth i'r amlwg fod Llywodraeth Cymru eisoes wedi gwario £114m ers 2013 ar y cynllun i adeiladu ffordd liniaru. Mae disgwyl i'r comisiwn sy'n gyfrifol am asesu'r broblem, ddarparu ei adroddiad cyntaf yn ddiweddarach eleni.

Chwaraeon
Yn y Tour de France, mae Geraint Thomas yn parhau yn y pumed lle ond cafodd e ddamwain yn ystod yr wythfed cymal ddydd Sadwrn. Llwyddodd Thomas i orffen yn 10fed yn y cymal a'r ras yn dechrau ei ail wythnos. Bydd y ras yn dod i ben ym Mharis ddiwedd y mis.


Ymwadiad
Ysgrifennwyd rhai o’r erthyglau 'Dysgwyr' gan bobl sydd eisoes wrthi’n dysgu Cymraeg. Efallai y dewch ar draws rhai camgymeriadau ieithyddol yn y Gymraeg o bryd i’w gilydd.

Disclaimer
Some of the 'Learner' articles have been written by those who are still learning Welsh. You may therefore come across some linguistic errors in the Welsh from time to time.


Ask Dr Gramadeg

Geirfa Thematig