Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Newyddion i Ddysgwyr Newydd

Yn Dysgwyr/Newyddion

Yma, mae Peter Mescall yn ysgrifennu a Huw Rowlands yn adrodd newyddion i ddysgwyr newydd yn Gymraeg (eithaf) syml. Mae'n cael eu cyhoeddi ar benwythnosau.

Here, Peter Mescall writes and Huw Rowlands reads the news in (quite) simple Welsh. It is published on weekends. Words that are underlined can be clicked or pressed to show an English translation.

Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 17/03

Y Chwe Gwlad
Enillodd Cymru y Gamp Lawn ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad ar ôl buddugoliaeth gyfforddus yn erbyn Iwerddon yn Stadiwm Principality. Prif Hyfforddwr Cymru, Warren Gatlad, yw'r hyfforddwr cyntaf yn hanes y gystadleuaeth i gyflawni'r Gamp Lawn deirgwaith. Mae’r canlyniad yn golygu bod Cymru wedi sicrhau’r ail lle yn safleoedd y byd.

Pêl-droed
Yn Abertawe, mi wnaeth Manchester City drechu'r Elyrch o 3-2, er gwaethaf perfformiad arwrol gan y tîm cartref.

Cyflogaeth
Cyhoeddodd Honeywell (MK Electric) eu bod yn dechrau ar gyfnod ymgynghori o 45 diwrnod i drafod cau eu safle gynhyrchu yn Llanelwy. Mae 129 o swyddi yn y fantol.

Caerdydd
Mae Heddlu De Cymru wedi mynegi pryder am ddynes o Gaerdydd sydd wedi bod ar goll ers nos Fawrth. Mae Elin Boyle, 43 oed, yn athrawes yn Ysgol Plasmawr, Caerdydd. Dyma'r ail dro iddi fynd ar goll o fewn pedwar mis.

Troseddau rhyw
Yn Llys y Goron Abertawe mae cyn-brifathro ysgolion cynradd yng Ngheredigion wedi pledio'n euog i chwe chyhuddiad o droseddau rhyw. Mi gyfaddefodd David Watkin Bundock, 74, y troseddau a bydd o’n cael ei gadw yn y dalfa tan ei ymddangosiad nesaf yn y llys. Cafodd Bundock, sy’n byw yng Nghaerdydd, ei anrhydeddu yn 2004 ag MBE am ei wasanaethau i addysg.


Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 10/03

Gwleidyddiaeth

Mae'r cyn-Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi ennill caniatâd am adolygiad barnwrol yn ymwneud â'r cwest i farwolaeth Carl Sargeant. Mae Mr Jones isio herio penderfyniad y crwner o ran beidio ystyried tystiolaeth gan arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Aaron Shotton, a'i ddirprwy, Bernie Attridge sy’n cynnwys negeseuon testun.

Y tywydd

Mae cannoedd o gartrefi heb gyflenwad trydan a nifer o ffyrdd ar gau ar ôl eira a gwyntoedd cryfion. Mae'r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio y dylen ni ddisgwyl eira a rhew ar yr arfordir rhwng 9p.p nos Sul a 10y.b fore Llun.

Rygbi

Bydd Cymru yn trio ennill y Gamp Lawn ddydd Sadwrn nesaf ar ôl buddugoliaeth dros yr Alban ym Murrayfield. Mi wnaethon nhw sicrhau eu trydedd buddugoliaeth ar ddeg yn olynol. Seren y gêm oedd Hadleigh Parkes. Nesaf, bydd Cymru yn chwarae Iwerddon yng Nghaerdydd, yng nghêm olaf y Chwe Gwlad efo’r Prif Hyfforddwr Warren Gatland. Yn Twickenham, enillodd Lloegr eu gêm yn erbyn Yr Eidal. Mae’r canlyniad yn golygu bod Lloegr yn dal i fedru ennill y bencampwriaeth.


Cylchlythyr Penwythnos / Weekend Newsletter

Tanysgrifiwch i dderbyn un cylchlythyr yr wythnos o erthyglau newydd / Subscribe to receive one weekly newsletter of new articles.


Newyddion i Ddysgwyr Newydd ddydd Sul 24/02

Y Chwe Gwlad

Mae Cymru wedi creu record newydd o ennill 12 gêm yn olynol ar ôl iddyn nhw guro Lloegr yn Stadiwm Principality. Yn y deng munud olaf, sgoriodd Cymru ddau gais, y cyntaf gan y clo, Cory Hill, ac yr ail gan yr asgellwr, Josh Adams. Seren y gêm oedd y cefnwr Liam Williams. Basai Cymru yn ennill y Gamp Lawn a'r Goron Driphlyg tasen nhw’n curo’r Alban ac Iwerddon. Ond mae’r canlyniad yng Nghaerdydd yn golygu bod Cymru ar frig y bencampwriaeth.

Celf

Mae perchennog y darn Season's Greetings gan Banksy wedi dweud ei fod o’n teimlo'n rhwystredig ar ôl trafodaethau efo Cyngor Castell-nedd Port Talbot i ail-gartrefu'r darn yn rhywle arall ym Mhort Talbot. Mi wnaeth John Brandler brynu’r darn gan Ian Lewis ym mis Ionawr ac roedd o wedi addo'i gadw yn y dref am gyfnod o ddwy flynedd. Dywedodd llefarydd dros Gyngor Castell-nedd Port Talbot: "Rydym yn dal i drafod gyda Mr Brandler ac asiantaethau perthnasol i weithio tuag at ddatrysiad boddhaol i bawb.”

Gwleidyddiaeth

Mae cyn-Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, wedi dweud ei fod o blaid cynnal refferendwm arall ynghylch aelodaeth y Deyrnas Unedig yn Ewrop. Dywedodd o "I ddechrau dywedais fod rhaid parchu'r canlyniad, ond ar hyn o bryd rydym yn edrych ar Brexit digytundeb, a doedd neb yn dadlau am hynny ddwy flynedd yn ôl." Mae'r DU i fod i adael yr Undeb Ewropeaidd ar 29 Mawrth eleni.


Ymwadiad
Ysgrifennwyd rhai o’r erthyglau 'Dysgwyr' gan bobl sydd eisoes wrthi’n dysgu Cymraeg. Efallai y dewch ar draws rhai camgymeriadau ieithyddol yn y Gymraeg o bryd i’w gilydd.

Disclaimer
Some of the 'Learner' articles have been written by those who are still learning Welsh. You may therefore come across some linguistic errors in the Welsh from time to time.


Ask Dr Gramadeg

Geirfa Thematig