Ar Lan Y Môr poster by Driftwood Designs

Ar Lan Y Môr: Geiriau Cân / Lyrics

Yn Geiriau Cân/Hwyl

Mae’r cân hon yw’r tiwn tradoddiad sydd yn disgrifio ble mae’r ffynhonnell o gariad am y cwpl hwn- lawr ar lan y môr.

This song is a traditional tune that describes where the source of love is for this couple- down by the seaside.

Ar lan y môr mae rhosys cochion
Ar lan y môr mae lilis gwynion
Ar lan y môr mae 'nghariad inne
Yn cysgu'r nos a chodi'r bore.
Down by the sea red roses are blooming;
Down by the sea white lilies are gleaming;
Down by the sea my true love is dwelling,
Sleeping all night, rising up in the morning
Ar lan y môr mae carreg wastad
Lle bûm yn siarad gair â'm cariad
O amgylch hon fe dyf y lili
Ac ambell gangen o rosmari.
Down where the sea laps at the flat rock
My love and I did wander and talk;
All around us grew the white lily,
And there were sprigs of rosemary.
Ar lan y môr mae cerrig gleision
Ar lan y môr mae blodau'r meibion
Ar lan y môr mae pob rinweddau
Ar lan y môr mae nghariad innau.
By the seaside are blue stones
By the seaside are the sons’ flowers
By the seaside is every virtue
By the seaside is my sweetheart.

Dych chi’n gallu clywed y can hyfryd yma, gan Aled Jones:

Elin Fflur:

Catrin O’Neill:

Fine art prints and posters of the featured image above are available online from Aberystwyth’s Driftwood Designs.