Ar Lan Y Môr poster by Driftwood Designs

Ar Lan Y Môr: Geiriau Cân / Lyrics

Mae'r cân hon yw'r tiwn tradoddiad sydd yn disgrifio ble mae'r ffynhonnell o gariad am y cwpl hwn- lawr ar lan y môr.

This song is a traditional tune that describes where the source of love is for this couple- down by the seaside.

Ar lan y môr mae rhosys cochion
Ar lan y môr mae lilis gwynion
Ar lan y môr mae 'nghariad inne
Yn cysgu'r nos a chodi'r bore.
Down by the sea red roses are blooming;
Down by the sea white lilies are gleaming;
Down by the sea my true love is dwelling,
Sleeping all night, rising up in the morning
Ar lan y môr mae carreg wastad
Lle bûm yn siarad gair â'm cariad
O amgylch hon fe dyf y lili
Ac ambell gangen o rosmari.
Down where the sea laps at the flat rock
My love and I did wander and talk;
All around us grew the white lily,
And there were sprigs of rosemary.
Ar lan y môr mae cerrig gleision
Ar lan y môr mae blodau'r meibion
Ar lan y môr mae pob rinweddau
Ar lan y môr mae nghariad innau.
By the seaside are blue stones
By the seaside are the sons’ flowers
By the seaside is every virtue
By the seaside is my sweetheart.

Dych chi'n gallu clywed y can hyfryd yma, gan Aled Jones:


Elin Fflur:


Catrin O'Neill:

Fine art prints and posters of the featured image above are available online from Aberystwyth's Driftwood Designs.


About this site

Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy Iaith y Nefoedd, ac i gyflwyno erthyglau, straeon, diwylliant Cymraeg a llyfrau i’r byd.

Parallel.cymru is an online magazine that gives a voice to anyone who is using the language of heaven, and to introduce articles, stories, Welsh culture and books to the world.

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol. Trwy gyflwyno cynnwys unigryw ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd (Anffurfiol, Ffurfiol, Llenyddol), gall darllenwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau bod y Gymraeg yn hygyrch i bawb.

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as binary Welsh or English. By presenting unique content side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency (Informal, Formal, Literary), readers of all abilities can enjoy reading and ensure the language is accessible to all.

Articles By Month
Popular Resources

Ask Dr Gramadeg

Ffilmiau i Lawrlwytho

Geiriadur i Ddysgwyr Arlein

Llefydd i Siarad Cymraeg

Silff Llyfrau Digidol

Y diweddaraf oddi wrth Geiriau Cân