Calon Lân Red Heart from Welsh Gift Shop

Calon Lân lyrics

Yn Geiriau Cân/Syml

Emyn Cymraeg a ysgrifennwyd yn y canrif 19eg gyda geiriau gan Daniel James (Gwyrosydd) a thôn gan John Hughes yw Calon Lân.

Calon Lân is a Welsh hymn that was written in the 19th century with words by Daniel James and tune by John Hughes.

Nid wy’n gofyn bywyd moethus,
Aur y byd na’i berlau mân:
Gofyn wyf am galon hapus,
Calon onest, calon lân.
I don’t ask for a luxurious life,
the world’s gold or its fine pearls:
I ask for a happy heart,
an honest heart, a pure heart.
Cytgan:
Calon lân yn llawn daioni,
Tecach yw na’r lili dlos:
Dim ond calon lân all ganu-
Canu’r dydd a chanu’r nos.
Chorus:
A pure heart is full of goodness,
More lovely than the pretty lily:
Only a pure heart can sing –
Sing day and night.
Pe dymunwn olud bydol,
Hedyn buan ganddo sydd;
Golud calon lân, rinweddol,
Yn dwyn bythol elw fydd.
If I wished worldly wealth,
He has a swift seed;
The riches of a virtuous, pure heart,
Will be a perpetual profit.
Hwyr a bore fy nymuniad
Gwyd i’r nef ar edyn cân
Ar i Dduw, er mwyn fy Ngheidwad,
Roddi i mi galon lân.
Late and early, my wish
Rise to heavan on the wing of song,
To God, for the sake of my Saviour,
Give me a pure heart.

Gift cards and large prints of the featured image above are available online from the Welsh Gift Shop.

Learn to sing Calon Lân with Wynne Evans: www.bbc.co.uk/guides/z9f8tfr