Tag archive

Radio Cymru

Cyflwynydd S4C Alun Williams: Straeon am fy ngyrfa ym myd teledu / S4C Presenter Alun Williams: Stories from my TV career

en Aprendices/Artículos
S4C Presenter Alun Williams

Mae Alun Williams yn wyneb a llais adnabyddus ar S4C, yn cyflwyno Dal Ati: Bore Da a rhaglenni chwaraeon.  Yma, mae’n siarad am ei yrfa fel cyflwynydd, rhai straeon doniol a chyngor i ddysgwyr… Alun Williams is a recognisable face and voice on S4C from presenting Dal Ati: Bore Da and sports programmes. Here, he speaks about his career as a presenter, some funny stories and advice for learners… Nodyn bach- mae’r erthygl hon yw’r trawsgript o sgwrs, yn iaith lafar i ddysgwyr, nid iaith ffurfiol Note- this article is a transcript of a chat, in spoken Welsh for learners, not formal language. Dydw i ddim yn nabod unrhyw berson Cymreig sy’n ddim yn meindio dysgwr gwneud camgymeriadau. s4c.cymru/cy/adloniant/dal-ati /…

Cadwch i ddarllen...

DJ Radio 1 a Radio Cymru, Huw Stephens: 5 o’r cynghorion gorau ar gyfer llwyddo yn y busnes radio / Radio 1 and Radio Cymru DJ Huw Stephens: 5 top tips for making it in the radio business

en Informal/Música
Huw Stephens with Radio 1 logo

Ar ôl siarad â ni wythnos diwethaf, rhoddodd Huw 5 top tips i fod yn llwyddiannus yn y busnes radio. Sut bynnag, maen nhw’n addas am unrhyw brosiect neu gol gyrfa- gan gynnwys fi a’r wefan hon! Diolch Huw! After speaking with us last week, Huw gave 5 top tips to make it in the radio business. However, they are suitable for any project or career goal- including me with this website! Thanks Huw! Cymerwch ran gymaint â phosib- nawr, heddi. Peidiwch aros i bobl ffeindio chi a dweud “Ydych chi’n moyn y sioe frecwast ar Radio 1” neu “Ydych chi’n moyn y swydd gynhyrchu anhygoel hon”. Cerwch mas yno ac enillwch gymaint o brofiad â phosib. Meddyliwch am ble…

Cadwch i ddarllen...

Radio 1 a Radio Cymru DJ Huw Stephens: Hyrwyddo cerddoriaeth Gymreig ar draws y DU / Radio 1 and Radio Cymru DJ Huw Stephens: Promoting Welsh music across the UK

en Informal/Música
Huw Stephens- Hyrwyddo cerddoriaeth Gymreig ar draws y DU

Mae Huw Stephens yn enwog ym myd cerddoriaeth. Mae’n cyflwyno sioeau nos ar Radio 1 a Radio Cymru. Dechreuodd e yr ŵyl ‘Sŵn’ yng Nghaerdydd, ac mae e’n foi da! Dyma sgwrs hyfryd ges i gyda fe… Huw Stephens is a legend in the music world. He presents evening shows on Radio 1 and Radio Cymru, he started the Sound festival in Cardiff and he is just an all-round top bloke. Here’s a lovely chat with him… huwstephens Dyma fwy o wybodaeth am y cylchgronau a’r grwpiau y soniodd Huw amdanyn nhw uchod… Here’s more information about the magazines and groups that Huw mentioned above… Y Selar: y-selar.co.uk, twitter.com/Y_Selar Golwg 360: golwg360.cymru/celfyddydau Estrons: estrons.com, twitter.com/estrons, facebook.com/Estrons, open.spotify.com/artist/4QLxrnoxEmvV8TT7gkqgM5, estrons.bandcamp.com, youtube.com/user/TheESTRONS Euros…

Cadwch i ddarllen...

Cyflwynydd S4C a BBC Radio Cymru Eleri Siôn: Ffilmio cyfres newydd o’r sioe gwis Llyncu Geiriau / S4C and BBC Radio Wales presenter Eleri Siôn: Filming a new series of the quiz show Llyncu Geiriau

en Aprendices/Artículos
Eleri Sion Llyncu Geiriau

Mae Eleri Siôn yw’r un o’r y personoliaethau mwyaf adnabyddus ar S4C, ac nawr mae’n hi’n cyflwyno cyfres newydd o’r sioe cwis geiriol am ddysgwyr- Llyncu Geiriau. Eisteddais i lawr â hi i ofn am y sioe ac am gyflwyno… Eleri Siôn is one of the most recognisable personalities on S4C, and now she is presenting a new series of the verbal game show for learners- Swallowing Words. I sat down with her to ask about the show and about presenting… Mae Dal Ati ar gael am 30 diwrnod ar ôl y darllediad arlein ar S4C’s Clic: www.s4c.cymru/clic/c_index.shtml ac mae mwy o wybodaeth ar y raglen yma: s4c.cymru/cy/adloniant/dal-ati/. Dal Ati is available for 30 days after broadcast online on S4C’s…

Cadwch i ddarllen...