Blodfresych wedi’i ffrio

Blodfresych wedi’i ffrio / Kentucky Fried Cauliflower (KFC)

Cogydd / CookSarah Philpott
Anhawster / DifficultyCanolradd / Intermediate

Mae hwn yn rhyfeddol o hawdd i’w wneud (ond byddwch yn barod i wneud llanast wrth ffrio) ac mae’n defnyddio’r un cymysgedd o sbeisys sydd yn cael ei ddefnyddio gan KFC. Wrth falu’r flaxseed, byddwch yn creu rhywbeth sydd yn helpu clymu’r cytew sbeislyd at y blodfresych. Mae hwn yn ddifrifol o dda a gwerth y llanast.
This is surprisingly easy to make (although expect a bit of mess when you’re frying) and uses most of the ‘secret’ spice blend used by KFC. By grounding the flaxseed, you create an egg-like binder which makes the spicy coating stick to the cauliflower. Seriously good and definitely worth the mess.

Blodfresych wedi’i ffrio
Cynyrchu / Yields2 Servings
Amser paratoi / Prep time30 minsAmser coginio / Cook time15 mins
Cynhwysion / Ingredients
 1 Pen mawr blodfresych, wedi'i dorri'n ddarnau eitha mawr / Large head of cauliflower, cut into largish pieces
 200 ml Olew llysiau, neu fwy yn dibynnu ar ba mor fas yw eich padell / Vegetable oil, or more depending on how shallow your pan is
Ar gyfer y cytew sych / For the dry coating
 3 tsp Halen / Salt
 ½ tsp Teim wedi'i sychu / Dried thyme
 ½ tsp Basil wedi'i sychu / Dried basil
 ½ tsp Oregano wedi'i sychu / Dried oregano
 2 tsp Pupur du / Black pepper
 2 tsp Paprica melys / Sweet paprika
 2 tsp Paprica wedi'i smocio / Smoked paprika
 1 tsp Powdr sinsir / Ground ginger
 2 tsp Siwgwr brown / Brown sugar
 150 g Blawd plaen / Plain flour
Ar gyfer y cytew gwlyb / For the wet coating
 2 tbsp Flaxseed (neu linseed) neu hadau chia wedi eu malu / Ground flaxseed (or linseed) or chia seeds
 3 tbsp Saws poeth / Hot sauce
 1 tbsp Mwstard Dijon / Dijon mustard
 1 tbsp Surop masarn / Maple syrup
 70 ml Dŵr / Water
1

Make the wet coating for your cauliflower. Put the seeds into a food processor or grind in a pestle and mortar. Add to a bowl and mix together with the other ingredients. Stir well and give it a few minutes to thicken.
Gwnewch y cytew gwlyb ar gyfer y flodfresych. Rhowch y hadau mewn i brosesydd bwyd neu malwch mewn pestl. Rhowch y hadau mewn powlen a chymysgwch gyda’r cynhwysion eraill. Gadewch am ychydig o funudau i dewychu.

2

Gwnewch eich cytew sych. Mewn powlen fawr, cymysgwch y blawd gyda’r sbeisys, siwgwr a’r halen a phupur.
Make your dry coating. In a large bowl, mix the flour with all the spices, sugar and salt and pepper.

3

Arllwyswch yr olew llysiau mewn i badell fawr (gwnewch yn siwr ei bod yn 2-3cm o uchder fel bod y darnau o flodfresych yn cael ei orchuddio gan yr olew) a rhowch ar wres uchel. Gwnewch yn siwr nad yw’n ddod yn rhy boeth – ni ddylid byrlymu na phoeri.
Pour the vegetable oil into a large pan (make sure it’s about 2-3cm high so that the cauliflower pieces are fully submerged when you dip them in) and place on a high heat. Make sure that it doesn’t get too hot – it shouldn’t bubble or splatter.

4

Nawr mae pethau’n dechrau dod yn anniben! Cymerwch ddarn o flodfresych a’i gostwng yn y cytew gwlyb, gan wneud yn siwr i orchuddio’r ddau ochr. Gostyngwch yn y blawd, eto’n gorchuddio’r ddau ochr. Gwnewch y broses eto: roliwch yn cytew gwlyb ac eto yn y cymysgedd blawd.
Now comes the messy bit. Take a cauliflower piece and dip it into the wet coating, making sure to cover both sides. Dip into the flour coating, again covering both sides. Now, repeat the process: roll in the wet coating and then again in the flour mixture.

5

Gan ddefnyddio par o gefeiliau, cymerwch darn o flodfresych a’i gostwng yn yr olew. Coginiwch am 4-5 munud, yn troi ambell waith, tan ei bod yn frown ac yn greisionllyd. Rhowch ar blât gyda papur cegin er mwyn amsugno peth o’r olew. Gwnewch yr un peth gyda’r darnau i gyd (efallai bydd angen ychwanegu rhagor o olew), a gweinwch.
Using tongs, take the cauliflower and submerge in the oil. Cook for 4-5 minutes, turning occasionally, until brown and crispy. Place on a plate with some kitchen roll to absorb some of the oil. Repeat with all the pieces (you may need to top up the oil), then serve.

Sarah ar y We / Sarah on the Web
9

Lluniau gan / Photography by Manon Houston: manonhouston.com & manonhouston

CategoryFegan?

Ingredients

Cynhwysion / Ingredients
 1 Pen mawr blodfresych, wedi'i dorri'n ddarnau eitha mawr / Large head of cauliflower, cut into largish pieces
 200 ml Olew llysiau, neu fwy yn dibynnu ar ba mor fas yw eich padell / Vegetable oil, or more depending on how shallow your pan is
Ar gyfer y cytew sych / For the dry coating
 3 tsp Halen / Salt
 ½ tsp Teim wedi'i sychu / Dried thyme
 ½ tsp Basil wedi'i sychu / Dried basil
 ½ tsp Oregano wedi'i sychu / Dried oregano
 2 tsp Pupur du / Black pepper
 2 tsp Paprica melys / Sweet paprika
 2 tsp Paprica wedi'i smocio / Smoked paprika
 1 tsp Powdr sinsir / Ground ginger
 2 tsp Siwgwr brown / Brown sugar
 150 g Blawd plaen / Plain flour
Ar gyfer y cytew gwlyb / For the wet coating
 2 tbsp Flaxseed (neu linseed) neu hadau chia wedi eu malu / Ground flaxseed (or linseed) or chia seeds
 3 tbsp Saws poeth / Hot sauce
 1 tbsp Mwstard Dijon / Dijon mustard
 1 tbsp Surop masarn / Maple syrup
 70 ml Dŵr / Water

Directions

1

Make the wet coating for your cauliflower. Put the seeds into a food processor or grind in a pestle and mortar. Add to a bowl and mix together with the other ingredients. Stir well and give it a few minutes to thicken.
Gwnewch y cytew gwlyb ar gyfer y flodfresych. Rhowch y hadau mewn i brosesydd bwyd neu malwch mewn pestl. Rhowch y hadau mewn powlen a chymysgwch gyda’r cynhwysion eraill. Gadewch am ychydig o funudau i dewychu.

2

Gwnewch eich cytew sych. Mewn powlen fawr, cymysgwch y blawd gyda’r sbeisys, siwgwr a’r halen a phupur.
Make your dry coating. In a large bowl, mix the flour with all the spices, sugar and salt and pepper.

3

Arllwyswch yr olew llysiau mewn i badell fawr (gwnewch yn siwr ei bod yn 2-3cm o uchder fel bod y darnau o flodfresych yn cael ei orchuddio gan yr olew) a rhowch ar wres uchel. Gwnewch yn siwr nad yw’n ddod yn rhy boeth – ni ddylid byrlymu na phoeri.
Pour the vegetable oil into a large pan (make sure it’s about 2-3cm high so that the cauliflower pieces are fully submerged when you dip them in) and place on a high heat. Make sure that it doesn’t get too hot – it shouldn’t bubble or splatter.

4

Nawr mae pethau’n dechrau dod yn anniben! Cymerwch ddarn o flodfresych a’i gostwng yn y cytew gwlyb, gan wneud yn siwr i orchuddio’r ddau ochr. Gostyngwch yn y blawd, eto’n gorchuddio’r ddau ochr. Gwnewch y broses eto: roliwch yn cytew gwlyb ac eto yn y cymysgedd blawd.
Now comes the messy bit. Take a cauliflower piece and dip it into the wet coating, making sure to cover both sides. Dip into the flour coating, again covering both sides. Now, repeat the process: roll in the wet coating and then again in the flour mixture.

5

Gan ddefnyddio par o gefeiliau, cymerwch darn o flodfresych a’i gostwng yn yr olew. Coginiwch am 4-5 munud, yn troi ambell waith, tan ei bod yn frown ac yn greisionllyd. Rhowch ar blât gyda papur cegin er mwyn amsugno peth o’r olew. Gwnewch yr un peth gyda’r darnau i gyd (efallai bydd angen ychwanegu rhagor o olew), a gweinwch.
Using tongs, take the cauliflower and submerge in the oil. Cook for 4-5 minutes, turning occasionally, until brown and crispy. Place on a plate with some kitchen roll to absorb some of the oil. Repeat with all the pieces (you may need to top up the oil), then serve.

Sarah ar y We / Sarah on the Web
9

Lluniau gan / Photography by Manon Houston: manonhouston.com & manonhouston

Blodfresych wedi’i ffrio / Kentucky Fried Cauliflower (KFC)