Harissa Sweet Potato Stew

Stiw gwrd, gwygbys ac olewydd gyda harissa / Squash, chickpea and olive stew with harissa

Cogydd / CookSarah PhilpottCategoryFegan?Anhawster / DifficultyDechreuwr / Beginner

Mae hwn yn reit addas ar gyfer amser yma’r flwyddyn wrth i’r tywydd droi’n oer a gyda’r nosweithiau hir a phenderfynais ychwanegu pwmpen a gwrd hydrefol i’r rysáit. Mae harissa ar werth mewn llawer o archfarchnadoedd mawr ac mewn siopau ethnig, ond gallwch ddefnyddio llwy de yr un o paprica melys a mwg.

This is a seriously good stew and so easy to make. It’s just what’s needed on these longer nights and as it’s autumn, I added some seasonal squash and pumpkin. You can find harissa at most larger supermarkets or international stores but if you can’t track it down, try using a teaspoon each of smoked and sweet paprika.

Cynyrchu / Yields4 Servings
Amser paratoi / Prep time20 minsAmser coginio / Cook time20 mins
 1 Taten melys mawr, heb groen ac wedi ei dorri yn ddeisiau / Large sweet potato, scrubbed or peeled and diced
 1 Gwrd, heb groen, hadau na chnawd, wedi ei dorri yn ddeisiau / Medium squash, peeled and diced, flesh and seeds removed
 1 Winwnsyn bach, heb groen ac wedi ei dorri yn ddeisiau / Small onion, peeled and diced
 400 g Gwygbys, wedi ei rinsio a’i draenio / Chickpeas, rinsed and drained (440g = 1 tin)
 400 g Tomatos / Tinned tomatos, chopped or plum (440g = 1 tin)
 1 Sudd o 1 lemwn / The juice of 1 lemon
 1 Clof garlleg, heb groen ac wedi eu torri’n fân / Cloves garlic, peeled and chopped or crushed
 115 g Olewydd du heb gerrig / Pitted black olives (115g = 1/2 330g tin)
 3 tsp Pâst harissa / Harissa paste
 2 tsp Piwrî tomato / Tomato puree
 1 tbsp Olew olewydd / Olive oil
 1 pinch Halen a phupur / Salt and pepper
 1 dash Persli, wedi ei dori (dewisol) / Chopped flat-leaf parsley (optional)

Rhowch sosban fawr dros wres canolig ac ychwanegwch yr olew a’r tatws melys a’r gwrd. Coginiwch am 5 munud, yna ychwanegwch y winwnsyn a’r garlleg a choginiwch am 5 munud arall, yn troi gyda llwy bren yn aml.
Place a large pan over a medium heat then add the oil and the sweet potato and squash. Cook for 5 minutes, then add the onion and garlic and cook for another 5 minutes, stirring frequently.

Ychwanegwch y tomatos, yna llenwch y tun gwag gyda dŵr a rhowch yn y sosban. Rhowch flas gyda halen a phupur a throwch y gwres i fyny, yna coginiwch am 10 munud cyn ychwanegu’r gwygbys, olewydd, y pâst harissa a’r sudd lemwn.
Add the tomatoes, then fill the empty can with water and add to the pan. Season with salt and pepper then turn up the heat and cook for 10 minutes before adding the chickpeas, olives, harissa paste, tomato puree and lemon juice.

Trowch y gwres i lawr a rhowch gaead ar y sosban a choginiwch am 15-20 munud ychwanegol; gallwch ychwanegu rhagor o ddŵr os oes angen. Ychwanegwch y persli, os yn ei ddefnyddio, a gweinwch gyda llysiau gwyrdd neu salad.
Reduce the heat, place a lid on the pan and cook for a further 15-20 minutes, adding more water if you think it’s necessary. Scatter over the parsley, if you like, and serve with green vegetables or salad.

Sarah ar y We / Sarah on the Web

Lluniau gan / Photography by Manon Houston: manonhouston.com & manonhouston


Yn ôl i'r brif dudalen / Back to the main page

Ingredients

 1 Taten melys mawr, heb groen ac wedi ei dorri yn ddeisiau / Large sweet potato, scrubbed or peeled and diced
 1 Gwrd, heb groen, hadau na chnawd, wedi ei dorri yn ddeisiau / Medium squash, peeled and diced, flesh and seeds removed
 1 Winwnsyn bach, heb groen ac wedi ei dorri yn ddeisiau / Small onion, peeled and diced
 400 g Gwygbys, wedi ei rinsio a’i draenio / Chickpeas, rinsed and drained (440g = 1 tin)
 400 g Tomatos / Tinned tomatos, chopped or plum (440g = 1 tin)
 1 Sudd o 1 lemwn / The juice of 1 lemon
 1 Clof garlleg, heb groen ac wedi eu torri’n fân / Cloves garlic, peeled and chopped or crushed
 115 g Olewydd du heb gerrig / Pitted black olives (115g = 1/2 330g tin)
 3 tsp Pâst harissa / Harissa paste
 2 tsp Piwrî tomato / Tomato puree
 1 tbsp Olew olewydd / Olive oil
 1 pinch Halen a phupur / Salt and pepper
 1 dash Persli, wedi ei dori (dewisol) / Chopped flat-leaf parsley (optional)

Directions

1

Rhowch sosban fawr dros wres canolig ac ychwanegwch yr olew a’r tatws melys a’r gwrd. Coginiwch am 5 munud, yna ychwanegwch y winwnsyn a’r garlleg a choginiwch am 5 munud arall, yn troi gyda llwy bren yn aml.
Place a large pan over a medium heat then add the oil and the sweet potato and squash. Cook for 5 minutes, then add the onion and garlic and cook for another 5 minutes, stirring frequently.

2

Ychwanegwch y tomatos, yna llenwch y tun gwag gyda dŵr a rhowch yn y sosban. Rhowch flas gyda halen a phupur a throwch y gwres i fyny, yna coginiwch am 10 munud cyn ychwanegu’r gwygbys, olewydd, y pâst harissa a’r sudd lemwn.
Add the tomatoes, then fill the empty can with water and add to the pan. Season with salt and pepper then turn up the heat and cook for 10 minutes before adding the chickpeas, olives, harissa paste, tomato puree and lemon juice.

3

Trowch y gwres i lawr a rhowch gaead ar y sosban a choginiwch am 15-20 munud ychwanegol; gallwch ychwanegu rhagor o ddŵr os oes angen. Ychwanegwch y persli, os yn ei ddefnyddio, a gweinwch gyda llysiau gwyrdd neu salad.
Reduce the heat, place a lid on the pan and cook for a further 15-20 minutes, adding more water if you think it’s necessary. Scatter over the parsley, if you like, and serve with green vegetables or salad.

Sarah ar y We / Sarah on the Web
7

Lluniau gan / Photography by Manon Houston: manonhouston.com & manonhouston

Stiw gwrd, gwygbys ac olewydd gyda harissa / Squash, chickpea and olive stew with harissa