Pasta pys a ffa ddringo gyda phesto

Pasta pys a ffa dringo gyda phesto / Pea and runner bean pasta with pesto

Cogydd / CookSarah Philpott
Anhawster / DifficultyCanolradd / Intermediate

Gallwch goginio’r rysáit yma mewn un badell ac mae’n ffordd hynod o dda i ddefnyddio llysiau hafol. Defnyddiwch pa bynnag lysiau sydd gennych chi – bydd corbwmpenni yn gweithio hefyd.
This one-pot pasta recipe is a great way to cook seasonal summer veg. Use whatever vegetables you have to hand though – courgettes would work pretty well with this, too.

Pasta pys a ffa ddringo gyda phesto
Cynyrchu / Yields4 Servings
Amser paratoi / Prep time10 minsAmser coginio / Cook time20 mins
Cynhwysion / Ingredients
 100 g Pys, ffres neu wedi eu rhewi / Peas, fresh or frozen
 100 g Ffa ddringo, wedi eu sleisio’n groes / Runner beans, diagonally sliced
 200 g Pasta fusilli neu penne / Fusilli or penne pasta
 400 g (1 can) Ffa cannellini, wedi'i rinsio a’i draenio / Cannellini beans, rinsed and drained
 1 Sudd 1 lemwn / The juice of 1 lemon
 1 pinch Halen a phupur / Salt and pepper
Ar gyfer y pesto / For the pesto
 50 g Cnau o'ch dewis / Nuts of your choice
 4 tbsp Olew olewydd extra virgin / Extra virgin olive oil
 Sudd 1 lemwn / The juice of 1 lemon
 5 Dail basil, wedi eu rhwygo a’r coesynnau wedi eu tynnu, yn ogystal â rhai ychwanegol ar gyfer addurno / Basil leaves, torn and stalks removed, plus extra for garnishing
 5 Dail mint, wedi eu rhwygo a’r coesynnau wedi eu tynnu, yn ogystal â rhai ychwanegol ar gyfer addurno / Mint leaves torn and stalks removed, plus extra for garnishing
 2 Clof garlleg, heb groen ac wedi eu torri’n fân / Garlic cloves, peeled and cut finely or grated
 2 Llond llaw mawr o sbigoglys / Large handfuls spinach
 1 dash Laeth planhigyn / Plant milk
 1 pinch Halen a phupur / Salt and pepper
1

Rhowch y pasta mewn padell fawr ac arllwyswch 500ml o ddŵr drosodd, yna ychwanegwch y sudd lemwn a’r halen a phupur. Rhowch gaead ar y badell a berwch, wedyn tynwch y caead a choginiwch ar wres uchel am 5 munud. Ychwanegwch y ffa ddringo ac ar ôl 2 funud, ychwanegwch y pys a choginiwch am 3 munud.
Place the pasta into a large pan and pour over 500ml boiling water, then add the lemon juice and season. Cover with a lid and bring to the boil. Remove the lid and cook on a high heat for 5 minutes, then add the runner beans and after 2 minutes, add the peas and cook for another 3 minutes.

2

Tynnwch y badell o’r gwres a draeniwch unrhyw ddŵr i ffwrdd a rhowch popeth yn ôl yn y badell.
Remove the pan from the heat and drain any away any residual water from the pasta and return to the pan.

3

Yn y cyfamser, gwnewch y pesto trwy rhoi’r holl gynhwysion mewn prosesydd bwyd a’u cymysgu am funud neu ddau.
Meanwhile, quickly make the pesto by placing all the ingredients in a food processor and pulsing on a high setting for a minute or two.

4

Ychwanegwch y ffa cannellini i’r badell a chymysgwch gyda’r pesto.
Add the cannellini beans to the pan and stir through with the pesto.

5

Taenwch unrhyw mint a basil sydd ar ôl drosodd a gweinwch.
Scatter over the leftover mint and basil leaves and serve.

Sarah ar y We / Sarah on the Web
9

Lluniau gan / Photography by Manon Houston: manonhouston.com & manonhouston

CategoryFegan?

Ingredients

Cynhwysion / Ingredients
 100 g Pys, ffres neu wedi eu rhewi / Peas, fresh or frozen
 100 g Ffa ddringo, wedi eu sleisio’n groes / Runner beans, diagonally sliced
 200 g Pasta fusilli neu penne / Fusilli or penne pasta
 400 g (1 can) Ffa cannellini, wedi'i rinsio a’i draenio / Cannellini beans, rinsed and drained
 1 Sudd 1 lemwn / The juice of 1 lemon
 1 pinch Halen a phupur / Salt and pepper
Ar gyfer y pesto / For the pesto
 50 g Cnau o'ch dewis / Nuts of your choice
 4 tbsp Olew olewydd extra virgin / Extra virgin olive oil
 Sudd 1 lemwn / The juice of 1 lemon
 5 Dail basil, wedi eu rhwygo a’r coesynnau wedi eu tynnu, yn ogystal â rhai ychwanegol ar gyfer addurno / Basil leaves, torn and stalks removed, plus extra for garnishing
 5 Dail mint, wedi eu rhwygo a’r coesynnau wedi eu tynnu, yn ogystal â rhai ychwanegol ar gyfer addurno / Mint leaves torn and stalks removed, plus extra for garnishing
 2 Clof garlleg, heb groen ac wedi eu torri’n fân / Garlic cloves, peeled and cut finely or grated
 2 Llond llaw mawr o sbigoglys / Large handfuls spinach
 1 dash Laeth planhigyn / Plant milk
 1 pinch Halen a phupur / Salt and pepper

Directions

1

Rhowch y pasta mewn padell fawr ac arllwyswch 500ml o ddŵr drosodd, yna ychwanegwch y sudd lemwn a’r halen a phupur. Rhowch gaead ar y badell a berwch, wedyn tynwch y caead a choginiwch ar wres uchel am 5 munud. Ychwanegwch y ffa ddringo ac ar ôl 2 funud, ychwanegwch y pys a choginiwch am 3 munud.
Place the pasta into a large pan and pour over 500ml boiling water, then add the lemon juice and season. Cover with a lid and bring to the boil. Remove the lid and cook on a high heat for 5 minutes, then add the runner beans and after 2 minutes, add the peas and cook for another 3 minutes.

2

Tynnwch y badell o’r gwres a draeniwch unrhyw ddŵr i ffwrdd a rhowch popeth yn ôl yn y badell.
Remove the pan from the heat and drain any away any residual water from the pasta and return to the pan.

3

Yn y cyfamser, gwnewch y pesto trwy rhoi’r holl gynhwysion mewn prosesydd bwyd a’u cymysgu am funud neu ddau.
Meanwhile, quickly make the pesto by placing all the ingredients in a food processor and pulsing on a high setting for a minute or two.

4

Ychwanegwch y ffa cannellini i’r badell a chymysgwch gyda’r pesto.
Add the cannellini beans to the pan and stir through with the pesto.

5

Taenwch unrhyw mint a basil sydd ar ôl drosodd a gweinwch.
Scatter over the leftover mint and basil leaves and serve.

Sarah ar y We / Sarah on the Web
9

Lluniau gan / Photography by Manon Houston: manonhouston.com & manonhouston

Pasta pys a ffa dringo gyda phesto / Pea and runner bean pasta with pesto