Orzo gyda chorbwmpen a phys gyda dresin lemon a phersli

Orzo gyda chorbwmpen a phys gyda dresin lemon a phersli / Orzo with courgette and peas with a lemon and parsley dressing

Cogydd / CookSarah PhilpottCategoryFegan?Anhawster / DifficultyDechreuwr / Beginner

Mae’r blasau yn y salad yma yn fendigedig diolch i’r dresin lemwn a phersli. Mae’r pys a’r gwygbys yn llawn protein felly mae’n salad maethlon hefyd. Gallwch brynu orzo mewn llawer o archfarchnadoedd mawr ond os nad oes peth o gwmpas, defnyddiwch quinoa, couscous neu reis brown – cofiwch i goginio yn dilyn y cyfarwyddiadau ar y pecyn.
The flavours in this salad verge on the sublime, thanks to a silky lemon and parsley dressing. The peas and chickpeas are full of protein so it’s a sustaining salad, too. You can buy orzo in most large supermarkets but if you can’t find it, quinoa, couscous or brown rice will work just as well – just adjust your cooking time.

Cynyrchu / Yields3 Servings
Amser paratoi / Prep time10 minsAmser coginio / Cook time25 mins
Ar gyfer y salad / For the salad
 100 g Pasta orzo
 200 g Pys, ffres neu wedi eu rhewi / Peas, fresh or frozen
 1 Corbwmpen mawr, wedi'i deisio / Large courgette, diced
 400 g (1 can) Gwygbys, wedi'i rinsio a’i draenio / Chickpeas, rinsed and drained
 2 Llond llaw o sbigoglys / Handfuls of spinach
 Sudd lemwn / The juice of 1 lemon
 1 tbsp Olew olewydd / Olive oil
 1 pinch Halen a phupur / Salt and pepper
Ar gyfer y dresin / For the dressing
 1 lemwn heb gwyr- Y sudd a'r croen (os na allwch brynu rhai heb gwyr, defnyddiwch y sudd yn unig) / Unwaxed lemon - The juice and zest of (if you can’t get unwaxed, use the juice only)
 ½ tsp Hadau mwstard (du neu felyn) neu 1 llwy de mwstard grawn cyflawn / Mustard seeds (black or yellow) or 1 tsp wholegrain mustard
 1 Clof garlleg, heb groen ac wedi eu torri’n fân / Garlic clove, peeled and finely chopped
 2 tbsp Olew olewydd / Extra virgin olive oil
 3 Llond llaw o sbigoglys / Handfuls of spinach
 1 Llond llaw persli, wedi'i torri’n fân / Handful of parsley, finely chopped
 1 tsp Surop masarn / Maple syrup
 1 pinch Halen a phupur / Salt and pepper

Rhowch yr orzo mewn i sosban llawn dŵr berwedig a choginiwich am 6-7 munud, yna draeniwch a rhowch i’r ochr.
Place the orzo into a pan of salted boiling water and cook for 6-7 minutes, then drain and set aside.

Yn y cyfamser, cynheswch yr olew mewn padell fawr ac ychwanegwch y gorwbwpen a’r sudd lemwn. Coginiwch am 5-6 munud, yna ychwanegwch y pys (diblisgiwch os yn defnyddio rhai ffres), y gwygbys a’r spigoglys a choginiwch am 2-3 munud ychwanegol.
Meanwhile, heat the oil in a large pan, then add the courgette and squeeze over the lemon juice. Cook for 5-6 minutes, then add the peas (shell them first if you’re using fresh), chickpeas and spinach and cook for another 2-3 minutes.

Rhowch y orzo yn y badell a chymysgwch, wedyn gwnewch y dresin. Os yn defnyddio hadau mwstard, malwch mewn pestl neu gyda gwaelod mwg mawr, wedyn cymysgwch gyda’r cynhwysion arall – gallwch wneud hyn mewn powlen gyda chwisg neu fforc neu gallwch rhoi popeth mewn jar gyda chaead a siglo’n dda.
Stir through the orzo then quickly make the dressing. If using mustard seeds, grind them using a pestle mortar or the base of a large mug, then mix together with the other ingredients – you can do this in a bowl with a whisk or a fork or you can pop everything into a jar and give it a good shake.

Trowch y dresin yn y salad a'i weini.
Stir the dressing into the salad and serve.

Sarah ar y We / Sarah on the Web

Lluniau gan / Photography by Manon Houston: manonhouston.com & manonhouston


Yn ôl i'r brif dudalen / Back to the main page

Ingredients

Ar gyfer y salad / For the salad
 100 g Pasta orzo
 200 g Pys, ffres neu wedi eu rhewi / Peas, fresh or frozen
 1 Corbwmpen mawr, wedi'i deisio / Large courgette, diced
 400 g (1 can) Gwygbys, wedi'i rinsio a’i draenio / Chickpeas, rinsed and drained
 2 Llond llaw o sbigoglys / Handfuls of spinach
 Sudd lemwn / The juice of 1 lemon
 1 tbsp Olew olewydd / Olive oil
 1 pinch Halen a phupur / Salt and pepper
Ar gyfer y dresin / For the dressing
 1 lemwn heb gwyr- Y sudd a'r croen (os na allwch brynu rhai heb gwyr, defnyddiwch y sudd yn unig) / Unwaxed lemon - The juice and zest of (if you can’t get unwaxed, use the juice only)
 ½ tsp Hadau mwstard (du neu felyn) neu 1 llwy de mwstard grawn cyflawn / Mustard seeds (black or yellow) or 1 tsp wholegrain mustard
 1 Clof garlleg, heb groen ac wedi eu torri’n fân / Garlic clove, peeled and finely chopped
 2 tbsp Olew olewydd / Extra virgin olive oil
 3 Llond llaw o sbigoglys / Handfuls of spinach
 1 Llond llaw persli, wedi'i torri’n fân / Handful of parsley, finely chopped
 1 tsp Surop masarn / Maple syrup
 1 pinch Halen a phupur / Salt and pepper

Directions

1

Rhowch yr orzo mewn i sosban llawn dŵr berwedig a choginiwich am 6-7 munud, yna draeniwch a rhowch i’r ochr.
Place the orzo into a pan of salted boiling water and cook for 6-7 minutes, then drain and set aside.

2

Yn y cyfamser, cynheswch yr olew mewn padell fawr ac ychwanegwch y gorwbwpen a’r sudd lemwn. Coginiwch am 5-6 munud, yna ychwanegwch y pys (diblisgiwch os yn defnyddio rhai ffres), y gwygbys a’r spigoglys a choginiwch am 2-3 munud ychwanegol.
Meanwhile, heat the oil in a large pan, then add the courgette and squeeze over the lemon juice. Cook for 5-6 minutes, then add the peas (shell them first if you’re using fresh), chickpeas and spinach and cook for another 2-3 minutes.

3

Rhowch y orzo yn y badell a chymysgwch, wedyn gwnewch y dresin. Os yn defnyddio hadau mwstard, malwch mewn pestl neu gyda gwaelod mwg mawr, wedyn cymysgwch gyda’r cynhwysion arall – gallwch wneud hyn mewn powlen gyda chwisg neu fforc neu gallwch rhoi popeth mewn jar gyda chaead a siglo’n dda.
Stir through the orzo then quickly make the dressing. If using mustard seeds, grind them using a pestle mortar or the base of a large mug, then mix together with the other ingredients – you can do this in a bowl with a whisk or a fork or you can pop everything into a jar and give it a good shake.

4

Trowch y dresin yn y salad a'i weini.
Stir the dressing into the salad and serve.

Sarah ar y We / Sarah on the Web
8

Lluniau gan / Photography by Manon Houston: manonhouston.com & manonhouston

Orzo gyda chorbwmpen a phys gyda dresin lemon a phersli / Orzo with courgette and peas with a lemon and parsley dressing