Crempogau afal a llus

Crempogau afal a llus / Apple and blueberry pancakes

Cogydd / CookElliw GwawrCategoryAnhawster / DifficultyDechreuwr / Beginner

Mae crempogau’n fwyd delfrydol ar gyfer plant bach sy’n dechrau bwydo eu hunain. Mae crempogau bach fel hyn yn rhewi’n dda, felly gwnewch fwy na sydd angen pan fydd gennych amser. Maen nhw’n dadmer yn gyflym, neu os ydych chi ar frys mawr gallwch eu taro yn y meicrodon neu’r tostiwr.
Pancakes are an ideal food for small children who are beginning to feed themselves. Small pancakes like this freeze well, so when you have time make more than you need. They thaw quickly, or if you are in a great hurry you can put them in the microwave or the toaster.

Cynyrchu / Yields10 Servings
Amser paratoi / Prep time15 minsAmser coginio / Cook time15 mins
 120 g Blawd gwenith cyflawn / Wholewheat flour
 1 tsp Powdr codi / Baking powder
 ½ tsp Soda pobi / Baking soda
 100 ml Llaeth / Milk
 1 Wy / Egg
 50 g Afal wedi’i gratio / Grated apple
 55 g Llus / Blueberries
 Menyn i ffrio / Butter for frying

Cymysgwch y blawd, y powdr codi a’r soda pobi mewn powlen a chymysgu.
Mix the flour, the baking powder and the baking soda in a bowl.

Gwnewch bant yn y canol ac ychwanegu’r llaeth a’r wy. Gyda chwisg llaw, cymysgwch bopeth yn ofalus nes eu bod wedi cyfuno’n llwyr. Dylai’r cymysgedd fod yn weddol drwchus.
Make a hollow in the middle and add the milk and egg. With a hand whisk, mix everything carefully until it is completely blended. The mixture should be fairly thick.

Ychwanegwch yr afal wedi’i gratio a’r llus a chymysgu eto yn ofalus gyda llwy bren.
Add the grated apple and blackberries and mix again carefully with a wooden spoon..

Toddwch ychydig o fenyn mewn padell ffrio dros dymheredd cymedrol a rhoi llond llwy bwdin o’r cymysgedd yn y badell ar gyfer pob crempog. / Melt a little of the butter in a frying pan over a moderate temperature and put one spoonful of pudding from the mixture into the pan for each pancake.
Melt a little of the butter in a frying pan over a moderate temperature and put one spoonful of pudding from the mixture into the pan for each pancake.

Coginiwch am 2 funud ar bob ochr, nes eu bod yn euraidd.
Cook for two minutes on each side, until they are golden.

Gwnewch yr un peth â gweddill y cymysgedd.
Do the same thing with the rest of the mixture.

Elliw ar y we / Elliw on the web

Yn ôl i'r brif dudalen / Back to the main page

Ingredients

 120 g Blawd gwenith cyflawn / Wholewheat flour
 1 tsp Powdr codi / Baking powder
 ½ tsp Soda pobi / Baking soda
 100 ml Llaeth / Milk
 1 Wy / Egg
 50 g Afal wedi’i gratio / Grated apple
 55 g Llus / Blueberries
 Menyn i ffrio / Butter for frying

Directions

1

Cymysgwch y blawd, y powdr codi a’r soda pobi mewn powlen a chymysgu.
Mix the flour, the baking powder and the baking soda in a bowl.

2

Gwnewch bant yn y canol ac ychwanegu’r llaeth a’r wy. Gyda chwisg llaw, cymysgwch bopeth yn ofalus nes eu bod wedi cyfuno’n llwyr. Dylai’r cymysgedd fod yn weddol drwchus.
Make a hollow in the middle and add the milk and egg. With a hand whisk, mix everything carefully until it is completely blended. The mixture should be fairly thick.

3

Ychwanegwch yr afal wedi’i gratio a’r llus a chymysgu eto yn ofalus gyda llwy bren.
Add the grated apple and blackberries and mix again carefully with a wooden spoon..

4

Toddwch ychydig o fenyn mewn padell ffrio dros dymheredd cymedrol a rhoi llond llwy bwdin o’r cymysgedd yn y badell ar gyfer pob crempog. / Melt a little of the butter in a frying pan over a moderate temperature and put one spoonful of pudding from the mixture into the pan for each pancake.
Melt a little of the butter in a frying pan over a moderate temperature and put one spoonful of pudding from the mixture into the pan for each pancake.

5

Coginiwch am 2 funud ar bob ochr, nes eu bod yn euraidd.
Cook for two minutes on each side, until they are golden.

6

Gwnewch yr un peth â gweddill y cymysgedd.
Do the same thing with the rest of the mixture.

Elliw ar y we / Elliw on the web
Crempogau afal a llus / Apple and blueberry pancakes