Salad bwytewch eich gwyrddion

Salad ‘bwytewch eich gwyrddion’ / ‘Eat your greens’ salad

Cogydd / CookSarah PhilpottCategoryFegan?Anhawster / DifficultyDechreuwr / Beginner

Dyma ffordd dda i ddefnyddio pa bynnag llysiau gwyrdd tymhorol. Mae’r grawnwin pinc yn ychwanegu lliw a surni melys sydd yn gwrthgyferbynnu’r dresin hufennog.
This is a great way to use whatever green vegetables are in season. The pink grapefruit adds a splash of colour and some sweet sharpness which sets off the creamy dressing.

Cynyrchu / Yields2 Servings
Amser paratoi / Prep time10 minsAmser coginio / Cook time10 mins
Ar gyfer y salad / For the salad
 400 g Ffacbys gwyrdd neu frown, wedi eu rinsio a'u draenio / Green or brown lentils, rinsed and drained
 1 Bag o sbigoglys (neu ddail salad o'ch dewis) / Bag of spinach (or salad leaves of your choice)
 2 Llond llaw mawr o ffa gwyrdd / Large handfuls of green beans
 2 Llond llaw fawr o asbaragws / Large handfuls of asparagus
 1 Grawnffrwyth pinc, wedi'i plicio a'u sleisio ar ei hyd / Pink grapefruit, peeled and sliced lengthways
 Halen a phupur / Salt and pepper
Ar gyfer y dresin / For the dressing
 1 tbsp Tahini
 1 tbsp Olew olewydd / Olive oil
 2 tbsp Dŵr / Water
 1 pinch Halen a phupur / Salt and pepper
 Sudd hanner lemwn / The juice of half a lemon

Stemiwch neu ferwch y llysiau gwyrdd (heblaw am y spigoglys) am 5-6 mund, yna draeniwch a rhowch i un ochr.
Steam or boil the green vegetables (apart from the spinach) for 5-6 minutes, then drain and set aside to cool.

Mewn powlen fawr, rhowch flas gyda’r halen a phupur ac ychwanegwch y llysiau gwyrdd sydd wedi eu coginio.
In a large bowl, season the lentils with salt and pepper and add the spinach and the cooked green vegetables.

Ychwanegwch y grawnffrwyth pinc, yna gwnewch y dresin trwy cymysgu’r cynhwysion i gyd mewn gwydr neu jar.
Add the pink grapefruit, then make the dressing by combining all the ingredients in a glass or jar and stirring thoroughly.

Rhannwch y salad ar ddau blât a llifeiriwch y dresin drosodd.
Divide the salad onto two plates and drizzle over the dressing.

Sarah ar y We / Sarah on the Web

Lluniau gan / Photography by Manon Houston: manonhouston.com & manonhouston


Yn ôl i'r brif dudalen / Back to the main page

Ingredients

Ar gyfer y salad / For the salad
 400 g Ffacbys gwyrdd neu frown, wedi eu rinsio a'u draenio / Green or brown lentils, rinsed and drained
 1 Bag o sbigoglys (neu ddail salad o'ch dewis) / Bag of spinach (or salad leaves of your choice)
 2 Llond llaw mawr o ffa gwyrdd / Large handfuls of green beans
 2 Llond llaw fawr o asbaragws / Large handfuls of asparagus
 1 Grawnffrwyth pinc, wedi'i plicio a'u sleisio ar ei hyd / Pink grapefruit, peeled and sliced lengthways
 Halen a phupur / Salt and pepper
Ar gyfer y dresin / For the dressing
 1 tbsp Tahini
 1 tbsp Olew olewydd / Olive oil
 2 tbsp Dŵr / Water
 1 pinch Halen a phupur / Salt and pepper
 Sudd hanner lemwn / The juice of half a lemon

Directions

1

Stemiwch neu ferwch y llysiau gwyrdd (heblaw am y spigoglys) am 5-6 mund, yna draeniwch a rhowch i un ochr.
Steam or boil the green vegetables (apart from the spinach) for 5-6 minutes, then drain and set aside to cool.

2

Mewn powlen fawr, rhowch flas gyda’r halen a phupur ac ychwanegwch y llysiau gwyrdd sydd wedi eu coginio.
In a large bowl, season the lentils with salt and pepper and add the spinach and the cooked green vegetables.

3

Ychwanegwch y grawnffrwyth pinc, yna gwnewch y dresin trwy cymysgu’r cynhwysion i gyd mewn gwydr neu jar.
Add the pink grapefruit, then make the dressing by combining all the ingredients in a glass or jar and stirring thoroughly.

4

Rhannwch y salad ar ddau blât a llifeiriwch y dresin drosodd.
Divide the salad onto two plates and drizzle over the dressing.

Sarah ar y We / Sarah on the Web
8

Lluniau gan / Photography by Manon Houston: manonhouston.com & manonhouston

Salad ‘bwytewch eich gwyrddion’ / ‘Eat your greens’ salad