Geirfa Thematig: Cenedl Enwau / Genders

Canllaw i'r mathau o enwau sy’n tueddu i fod yn wrywaidd neu'n fenywaidd.

A guide to which types of nouns tend to be masculine or feminine.

Gwrywaidd / Masculine

Gwrywod (pobl ac anifailiad) Males (people and animals) Athro, ci, llew
Dyddiau'r wythnos Days of the week Dydd Llun, dydd Mawrth
Y misoedd Months of the year Ionawr, Chwefror, Mawrth
Y Tymhorau The seasons Y Gwanwyn, yr haf
Y prif wyliau National holidays Y Nadolig, y Pasg
Pwyntiau'r cwmpawd Points of the compass Gogledd, De
Defnyddiau Materials Cotwm, lledr, neilion
Metelau a mwynau Metals and materials Arian, dur, plwm
Elfennau naturiol Natural elements Eira, glaw, nwy, tywydd
Hylifau Liquids Coffi, cwrs, petrol
Berfenwau Verb-nouns Canu, rhedeg
Yr ôl-ddoddiaid hyn: After these suffixes: -ad, -adur, -ai, -aint, -awd
-awdwr, -cyn, -deb, -der, -did
-dod, -dra, -dwr, -edd, -fel, -i
-iant, -id, -ineb, -mon, -od, -ol, -rwydd
-wch, -wr, -ych, -yd, -ydd, -yn
Mae enwau sy'n cynnwys y neu w yn tueddu i fod yn wrywaidd Words which contain y or w tend to be masculine bryn, llyn, mynydd, dŵr, drws, sŵn
Mae benthyceiriau'n tueddu i fod yn wrywidd Words borrowed from other languages tend to be masculine bws, trên, golff, rygbi, ffôn, beic, beiro

Benywaidd / Feminine

Benywod Females Athrawes, cath, llewes
Afonydd Rivers Taf, Tawe, Nil
Coed Trees Derwen, Ffawydden
Gwledydd Cymru, yr Eidal Countries
Dinasoedd, trefi, pentrefi Cities, towns and villages Caerdydd, Llandudno, Tregaron
Mynyddoedd Mountains Yr Wyddfa, Everest
Mathau o ffyrdd Types of road Ffordd, heol, lôn
Ond mae llwybr yn wrywaidd
Lllythrenau'r wyddor Letters of the alphabet B, C, Ch. ee: Dwy B; R ddwbl
Llawer o enwau torfol Many collective nouns Torf, byddin, haid
Dillad Clothes Esgid, maneg, ffedog
Ond mae cap, crys a trowsus yn wrywaidd
Yr ôl-ddoddiaid hyn: After these suffixes: -ach, -aeth, -as, -eb, -eg
-ell, -en, -es, -fa, -in
-oedd, -en, -es, -fa, -in
-oedd, -red, -wraig
Ond mae gwahaniaeth, gwasanaeth, hiraeth a lluniaeth yn wrywaidd
Mae enwau sy'n cynnwys e neu o yn tueddu i fod yn fenywwaidd Words which contain e or o tend to be feminine Gwên, llen, tref, ton, croes, llong

 

Ask Dr Gramadeg- Genders Masculine

Ask Dr Gramadeg- Genders Feminine