Cwis gan Gŵgl-wraig

Cwis: Pobol Medrus / Clever People

Yn Cwisiau/Hwyl

Dysgu Ffaith, Dysgu Iaith! How much do you know about these brainy bods?

Pobol Medrus / Clever People

Gan Gŵgl-wraig.

Dyfeisiodd y Cymro Robert Recorde pa symbol mathemategol? Saesneg
Derbynodd Marie Curie un o'i gwobrau Nobel ym 1911 - ond pa un? Saesneg
Beth oedd enw canol y diweddar Athro Stephen Hawking? Saesneg
Lle cafodd Albert Einstein ei eni? Saesneg
Chwaraeodd Yr Athro Brian Cox yn y band roc 'Dare' yn yr 80au a 90au - ond ar ba offeryn? Saesneg
Tags:

Y diweddaraf oddi wrth Cwisiau

Parallel.cymru fel e-cylchlythr wythnosol- heb unrhyw gost! Hoffech chi dderbyn ysgrifen Cymraeg a dwyieithog unigryw bob penwythnos yn uniongyrchol yn eich mewnflwch? Parallel.cymru as a weekly e-magazine- completely free! Would you like to receive unique Welsh and bilingual writing each weekend direct in your inbox?

Holler Box