Cwis gan Gŵgl-wraig

Cwis: Cestyll Cymru / Castles of Wales

Yn Cwisiau/Hwyl

Fortify your knowledge of Welsh castles with this week’s quiz!

Cestyll Cymru / Castles of Wales

Gan Gŵgl-wraig.

Pa gastell isod sy DDIM ar Llwybr y Tri Chastell yn Sir Fynwy? Saesneg
Beth yw enw castell Llywelyn ap Iowerth yn Llanberis? Saesneg
Faint o gestyll yng Nghymru sy safleodd etifeddiaeth y byd UNESCO? Saesneg
Pa fath o gastell yw Castell Caerffili? Saesneg
Cafodd y brenhinoedd isod i gyd eu geni mewn cestyll Cymru, ond ganwyd pa un yng Nghastell Penfro? Saesneg

 


Top 10 Cestyll Cymru

Tags:

Y diweddaraf oddi wrth Cwisiau

Parallel.cymru fel e-cylchlythr wythnosol- heb unrhyw gost! Hoffech chi dderbyn ysgrifen Cymraeg a dwyieithog unigryw bob penwythnos yn uniongyrchol yn eich mewnflwch? Parallel.cymru as a weekly e-magazine- completely free! Would you like to receive unique Welsh and bilingual writing each weekend direct in your inbox?

Holler Box