Cwis gan Gŵgl-wraig

Cwis: Ar Lan Y Môr – At The Seaside

It’s summertime so this week’s quiz is heading for the beach!

Ar Lan Y Môr / At The Seaside

Gan Gŵgl-wraig.

Mae Traeth Pentywyn yn Sir Gâr yn gysylltiedig â pha record? Saesneg
Beth sy'n arbennig am y twyn tywod Merthyr Mawr ger Pen-y-bont ar Ogwr? Saesneg
Ym mha ffilm 'Bond' nath Traeth Penbryn, Ceredigion ymddangos? Saesneg
Ar lanw isel, beth ydach chi'n gallu gweld ar draeth Borth, Ceredigion? Saesneg
Faint o draethau noethlymuniad swyddogol sy yng Nghymru? Saesneg

Y diweddaraf oddi wrth Cwisiau