Cymdeithas yr Iaith Cwis y Flwyddyn

Cymdeithas yr Iaith: Cymunedau Byw Cwis y Flwyddyn 2018

Mae hwn yn dod o’r Pecyn Cymunedau Byw gan Gymdeithas yr Iaith.  Pwrpas y pecyn yw cefnogi pobl sydd yn trefnu gweithgareddau anffurfiol i roi cyfleoedd i bobl ddefnyddio a chymdeithasu yn yr iaith. Dyma fersiwn digidol o Gwis y Flwyddyn, sydd wedi cael ei greu gan sawl cyfrannwr sy’n aelodau o Gymdeithas yr Iaith.  Mae 11 rownd o 10 cwestiwn yr un. Pob lwc!

This is from the Living Communities Pack by Cymdeithas yr Iaith.  The purpose of the pack is to support people who organise informal activities to give opportunities for people to use and socialise in the language.  This is a digital version of the Quiz of the Year, which has been created by several contributors who are members of Cymdeithas yr Iaith.  There are 11 rounds of 10 questions each. Good luck!

Rownd Cwestiynau Cyffredinol

Cymdeithas yr Iaith Cwis y Flwyddyn 2017 Rownd Cwestiynau Cyffredinol


Rownd Cwestiynau Hanes

Cymdeithas yr Iaith Cwis y Flwyddyn 2017 Rownd Cwestiynau Hanes


Rownd Cwestiynau Daearyddiaeth

Cymdeithas yr Iaith Cwis y Flwyddyn 2017 Rownd Cwestiynau Daeryddiaeth


Rownd Cwestiynau Ffermio

Cymdeithas yr Iaith Cwis y Flwyddyn 2017 Rownd Cwestiynau Ffermio


Rownd Cwestiynau Gwleidyddiaeth

Cymdeithas yr Iaith Cwis y Flwyddyn 2017 Rownd Cwestiynau Gwleidyddiaeth


Rownd Cwestiynau Chwaraeon

Cymdeithas yr Iaith Cwis y Flwyddyn 2017 Rownd Cwestiynau Chwaraeon


Rownd Cwestiynau Crefydd

Cymdeithas yr Iaith Cwis y Flwyddyn 2017 Rownd Cwestiynau Crefydd


Rownd Cwestiynau Menywod Cymru

Cymdeithas yr Iaith Cwis y Flwyddyn 2017 Rownd Cwestiynau Menywod Cymru


Rownd Cwestiynau Ieithoedd y Byd

Cymdeithas yr Iaith Cwis y Flwyddyn 2017 Rownd Cwestiynau Ieithoedd y Byd


Rownd Cwestiynau Caneon Pop

Cymdeithas yr Iaith Cwis y Flwyddyn 2017 Rownd Cwestiynau Caneuon Pop


Rownd Cwestiynau Protestio

Cymdeithas yr Iaith Cwis y Flwyddyn 2017 Rownd Cwestiynau Protestio


cymdeithas.cymru    cymdeithas.cymru/pecyn


Blog Dwyieithog Cymdeithas yr Iaith

Y diweddaraf oddi wrth Cwisiau