Cwis gan Gŵgl-wraig

Cwis: Enwi Enwau / Naming Names

What’s in a name? Find out in this nominal quiz!

Enwi Enwau / Naming Names

Gan Gŵgl-wraig.


Beth yw llysenw tîm pêldroed Dinas Caerdydd? Saesneg
Beth yw cyfenw go iawn Syr Bryn Terfel? Saesneg
Mewn eisteddfodau, mae'r beirdd yn ysgrifennu o dan ba fath o enw? Saesneg
'Geraint Llifon' yw enw barddol pwy? Saesneg
Pa un o'r isod sy DDIM yn gamenw? Saesneg

Y diweddaraf oddi wrth Cwisiau