Cwis gan Gŵgl-wraig

Cwis: Enwi Enwau / Naming Names

Yn Cwisiau/Hwyl

What’s in a name? Find out in this nominal quiz!

Enwi Enwau / Naming Names

Gan Gŵgl-wraig.


Beth yw llysenw tîm pêldroed Dinas Caerdydd? Saesneg
Beth yw cyfenw go iawn Syr Bryn Terfel? Saesneg
Mewn eisteddfodau, mae'r beirdd yn ysgrifennu o dan ba fath o enw? Saesneg
'Geraint Llifon' yw enw barddol pwy? Saesneg
Pa un o'r isod sy DDIM yn gamenw? Saesneg
Tags:

Y diweddaraf oddi wrth Cwisiau

Parallel.cymru fel e-cylchlythr wythnosol- heb unrhyw gost! Hoffech chi dderbyn ysgrifen Cymraeg a dwyieithog unigryw bob penwythnos yn uniongyrchol yn eich mewnflwch? Parallel.cymru as a weekly e-magazine- completely free! Would you like to receive unique Welsh and bilingual writing each weekend direct in your inbox?

Holler Box