Cwis gan Gŵgl-wraig

Cwis: Iaith Gorfforol / Body Language

How well do you know your body… in Welsh? Here’s a handy little quiz to find out.

Iaith Gorfforol - Body Language

Gan Gŵgl-wraig.

Yn y priod-ddull Saesneg, pa fath o asgwrn yw nerf y penelin? Saesneg
Lle mae'r coluddyn crog? Saesneg
Beth yw gair am cymalau y bysedd? Saesneg
Lle mae'r archarwyr yn arfer gwisgo eu mentyll? Saesneg
Lle faset ti'n ffeindio llabed flaen? Saesneg

Y diweddaraf oddi wrth Cwisiau