Cwis gan Gŵgl-wraig

Cwis: Iaith Gorfforol / Body Language

Yn Cwisiau/Hwyl

How well do you know your body… in Welsh? Here’s a handy little quiz to find out.

Iaith Gorfforol - Body Language

Gan Gŵgl-wraig.

Yn y priod-ddull Saesneg, pa fath o asgwrn yw nerf y penelin? Saesneg
Lle mae'r coluddyn crog? Saesneg
Beth yw gair am cymalau y bysedd? Saesneg
Lle mae'r archarwyr yn arfer gwisgo eu mentyll? Saesneg
Lle faset ti'n ffeindio llabed flaen? Saesneg
Tags:

Y diweddaraf oddi wrth Cwisiau

Parallel.cymru fel e-cylchlythr wythnosol- heb unrhyw gost! Hoffech chi dderbyn ysgrifen Cymraeg a dwyieithog unigryw bob penwythnos yn uniongyrchol yn eich mewnflwch? Parallel.cymru as a weekly e-magazine- completely free! Would you like to receive unique Welsh and bilingual writing each weekend direct in your inbox?

Holler Box