Ar ei ben ei hunan, mae’r ymadrodd wrth fy modd yn gallu golygu delighted neu in one’s element yn Saesneg. Edrychwch ar y dabl isod:
On its own, wrth fy modd can mean delighted or in one’s element, as in the below table:

Dw i wrth (f)y modd I’m delighted/in my element
Rwyt ti wrth dy fodd You’re delighted
Mae e  wrth ei fodd He’s delighted
Mae hi  wrth ei bodd She’s delighted
Dyn ni  wrth ein bodd We’re delighted
Dych chi  wrth eich bodd You’re delighted
Maen nhw  wrth eu bodd They’re delighted

Ond, os byddwch yn rhoi wrth yn modd o flaen yn traethiadol + berfenw bydd yr ystyr yn newid. Weydn bydd yr ymadrodd yn golygu to really like (doing something) neu to love (doing something), e.e:
Followed by yn and a verb-noun it can mean – to really like/love doing something, e.g:

Dw i wrth fy modd yn darllen             I really like reading

Dyn ni wrth ein bodd yn nofio             We love swimming