Ar ei ben ei hunan, mae'r ymadrodd wrth fy modd yn gallu golygu delighted neu in one’s element yn Saesneg. Edrychwch ar y dabl isod:
On its own, wrth fy modd can mean delighted or in one’s element, as in the below table:

Dw iwrth(f)y moddI’m delighted/in my element
Rwyt tiwrthdy foddYou’re delighted
Mae e wrthei foddHe’s delighted
Mae hi wrthei boddShe’s delighted
Dyn ni wrthein boddWe’re delighted
Dych chi wrtheich boddYou’re delighted
Maen nhw wrtheu boddThey’re delighted

Ond, os byddwch yn rhoi wrth yn modd o flaen yn traethiadol + berfenw bydd yr ystyr yn newid. Weydn bydd yr ymadrodd yn golygu to really like (doing something) neu to love (doing something), e.e:
Followed by yn and a verb-noun it can mean - to really like/love doing something, e.g:

Dw i wrth fy modd yn darllen             I really like reading

Dyn ni wrth ein bodd yn nofio             We love swimming