Parallel.cymru ar S4C 2018-10-18

Parallel.cymru ar S4C

Pan ddathlodd parallel.cymru 100,000 o olygfeydd tudalen ym mis Hydref 2018, siaradodd Neil Rowlands gyda Dafydd â Siân ar Prynhawn Da

When parallel.cymru celebrated 100,000 page views in October 2018, Neil Rowlands spoke with Dafydd and Siân on Prynhawn Da


Cip olwg o parallel.cymru: sgwrs fach gyda chyflwynydd Nia Parry ym mis Awst 2018

A glance at parallel.cymru: a short chat with presenter Nia Parry in August 2018


Daeth Alun Williams o S4C i siarad â fi ar gyfer parallel.cymru. Mae’n ei darlledu ar Dal Ati: Bore Da ar 19/11/2017, pythefnos ar ôl gwnes i ddechrau hybu’r cylchgrawn. Mae e dau fersiwn: un gydag isdeitlau ac un heb isdeitlau.

Alun Williams of S4C came to speak with me about parallel.cymru. It was broadcast on Dal Ati: Bore Da ar 19/11/2017, a fortnight after I started publicising the website. There are two versions: one with subtitles and one without subtitles.

Without subtitles:

With subtitles:

Diolch Alun, tîm Tinopolis, Dal Ati, S4C a Tŷ Tawe!


Hefyd, es i ar y rhaglen Prynhawn Da yn fyw ar 21/11/2017 i esbonio parallel.cymru, a dyma’r fideo ohono fe:
Also, I went live on the Good Afternoon program on 21/11/2017 to explain parallel.cymru, and here is the video of it:

 

Y diweddaraf oddi wrth Resources