Geiriadur i Dysgwyr

Geiriadur i Ddysgwyr: Ar-lein / Dictionary for Learners: Online

This reference guide contains over 1600 common words. To support those new to the language, the most common words also have a pronunciation guide. Under the English word is the Welsh word on the left, with the approximate pronunciation using English sounds to the right. The stressed sound is underlined. For a fuller explanation, click the ‘How to Use This Guide’ button below. Full credit for the content goes to Mark Stonelake.

How to Use This Guide

All | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y
There are 88 names in this directory beginning with the letter F.
face
wyneb, weeneb

face (negative connotation)
wep, weh-p

face (to)
wynebu

facilities
cyfleusterau, kuv-lie-sstereh

factory
ffatri (b), ffattree

fag (cigarette, slang)
mwgyn

fair (summer/Christmas fair)
ffair (b) (ffair Haf/Nadolig), ff-eye-r

fall (to)
cwympo, koompoh

fall out (to)
cwympo ma’s, koompoh máss

family commitments
ymrwymiadau teuluol

famous
enwog, enwog

fancy dress
gwisg ffansi (b), gwissg ffanssee

farmhouse
ffermdy, fferm-dee

farmyard
buarth, bee-arth

fashionable
ffasiynol, ffah-shunol

fate
tynged (b)

favour
cymwynas (b), kumweenass

fax (to)
ffacsio, ffakssoh

feast
gwledd (b)

feather(s)
pluen (plu)

feathered
pluog

feed (to)
bwydo, boo-eedoh

feel sorry for (to) (we feel sorry
for)trueni am (mae trueni da ni am)

fence
ffens (b), ffeh-nss

festival
guyl(b), goo-eel

field
maes

field(s)
cae (caeau), kâh (keye-eh)

fight (to)
ymladd, umlâdd

financial
ariannol, aryanol

find fault (to)
chwilio am feiau

find that I am right (to)
cael fy mod yn iawn

fine
dirwy (b)

fine (a)
dirwy (b), diroo-ee

Fine Art
Celfyddyd Gain (b)

finished/done with
ar ben, ahr ben

fire brigade
brigâd dân, brigâd dân

fireman
dyn tân, deen tân

First World War
Rhyfel Byd Cyntaf, Rhuvel Beed Kuntav

fish (fishes)
pysgodyn (pysgod), pussgodin

fist
dwrn

flat
gwastad

flexible
hyblyg

floor
llawr, llah-wr

flow (to)
llifo

flower(s)
blodyn (blodau), blodin (blodeh)

fly (to)
hedfan, hedvan

foal
ebol

folk dance (trad. Welsh) session
twmpath (dawns), toompath

following
canlynol

food hygiene
hylendid bwyd

Food Standards Agency
Asiantaeth Safonau Bwyd

footprint
ôl troed, ôl trôd

for ages
ers achau

for better or worse
er gwell neu er gwaeth, neh ehr gwâth

for quite a while
ers sbel, ehrss sbel

for sale
ar werth, ahr weh-rth

for the benefit of
er lles, ehr llêss

force
llu

force (to)
gorfodi

forehead
talcen

foreign
estron

fork
fforc (b), ffoh-rk

form(s)
ffurflen(ni) (b), ffih-rvlen

fortunate
ffodus, ffodiss

found (he was)
daethpwyd o hyd iddo

four corners of the earth
pob cwr or byd

free
rhydd, rheedd

freeze (to)
rhewi, rheh-wee

freezer
rhewgell (b), rheh-wgeh-ll

fresh air
awyr iach, ah-wir yah-ch

fridge
oergell/ffrij (b), oirgell

frightening
brawychus

frock/dress (a)
ffrog (b), ffrog

from ear to ear
o glust i glust, oh glisst ee glisst

from now on
o hyn ymlaen, o hin ’mlân

from one to the other
or naill ir llall

frown at (to)
gwgu ar

fruit
ffrwythau, ffroo-ee-theh

frying-pan
ffrimpan (b), ffrimpan

full-time
llawn amser, llah-wn am-sseh-r

function
swyddogaeth (b)

fund
cronfa (b), kronvah

fund (a)
cronfa (b)

funeral
angladd, anglâdd

funeral(s)
angladd(au)

funny
doniol, don-yol

furniture
celfi, kelvee

fussy
ffwdanus


Pronunciation Guide

In Welsh words the stress usually falls on the last but one syllable (a syllable is a unit of sound). Putting stress on a syllable means lengthening the sound with more emphasis in the voice.

For example, people with a Welsh accent would pronounce the surname Meredith as Mer-ed-ith, with the last sound but one ‘ed’ stressed. People with an English accent would tend to put equal weight on all three syllables – Mer-ed-ith.

If the stress falls on the last syllable of a Welsh word it is usually marked by an accent e.g. carafán. There are very few words like this in Welsh.

Try saying these words: – canol – canolfan. The stress moves on each time a unit of sound or syllable is added.

Abbreviations used

(adj) adjective- a describing word
(b) benywaidd – feminine (noun)
(col) colloquial– a word used in one area of Wales
(au) ….(s) plurals e.g. shop(s) – siop(au)
adre(f) (f) not pronounced
{rhed} root/stem of the verb e.g. rhedeg {rhed-}
(t.ll.) treiglad llaes – the word causes an aspirate mutation
(t.t.) treiglad trwynol – the word causes a nasal mutation
(t.m.) treiglad meddal – the word causes a soft mutation
(adj.) adjective
….(to) verb e.g. talk (to) – to talk
(tag) tags are short questions that we put on the end of sentences such as ‘…isn’t it?’
N.W. a word used in North Wales
S.W. a word used in South Wales

Further resources

For a complete learner’s dictionary I recommend Heini Gruffudd’s Welsh Learner’s Dictionary, and for a comprehensive online dictionary go to Geiriadur Prifysgol Cymru.

Y diweddaraf oddi wrth Adnoddau