Cwis gan Gŵgl-wraig

Cwis: Ar Lan Y Môr – At The Seaside

In Quizzes/Fun

It’s summertime so this week’s quiz is heading for the beach!

Ar Lan Y Môr / At The Seaside

Gan Gŵgl-wraig.

Mae Traeth Pentywyn yn Sir Gâr yn gysylltiedig â pha record? Saesneg
Beth sy'n arbennig am y twyn tywod Merthyr Mawr ger Pen-y-bont ar Ogwr? Saesneg
Ym mha ffilm 'Bond' nath Traeth Penbryn, Ceredigion ymddangos? Saesneg
Ar lanw isel, beth ydach chi'n gallu gweld ar draeth Borth, Ceredigion? Saesneg
Faint o draethau noethlymuniad swyddogol sy yng Nghymru? Saesneg
Tags:

Latest from Quizzes

Parallel.cymru fel e-cylchlythr wythnosol- heb unrhyw gost! Hoffech chi dderbyn ysgrifen Cymraeg a dwyieithog unigryw bob penwythnos yn uniongyrchol yn eich mewnflwch? Parallel.cymru as a weekly e-magazine- completely free! Would you like to receive unique Welsh and bilingual writing each weekend direct in your inbox?

Holler Box