Dyma esiampl o sut mae defnyddio 'bod' yn yr amser dyfodol:

If it’s fine > If it will be fine >  Os bydd hi’n braf

A dyma esiampl o sut mae defnyddio 'mynd' yn yr amser dyfodol:

If I go > If I will go > Os af i

Byddwn ni'n gallu uno cymalau'n cynnwys 'bod', e.e:

Dw i’n credu (y) bydda i’n mynd – 'I think (that) I will be going'

As with ‘bod’ in the future:

If it’s fine   -   If it will be fine (in Welsh)    -   Os bydd hi’n braf

If I go         -    If I will go         (in Welsh)    -   Os af i  etc.

Hefyd, byddwn ni'n gallu uno cymalau'n cynnwys berfau eraill, e.e.

Dw i’n credu (yr) af i – I think (that) I will go

Yma byddwn ni'n defnyddio 'yr' gan fod 'af i’ yn dechrau gyda llafariad

Fel rheol fyddwn ni ddim yn dweud ‘y’ na ‘yr’ ar lafar

Dyma esiampl o sut mae defnyddio 'Os' gyda 'bod' yn y dyfodol:

Beth os na fydd e’n mynd? – What if he doesn’t go?

We can combine clauses that include 'bod':-

Dw i’n credu (y) bydda i’n mynd  -  I think (that) I will be going

Dw i’n credu (yr) af i  -   I think (that) I will go  

(yr - because ‘af i’ starts with a vowel)

Neither ‘y’ nor ‘yr’ - ‘that’ are usually pronounced in speech.

Hefyd, byddwn ni'n gallu defnyddio 'Os' gyda berfau eraill yn y dyfodol:

Beth os nad aiff e? – What if he doesn’t go?

Yma byddwn ni'n defnyddio 'nad' gan fod 'af i’ yn dechrau gyda llafariad

A(f) i â fe – 'I will take it' ('mynd + â' = 'to take')

As with ‘bod’ in the future:-

Beth os na fydd e’n mynd?   -   What if he doesn’t go?

Beth os nad aiff e?                -   What if he doesn’t go?

 (nad - because ‘af i’ starts with a vowel)

A(f) i â fe  -  I will take it (mynd + â = to take)

 

Dyfodol ‘mynd’
a(f) iI’ll go
ei diyou’ll go
aiff e / hihe / she’ll go
aiff Ffred / SandraFfred / Sandra will go
awn niwe’ll go
ewch chiyou’ll go
ân nhwthey’ll go

 

Gofyn cwestiwn - Dim ond defnyddio tôn llais

e.e. Awn ni? – Shall we go?

Defnyddio'r Negyddol - Rhaid ychwanegu 'Ddim'

e.e. Awn ni ddim – We won’t go

Os byddwch chi'n dysgu amser dyfodol y ferf afreolaidd 'mynd', wedyn byddwch chi wedi dusgu amser dyfodol y ddwy ferf afreolaidd eraill ('cael' a 'gwneud'); mae 'dod' yn yhcydig wahanol.

Asking a Question:    Just tone of voice

e.g.  Awn ni?       -       Shall we go?

Using the Negative:    Add ‘ddim’

e.g. Awn ni ddim      -     We won’t go

If you learn the future tense of the irregular verb ‘mynd’ you will have learned the endings for two of the other irregular verbs in the future (‘dod’ is slightly different).

Mynd(Gw)neudCael
(will go)(will do / make)(will have / get)
a(f) i(Gw)na(f) iGa(f) i
ei di(Gw)nei diGei di
aiff e / hi(Gw)naiff e / hiGaiff e / hi
awn ni(Gw)nawn niGawn ni
ewch chi(Gw)newch chiGewch chi
ân nhw(Gw)nân nhwGân nhw

Er mwyn ffurfio amser dyfodol berfau rheolaidd byddwch chi'n ychwanegu terfyniadau sy'n debyg iawn i'r rhai y byddwch chi'n eu defnyddio i ffurfio amser dyfodol berfau afreolaidd.

e.e. ‘gweld’ – bôn (yr un peth â'r amser gorffennol – ‘gwel-')

Ychwanegwch: -a i, -i di, -iff e/hi, -wn ni, -wch chi, -an nhw

Gwela i             - I will see
Gweli di            - You will see
Gweliff e/hi      - He/she will see
Gwelwn ni        - We’ll see
Gwelwch chi    - You’ll see
Gwelan nhw      - They’ll see

The endings for the regular verbs in the future tense are also very similar to the irregular future endings.

e.g. ‘gweld’ - root (same as past tense - ‘gwel’),

add: -a i, -i di, -iff e/hi, -wn ni, -wch chi, -an nhw.

I will see                      -           Gwela i
You will see                 -           Gweli di
He/she will see           -          Gweliff e/hi
We’ll see                     -           Gwelwn ni
You’ll see                    -           Gwelwch chi
They’ll see                   -           Gwelan nhw

Ask Dr Gramadeg Future Tense Again