Yn y dabl isod, dyna'r geiriau sy'n golygu this, that, these and those. Bydd rhaid defnyddio'r geiriau hyn pan fyddwn ni'n pwyntio at rywbeth, ond pan na fyddwn ni'n ei enwi fe.
In the table below the words for this, that, these and those are shown when the object/s in question are pointed to but not named:

 this (one)that (one)thesethose
Gwrywaidd / Masculinehwnhwnnay rhainy rheina
Benywaidd / Femininehonhonnay rhainy rheina

Defnyddiwch hwn/hwnna ar lafar os na fyddwch chi'n gwybod beth yw cenedl y peth y byddwch chi'n cyfeirio ato fe.

Proc i'r cof (a 'mnemonic') - y llythyr w yn y gair 'hwn / hwnnw' sy'n edrych yn debyg i m yn y gair 'masculine', ond â'i draed i fyny ('upside down')!

* Yn yr ymadroddion 'y rhain, y rheina' - yn aml y byddwn ni'n hepgor y gair y ar lafar.

'Rheina' - 'those'. Byddwn ni'n defnyddio'r gair hwn i gyfeirio at pobl neu at bethau o fewn golwg, y byddwn ni'n gallu pwyntio atyn nhw.

'Rheiny' – 'those'. Byddwn ni'n defnyddio'r gair hwn i gyfeirio at pobl neu at bethau nad ydynt o fewn golwg, na fyddwn ni'n gallu pwyntio atyn nhw, e.e:
'T’mod, rheiny sy’n byw yn y wlad' You know, those who live in the country

Use hwn/hwnna in speech if unsure of whether what you are referring to is masculine or feminine.

As a mnemonic, the w in hwnna  is similar to an upside-down m of masculine.

*y rhain, y rheina - y is often omitted in speech.

Rheina - those, is used to refer to things/people in sight, that can be pointed to.

Rheiny – those, is used to refer to things/people that are not in sight and cannot be pointed to, e.e:
“T’mod, rheiny sy’n byw yn y wlad”. You know, those who live in the country.