Y geiriau dydd a diwrnod fel ei glydd sy'n golygu 'day', ond byddwn ni'n defnyddio'r ddau ohonyn nhw mewn cud-destunau gwahanol.

Both dydd and diwrnod can be translated as ‘day’, but they are used in different ways in Welsh.

Diwrnod

Defnyddiwn y gair hwn gyda rhifolion   Used with numbers:                tri diwrnod (3 days), pedwar diwrnod (4 days)

Defnyddiwn y gair hwn ar ôl ‘o’             Used after ‘o’, e.g.                   diwrnod o wyliau, diwrnod o waith

Defnyddiwn y gair hwn gydag ansoddeiriau   Used with adjectives, e.g.       diwrnod da (a good day), diwrnod gwlyb (a wet day)

*diwrnod i’r brenin                                 A day off (Lit. a day for the king)

 

Dydd

Byddwn ni defnyddio'r gair hwn ym mhob man arall
Used with everything else:

Diwrnoda'r wythnos             Days of the week, e.g:            dydd Llun, dydd Iau, etc.

Mewn ymadroddion neilltuol  Used with phrases, e.g:          bob dydd, drwy’r dydd, y dyddiau ’ma

Ask Dr Gramadeg Dydd & Diwrnod