Defnyddir blwydd gydag oedran, e.e:
Blwydd oed                       tair (blwydd) oed                pymtheg (mlwydd) oed
A year old/1 year old     three years old/of age        fifteen years old

Does dim rhaid defnyddio’r gair ‘blwydd’, e.e:
Tair oed                      pymtheg oed

Blwyddyn = a year/one year

Defnyddir blynedd gyda rhifau, e.e:
Dw i’n byw ’ma ers dwy flynedd.                   I have been living here for two years.
Mae e’n dysgu ers naw mlynedd.                  He has been learning for nine years.

b > m  ar ôl 5, 7, 8, 9, 10, e.e.    pum mlynedd, saith mlynedd, a.y.b.

Ask Dr Gramadeg Blwyddyn, Blynyddoedd & Blynedd