Llefydd i Siarad Cymraeg parallel.cymru

Map: Llefydd i Siarad Cymraeg / Places to Speak Welsh

Roeddwn wedi creu map yn dangos lleoliadau fel tai bwyta, gwestai a mwy ble mae'n bosibl defnyddio'r iaith-gyda data o ffynonellau torfol. Yn anffodus, doedd e ddim yn bosibl i fi, fel gwirfoddolwr yn fy amser sbâr, i gadw trac ar filoedd o leoliadau ar draws Cymru, felly er mwyn osgoi gwallau rwyf wedi dileu'r eitem hon.

I had created a map which shows locations such as restaurants, hotels and more where it is possible to use Welsh- with crowd-sourced data. Unfortunately, it wasn't possible for me as a volunteer in my spare time to keep track of thousands of locations across Wales, so in order to avoid errors I've pulled this item.