Llefydd i Siarad Cymraeg parallel.cymru

Map: Llefydd i Siarad Cymraeg / Places to Speak Welsh

Yn Adnoddau

Mae'n bwysig i ni i gyd ddefnyddio'n Cymraeg ni o ddydd i ddydd, ta be' fydd ein gallu neu'n profiad ni. Fodd bynnag, mae'n gallu bod yn anodd gwybod lle dyn ni'n gallu defnyddio'r iaith - yn enwedig pan fyddwn ni'n ymweld ag ardaloedd gwahanol, neu os byddwn ni wedi dod i Gymru o dramor neu wedi teithio dros y ffin. Mae rhai lleoedd yn amlwg, fel canolfannau Cymraeg swyddogol, ond, falle na fydd arwydd 'Croeso i Chi Siarad Cymraeg Yma' o reidrwydd mewn mannau eraill, fel caffis/tafarnau/lletyau/atyniadau/siopau; neu falle na fydd yn amlwg eu bod nhw'n cefnogi'r Gymraeg. Ar adegau, dyw busnesau sy'n defnyddio gair Cymraeg neu ddau yn eu henwau nhw ddim yn defnyddio'r iaith ar lafar. Ar y llaw arall, mae llawer o fusnesau sy ddim wedi'u cysylltu'n amlwg â'r iaith yn llogi siaradwyr Cymraeg. Felly, yma mae man cychwyn wedi'i drefnu: mwy na 300 o fannau lle, os byddwch chi'n dechrau sgwrs gyda 'Shw mae', gobeithiwn ni y byddwch chi'n derbyn gwên gyfeillgar yn hytrach na gwg dryslyd.

It's important for all of us, whatever our ability and experience of Welsh, to be using it in our day to day lives. However, it can be difficult to know where we can use the language - in particular when visiting different areas and for those who come to Wales from overseas or across the border. Some places such as official Welsh language centres are obvious, but other cafes/pubs/accommodation/attractions/shops may not necessarily have a 'Welsh Welcome Here' sign or may not be discoverable as supporting the language. Sometimes businesses that use a Welsh word or two in their name don't use the spoken language, while many businesses that don't have an obvious connection to the language hire Welsh speakers. So, here is a collated starting point: more than 300 places where your opening 'Shw mae' will hopefully be returned with a friendly smile instead of a puzzled frown.

Hidlo yn ôl categori

Mae'r lleoedd wedi'u trefnu: yn y gwymplen isod, dewiswch y fath o fusnes, ac ar ôl eiliad neu ddwy, fe fydd y map a'r rhestr oddi tano fe'n cael eu diweddaru i ddangos dim ond yr eitemau 'na. Mewn achos pob busnes ar y map dych chi'n gallu clicio ar 'Eu Gwefan' i neidio at eu gwefan, lle byddwch chi'n gallu gweld y gwasanaethau a'r oriau agored diweddaraf.

Chwilio yn ôl lleoliad/enw

Dan y map mae set o restriadau: yn y Blwch Chwilio rhowch enw busnes, categori, neu leoliad ac wedyn fe fydd y rhestriadau'n cael eu diweddaru. Nodiwch fod y peiriant mapio'n defnyddio dim ond sillafiadau Saesneg ar gyfeiriadau a threfi.

Mae'r rhestriadau yma wedi'u casglu o'r cyhoedd, ac maen nhw'n annibynnol, felly os bydd unrhyw beth 'da chi i'w ychwanegu, neu unrhyw sylwadau, fe gewch chi gysylltu â fi ar [email protected].

Mwynhewch sgwrsio a chadw'r hen iaith yn fyw!

Filter by category

The locations are categorised: in the drop-down below choose the type of business, and a second or two later the map and the list under it will update to show those items only. In the case of each business on the map you can click on 'Eu Gwefan' to jump to their website which will give up-to-date services and opening hours.

Search by location/name

Under the map is a set of listings; in the Search box enter a business name, category or location and the the listings will update. Please note that the mapping engine only uses English spellings of addresses and towns.

The listings here are crowd-sourced and independent, so if you have any additions or comments, please contact me on [email protected].

Enjoy speaking and keeping the old language alive!

 

Filter by

Title Category Address Description
Aberystwyth Arts CentreTheatr/SinemaAberystwyth Arts Centre, Aberystwyth SY23 3DE, UK
Alpine Coffee ShopCaffiAlpine Coffee Shop, Station Approach, Betws-y-Coed LL24 0AE
Alton Murphy OptegwyrSiopAlton Murphy Rhuthun, 9 St Peter's Square, Ruthin LL15 1DH
Amgueddfa Ceredigion a Siop GoffiAmgueddfa,CaffiAmgueddfa Ceredigion Museum, Aberystwyth SY23 2AQ, United Kingdom
Amgueddfa Lechi CymruAmgueddfaNational Slate Museum, Llanberis, Caernarfon LL55 4TY, UK
Amgueddfa LlambedAmgueddfaLampeter Museum, Old Porters Lodge, College Street, Lampeter SA48 7ED
Amgueddfa Lloyd GeorgeAmgueddfaAmgueddfa Lloyd George Museum, Llanystumdwy, Criccieth LL52 0SH
Amgueddfa Morwrol LlŷnAmgueddfaAmgueddfa Forwrol Llŷn Maritime Museum, Old St. Mary's Church, Stryd-y-Llan, Nefyn LL53 6LB, United Kingdom
Amgueddfa Wlân CymruAmgueddfaNational Wool Museum, Dre-Fach Felindre, Felindre, Llandysul SA44 5UP
Amgueddfa'r Glaniad (The Landings Museum/Museo del desembarco)AmgueddfaMuseo del desembarco Punta Cuevas, Puerto Madryn, Chubut Province, Argentina
Amser Da / Blas Ar FwydCaffi,SiopBlas Ar Fwyd, 25, 32-34 Station Terrace, Llanrwst LL26 0BT
Arddangosfa MostynAtyniad Twristaidd,CaffiMOSTYN Cymru | Wales, 2 Vaughan St, Llandudno LL30 1AB
Aro Ling Buddhist CentreEglwys/CapelAro Ling Cardiff, 5 Court Cl, Cardiff CF14 1JR
Asociación Eisteddfod del ChubutCanolfan GymraegAsociación Eisteddfod del Chubut, San Martín 90, Trelew, Chubut, Argentina
Asociacion Galesa Puerto Madryn (by appointment)Canolfan GymraegDomecq Garcia Norte 361 /353 Puerto Madryn
Asociacion San DavidCanolfan GymraegAsociacion San David, San Martín 88, Trelew, Chubut, Argentina
Awen MeirionSiop LyfrauMeirion Awen, 25 High St, Bala LL23 7AG, UK
Awen MenaiSiop Lyfrau17 High St, Menai Bridge LL59 5EE, UK
Awen TeifiSiop LyfrauAwen Teifi, 23 High St, Cardigan SA43 1JG
Bara MenynCaffiBara Menyn, Cardiff
Baravin PizzaTafarn/Tŷ BwytaBaravin, 1 Marine Terrace, Aberystwyth SY23 2AP, UK
Bethel ChapelEglwys/CapelBethel Chapel, Carnglas Rd, Sketty, Swansea SA2 9BJ
Black Boy InnLlety,Tafarn/Tŷ BwytaBlack Boy Inn, Stryd Pedwar a Chwech, Caernarfon LL55 1RW
Bodlon Coffiee ShopCaffiBodlon, 12 Park Rd, Cardiff CF14 7BQ
BRATTafarn/Tŷ BwytaBRAT, 4 Redchurch St, London E1 6JL
Broc-Môr Gift ShopSiopBroc-Môr, 7 Terrace Rd, Aberystwyth SY23 1NY, UK
Bryn EisteddfodLletyBryn Eisteddfod, Clynnog-fawr, Caernarfon LL54 5DA, UK
Brynmill Coffee HouseCaffiBrynmill Coffee House, 31 Langland Terrace, Brynmill, Swansea SA2 0BB
Bwyty MawddachTafarn/Tŷ BwytaMawddach Restaurant, Llanelltyd, Dolgellau LL40 2TA
Bwyty Ship AgroundTafarn/Tŷ BwytaShip Aground, High St, Talsarnau LL47 6UB
Bys a BawdSiop Lyfrau29 Denbigh St, Llanrwst LL26 0LL, UK
Cadwalders Ice CreamCaffiCadwalders, The Iris, Castle St, Criccieth LL52 0DP
Cae Berllan Holiday CottagesLletyCae Berllan Holiday Cottages, Tyn Lon, Llandwrog, Caernarfon LL54 5SN, UK
Caffi & Rheilffordd Llyn TegidAtyniad Twristaidd,CaffiBala Lake Railway, Station Rd, Llanuwchllyn, Bala LL23 7DD
Caffi AlysCaffiCanolfan Owain, Glyndwr, Heol Maengwyn, Machynlleth SY20 8EE
Caffi BecaCaffiCaffi Beca, Caffi Beca, Clynderwen SA66 7UY
Caffi ColwynCaffiCaffi Colwyn, 1 Church St, Beddgelert, Caernarfon LL55 4YA
Caffi Emlyn TanygroesCaffiEmlyn Cafe, Tan-y-groes, Cardigan SA43 2JE
Caffi GlasTafarn/Tŷ BwytaCaffi Glas, Portmeirion LL48 6ER
Caffi GwaliaCaffiCaffi Gwalia, 82 High St, Pwllheli LL53 5RR
Caffi GwynantCaffiCaffi Gwynant, Bethania, Nant Gwynant, Caernarfon LL55 4NL
Caffi Iechyd DaCaffiCaffi Iechyd Da, Carmarthen SA31 1QD
Caffi Meinir @ Nant GwrtheyrnCaffiNant Gwrtheyrn, Llithfaen, Pwllheli LL53 6NL, UK
Caffi PorthdinllaenCaffiCaffi Porthdinllaen, Golf Road, Morfa Nefyn, Nefyn, Gwynedd LL53 6BE
Caffi SerenCaffiCaffi Seren, High St, Bethesda, Bangor LL57 3AR
Caffi SioCaffiCafe Sïo, The Flourish,, Lloyd George Avenue, Cardiff CF10 4QH
Caffi TreferwynCaffiCaffi Treferwyn, Bridge St, Corwen LL21 0AB
Caffi Wiwer GochCaffiCaffi Wiwer Goch/Red Squirrel Café, Madryn House, Pen-Dref St, Niwbwrch, Llanfairpwllgwyngyll LL61 6TA
Caffir CyfnodCaffiCaffir Cyfnod, 48 High St, Bala LL23 7AB
Canna DeliCaffiCanna Deli, Unit 2 200, Kings Mews, King's Rd, Cardiff CF11 9DF
Canna DeliCaffiCanna Deli, Unit 2 200, Kings Mews, King's Rd, Cardiff CF11 9DF
Canolfan Aur Cymru RhiannonAtyniad Twristaidd,CaffiCanolfan Aur Cymru Rhiannon Welsh Gold Centre, Tregaron SY25 6JL
Canolfan Grefft RhuthunAtyniad TwristaiddRuthin Craft Centre, Lon Parcwr Ruthin LL15 1BB
Canolfan Owain GlyndŵrAtyniad TwristaiddOwain Glyndŵr's Parliament House, 93 Heol Maengwyn, Machynlleth SY20 8EE
Canolfan SoarCaffi,Canolfan Gymraeg,SiopPontmorlais W, Merthyr Tydfil CF47 8UB, UK
Canolfan y Celfyddydau Llantarnam GrangeCaffi,Theatr/SinemaLlantarnam Grange Arts Centre, St. Davids Rd, Cwmbran NP44 1PD
Canolfan Ymwelwyr Llyn BrenigAtyniad Twristaidd,CaffiLlyn Brenig Visitor Centre, Cerrigydrudion, Conwy LL21 9TT
Canolfan/Hostel TresaithLletySiop Tresaith, Tresaith, Cardigan SA43 2JL
Cant a Mil VintageSiop Lyfrau100 Whitchurch Road, Cardiff, UK
Capel Cymreig y BoroEglwys/CapelThe Borough Welsh Congregational Chapel, 90 Southwark Bridge Rd, London SE1 0EX
Capel SalemEglwys/CapelCapel Cymraeg Salem, 6 Market Rd, Cardiff CF5 1QF
Capel SeionEglwys/CapelCapel Seion, Swansea Rd, Waunarlwydd, Swansea SA5 4SU
Capilla Glan AlawEglwys/CapelCapilla Glan Alaw, Gaiman, Chubut Province, Argentina
Capilla MoriahEglwys/CapelCapilla Moriah, Rivadavia 2998, U9102GBT Trelew, Chubut, Argentina
Capilla SeionEglwys/CapelCapilla Seion (Iglesia Anglicana), 1099, Rivadavia 1001, Esquel, Chubut, Argentina
Carafanau HamddenSiopCarafanau Hamdden Caravans, Porthmadog LL49 9NZ
Carmarthen Tourist Information CentreAtyniad TwristaiddCarmarthen Tourist Information Centre, Old Castle House, Carmarthen Castle, Carmathen SA31 1AD
Castell AberteifiAtyniad Twristaidd,Tafarn/Tŷ BwytaCardigan Castle, Green Street, Cardigan SA43 1JA
Castell CaernarfonAtyniad TwristaiddCaernarfon Castle, Castle Ditch, Caernarfon LL55 2AY, UK
Castell CriciethAtyniad TwristaiddCriccieth Castle, Castle St, Criccieth LL52 0DP
Castell HarlechAtyniad TwristaiddHarlech Castle, Harlech, UK
Castell HenllysAtyniad TwristaiddCastell Henllys, Meline SA41 3UR
Caws CenarthSiopCaws Cenarth Cheese, Glyneithinog, Lancych, Boncath SA37 0LH
Cered (Menter Iaith Ceredigion)Swyddfa Menter IaithProfessional Education Centre, 10 Strand Street, Moffat SA48 8AG
ChapterCaffi,Theatr/SinemaChapter Arts Centre, Market Rd, Canton, Cardiff CF5 1QE
Cletr Siop GymunedolCaffi,SiopCletwr, Tynywern, Machynlleth SY20 8PN
Clwb Canol DreTafarn/Tŷ Bwyta1 Market St, Caernarfon, UK
Clwb Ifor BachTafarn/Tŷ BwytaClwb Ifor Bach, Womanby Street, Cardiff CF10 1BR
Clwb y BontTafarn/Tŷ BwytaClwb y Bont, 85A Taff St, Pontypridd CF37 4SL
Clwyd Army & Navy StoresSiopClwyd Army & Navy Stores, 19 Well St, Ruthin LL15 1AE
Coed y Brenin- Mountain Bike WalesAtyniad TwristaiddCoed y Brenin Forest Park, Coed Y Brenin Centre, Ganllwyd, Dolgellau LL40 2HZ
Coffee#1 AberystwythCaffiCoffee#1 Aberystwyth, Portland Street, Aberystwyth SY23 2DX, United Kingdom
Coffi Camlan/Camlan Garden CentreCaffi,SiopCamlan Garden Centre, Dinas Mawddwy, Machynlleth SY20 9LN
Conti's Ice CreamCaffiConti's Cafe, 5 Harford Square, Lampeter SA48 7HD
Conti's Tea RoomCaffiNational Trust - Llanerchaeron, Llanerchaeron, Ciliau Aeron, near Aberaeron SA48 8DG
Conwy Water GardensAtyniad TwristaiddConwy Water Gardens, Glyn Isa, Rowen, Conwy LL32 8TP
Cross Foxes - Bar Grill RoomsLlety,Tafarn/Tŷ BwytaCross Foxes - Bar Grill Rooms, A487, Brithdir, Dolgellau LL40 2SG
Cwpwrdd CornelSiop LyfrauCwpwrdd Cornel, Canolfan Ffowndri/High St, Llangefni LL77 7LT
Cyfrifiaduron DinasSiopCyfrifiaduron Dinas, 106 Crwys Rd, Cardiff CF24 4NQ
Cymdeithas Cymry Lerpwl Capel a ChanolfanCanolfan Gymraeg,Eglwys/CapelBethel Welsh Presbyterian Church, Heathfield Rd, Liverpool L18 0HX
D.Wyn Bowen & Son Oakfield GarageSiopD.Wyn Bowen & Son Oakfield Garage, Oakfield St, Pontarddulais, Swansea SA4 8LW
Dutch Pancake HouseCaffiConwy Water Gardens, Glyn Isa, Rowen, Conwy LL32 8TP
Dyffryn Service StationSiopEsso, Denbigh Rd, Ruthin LL15 1PE
Eglwys Dewi SantEglwys/CapelEglwys Dewi Sant, St Andrew's Cres, Cardiff CF10 3DD
Eglwys Efengylaidd Gymraeg CaerdyddEglwys/CapelEglwys Efengylaidd Gymraeg, 189 Rhymney Terrace, Cardiff CF24 4BX
Eglwys Minny St.Eglwys/CapelMinny Street Welsh Congregational Church, Minny St, Cardiff CF24 4ER
Eglwys y CrwysEglwys/CapelEglwys y Crwys, 77 Richmond Rd, Cardiff CF24 3AR
Eglwys y Cymry Efrog NewyddEglwys/CapelRutgers Presbyterian Church, 236 W 73rd St, New York, NY 10023, USA
Eisteddfod Genedlaethol 2018Gweithgaredd BlynyddolBae Caerdydd, United Kingdom
Eisteddfod yr Urdd 2019Gweithgaredd BlynyddolBae Caerdydd, United Kingdom
ElfairSiop LyfrauElfair, 16-18 Clwyd St, Ruthin LL15 1HW
Evolution Health & Fitness CentreSiopEvolution Health & Fitness Centre, Head Office Heol Nantyreos, Cross Hands, Llanelli SA14 6RJ
Festival Number 6Gweithgaredd BlynyddolPortmeirion, Penrhyndeudraeth, UK
Fferm MoelyciCaffiFferm Moelyci, 21c High St, Bethesda, Bangor LL57 4BB
Ffwrnes PizzaTafarn/Tŷ BwytaFfwrnes Pizza, Stalls 231-241, First Floor, Cardiff Central Market, 49 St Mary St, Cardiff CF10 1AU
Fitzpatrick's Coffee ShopCaffiFitzPatricks, 9 Ogwen St, Bethesda, Bangor LL57 3AY
Follow Your Bliss CafeCaffiFollow Your Bliss Cafe, 307 309 High St, Bangor LL57 1UL
Fron Goch Canolfan Arddio & CaffiCaffi,SiopFron Goch Garden Centre Ltd, Fron Goch/Pant Rd, Caernarfon LL54 5RL
Galeri CaernarfonAtyniad TwristaiddGaleri Caernarfon, Doc Victoria, Caernarfon, Gwynedd, Caernarfon LL55 1SQ, UK
Garchar RuthinAtyniad TwristaiddRuthin Gaol - Carchar Rhuthun, Clwyd St, Ruthin LL15 1HP
Gardd Fotaneg Genedlaethol CymruAtyniad TwristaiddNational Botanic Garden of Wales, Middleton Hall, Llanarthne SA32 8HN
Gemwaith RhiannonSiopRhiannon Jewellery, 44 Terrace Rd, Aberystwyth SY23 2AE
Gerddi Botaneg SingletonAtyniad TwristaiddSwansea Botanical Gardens, Sketty, Swansea SA2 8PW
Gerddi Plas BrondanwAtyniad Twristaidd,CaffiPlas Brondanw Cafe, 1 Plas Brondanw Cottages, Llanfrothen, Garreg, Penrhyndeudraeth LL48 6SW
Gorsaf Betrol MadogSiopMadog Garage, Penamser Rd, Porthmadog LL49 9NZ
Greenwood Family ParkAtyniad TwristaiddGreenWood Forest Park, Bush Rd, Y Felinheli LL56 4QN
Gwaith Llechi Inigo JonesAtyniad Twristaidd,CaffiInigo Jones, Tudor Slate Works, Caernarfon LL54 7UE
Gwasg GomerSiopGomer Press, Llandysul Enterprise Park, Llandysul SA44 4JL
Gwasg GomerSiopGwasg Gomer Press, 33-35, Lammas St, Carmarthen SA31 3AL
Gwely a Brecwast MairLletyMair's Bed & Breakfast, 9 Coychurch Road, Bridgend CF31 3AR
Gwesty CymruLlety,Tafarn/Tŷ BwytaGwesty Cymru Hotel & Restaurant, 19 Marine Terrace, Aberystwyth SY23 2AZ
Gwesty PenmaenuchafLletyPenmaenuchaf Hall Hotel, Penmaenpool, Dolgellau LL40 1YB
Gwesty RichmondLletyRichmond Hotel, 45 Marine Terrace, Aberystwyth SY23 2BX, UK
Gwesty Tŷ Newydd, AberdaronLletyGwesty Tŷ Newydd, Aberdaron, Pwllheli LL53 8BE, UK
Gwesty Tywi-Welsh Guest HouseLletyGwesty Tywi-Welsh Guest House, Chacra 202 Lote 29 - Chubut, Gaiman, Yr Ariannin
Gwesty'r LlongTafarn/Tŷ BwytaThe Ship Hotel, Aberdaron, Pwllheli LL53 8BE
Gŵyl ArallGweithgaredd BlynyddolCaernarfon, UK
Gŵyl Fach y Fro 2018Gweithgaredd BlynyddolBarry Island, Barry, UK
Gŵyl RhuthunGweithgaredd BlynyddolRhuthun, Ruthin, UK
Hafod EryriAtyniad Twristaidd,CaffiHafod Eryri, Snowdon Mountain Railway, Rhyd Ddu Path, Caernarfon LL55 4TT
Halen Môn Anglesey Sea SaltAtyniad Twristaidd,SiopHalen Môn - Anglesey Sea Salt Company, Ty Halen, Brynsiencyn LL61 6TQ
Happy Valley Chinese TakeawayTafarn/Tŷ BwytaHappy Valley, 2 Water St, Penygroes, Caernarfon LL54 6LR
HarbourmasterTafarn/Tŷ BwytaHarbourmaster Hotel, 1 Quay Parade, Aberaeron SA46 0BT
HILLS BurgersTafarn/Tŷ BwytaHILLS, Bishops Meadow, Hay Rd, Brecon LD3 9SW
Holland Arms Garden CentreSiopHolland Arms Garden Centre, Pentre Berw, Gaerwen LL60 6LA
HunaniaithSwyddfa Menter IaithUned Hyrwyddo Iaith, Pencadlys Cyngor Gwynedd, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5LL
Huw Rees BridesSiopHuwrees Brides, 133A Rhosmaen St, Llandeilo SA19 6EN
Huw Williams AntiquesSiopHuw Williams Antiques, Madoc St, Porthmadog LL49 9NL
Hwb DinbychSiopHwb Dinbych, Smithfield Rd, Denbigh LL16 3RG
Igam OgamSiop LyfrauIgam Ogam, 103 Rhosmaen Street, Llandeilo
Iorwerth ArmsTafarn/Tŷ BwytaIorwerth Arms, 48 High St, Bryngwran, Holyhead LL65 3PP
James Pringle Weavers of LlanfairpwllgwyngyllSiopLlanfairpwllgwyngyll Station, Holyhead Road, Anglesey LL61 5UJ
Jan's CafeCaffiCaffi JANS Cafe, 1 Tegid St, Bala LL23 7UR
KwitFitSiopKwikFit Conway Rd, Llandudno LL30 1DE
Lazarou BarbersSiopLazarou Barbers, 30 Wyndham Cres, Cardiff CF11 9EH
Llanelli Wetland CentreAtyniad TwristaiddWWT Llanelli Wetland Centre, Llwynhendy, Llanelli SA14 9SH
Llangollen International EisteddfodGweithgaredd BlynyddolLlangollen, UK
Llen Llyn LlyfrwerthwrSiop LyfrauY Maes, Nefyn, Pwllheli LL53 6HE
Llety Moethus TynrhydLletyTynrhyd Retreat, Devil's Bridge, Aberystwyth SY23 4QX
Llwyn DerwLletyLlwyn Derw, Fford Morfa Bychan, Porthmadog LL49 9UR
Llwyndyrus Farm Spa HolidaysLletyLlwyndyrus Farm Spa Holidays, Llwyndyrus Farm, Y Ffor, Pwllheli LL53 6RH
Llyfrau YstwythSiop LyfrauYstwyth Books, 7 Princess St, Aberystwyth SY23 1DX, UK
Llyfrgell BangorLlyfrgellBangor Library, Gwynedd Road, LL57 1DT
Llyfrgell CaernarfonLlyfrgellCaernarfon Library, Pavilion Hill, Caernarfon LL55 1AS, UK
Llyfrgell Genedlaethol CymruAtyniad Twristaidd,LlyfrgellNational Library of Wales, Penglais Road, Aberystwyth, UK
Llyfrgell LlandeiloLlyfrgellLlandeilo Library, Crescent Rd, Llandeilo SA19 6HN
Llyfrgell LlandudnoLlyfrgellLlyfrgell Llandudno Library, 48 Mostyn St, Llandudno LL30 2RP
Llyfrgell LlangollenLlyfrgellLlangollen Library and One Stop Shop, Castle St, Llangollen LL20 8NU
Llyfrgell Porthaethwy (Menai Bridge)LlyfrgellMenai Bridge Library, Wood St, Menai Bridge LL59 5AS, UK
Llyfrgell RhuthunLlyfrgellRuthin Library, Record St, Ruthin LL15 1DS
Llyfrgell y Dref, AberystwythLlyfrgellTown Hall, Queen's Square, Aberystwyth SY23 2EB
Llygad yr HaulCaffiLlygad yr Haul, 90 High St, Llanberis, Caernarfon LL55 4SU
London Welsh CentreCanolfan Gymraeg,Tafarn/Tŷ Bwyta157-163 Grays Inn Rd, London WC1X, UK
Lotti & WrenSiopLotti & Wren, 7 Palace St, Caernarfon LL55 1RR
Melbourne Welsh ChurchEglwys/CapelMelbourne Welsh Church, 320 La Trobe St, Melbourne VIC 3000, Australia
Melin LlynnonAtyniad Twristaidd,CaffiLlynnon Mill, Llanddeusant, Holyhead LL65 4AB
Menter Bro DinefwrSwyddfa Menter IaithMenter Bro Dinefwr, Swyddfeydd Y Cyngor, Heol Cilgant, Llandeilo SA19 6HW
Menter Bro OgwrSwyddfa Menter IaithMenter Bro Ogwr, Pen-Yr-Ysgol, Maesteg CF34 9YE
Menter CaerdyddSwyddfa Menter IaithMenter Caerdydd, 5 Lambourne Cres, Cardiff CF14 5GG
Menter Cwm Gwendraeth ElliSwyddfa Menter IaithMenter Cwm Gwendraeth, 11-15 Coalbrook Rd, Pontyberem, Llanelli SA15 5HU
Menter Iaith AbertaweSwyddfa Menter IaithSiop Ty Tawe, 9 Christina St, Swansea SA1 4EW
Menter Iaith Blaenau Gwent, Torfaen a MynwySwyddfa Menter IaithSt James Hall, St James' Field, Hanbury Road, Pontypool NP4 6JT
Menter Iaith Bro MorgannwgSwyddfa Menter IaithMenter Caerdydd, 5 Lambourne Cres, Cardiff CF14 5GG
Menter Iaith Brycheiniog a MaesyfedSwyddfa Menter IaithSennybridge, LD3 8RR
Menter Iaith ConwySwyddfa Menter IaithMenter Iaith Conwy, The Square, Llanrwst LL26 0LG
Menter Iaith Fflint a WrecsamSwyddfa Menter IaithMenter Iaith Fflint a Wrecsam, 3, Mold Business Park, Flintshire CH7 1XP
Menter Iaith Gorllewin Sir GârSwyddfa Menter IaithMenter Iaith Gorllewin Sir Gâr, 3 Bridge St, Newcastle Emlyn SA38 9DX
Menter Iaith MaldwynSwyddfa Menter IaithMenter Iaith Maldwyn, The Cross, Broad St, Newtown SY16 2BB
Menter Iaith MônSwyddfa Menter IaithTown Hall, Llangefni LL77 7LR
Menter Iaith Rhondda Cynon TafSwyddfa Menter IaithMenter Iaith Rhondda Cynon Taf, Llawr Cyntaf, 9 Y Stryd Fawr, Pontypridd CF37 1QJ
Menter Iaith Sir CaerffiliSwyddfa Menter IaithMenter Caerffili, Saint Margarets Business Park, 9FW, Pengam Rd, Aberbargoed, Bargoed CF81 9FX
Menter Iaith Sir DdinbychSwyddfa Menter IaithMenter Iaith Sir Ddinbych, 6 Highgate, Denbigh LL16 3LE
Menter MônSwyddfa Menter IaithMenter Môn, Town Hall, Llangefni LL77 7LR
Menter MônSwyddfa Menter Iaith146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU
Menter Sir Benfro (Swyddfa Abergwaun)Swyddfa Menter IaithMenter Iaith, Heol Dyfed, Fishguard SA65 9DT
Menter Sir Benfro (Swyddfa Crymych)Swyddfa Menter IaithYsgol y Preseli, Crymych SA41 3QH
Museum Of Modern Art (MOMA) MachynllethOrielThe Museum Of Modern Art (MOMA) Machynlleth, Heol Pen'Rallt, Machynlleth SY20 8AJ
Na NogSiop LyfrauNa Nog, 16 Castle Square, Caernarfon LL55 2NE
Na-NôgSiop Lyfrau16 Castle Square, Caernarfon LL55 2NE, UK
Nant GwrtheyrnCanolfan GymraegLlithfaen, Pwllheli LL53 6NL, UK
Nant Y FelinTafarn/Tŷ BwytaNant Y Felin, Llanrhaeadr, Denbigh LL16 4NT
Nantclwyd y DreAtyniad TwristaiddNantclwyd y Dre, Ruthin, UK
Nos DaLletyNosDa Hostel & Bar, 53-59 Despenser St, Cardiff CF11 6AG
Number Eight CaféCaffiNumber Eight Café, 8 Orchard St, Swansea SA1 5AG
OdettesTafarn/Tŷ BwytaOdettes Restaurant, Regent's Park Road, London, UK
Ogofâu Dan yr OgofAtyniad TwristaiddNational Showcaves Centre for Wales, Abercraf, Swansea SA9 1GJ
Olives & OilsSiopO&ODeli, 28 Newton Rd, The Mumbles, Swansea SA3 4AX
Oriel Caffi CroesorCaffi,OrielOriel Caffi Croesor, Hen Bryn Gelynen, Croesor, Penrhyndeudraeth LL48 6SS
Oriel Plas Glyn-y-WeddwOrielPlas Glyn y Weddw Gallery, Llanbedrog, Pwllheli LL53 7TT
Oriel Ynys MônOrielOriel Ynys Môn, Rhosmeirch, Llangefni LL77 7TQ, UK
Orme View Fish and Chip ShopTafarn/Tŷ BwytaOrme View Fish and Chip Shop, West Shore, 34 Great Ormes Rd, Llandudno LL30 2BW
Palas CaffiCaffiPalas Caffi, 23 Palace St, Caernarfon LL55 1RR
Palas PrintSiop Lyfrau10 Palace St, Caernarfon LL55 1RR, UK
Pant Du Vineyard and CafeAtyniad Twristaidd,Tafarn/Tŷ BwytaPant Du Vineyard and Cafe, County Rd, Penygroes, Caernarfon LL54 6HE
Pentre BachLletyPentre Bach, Ty Clyd, Blaenpennal, Aberystwyth SY23 4TW
Pete's EatsCaffiPete's Eats, 40 High St, Llanberis, Caernarfon LL55 4EU
Pethau BychanSiop51 King St, Carmarthen SA31 1BH, UK
Pethau DaCaffiPethau Da, King St, Carmarthen SA31 1BH
Pili Palas Nature WorldAtyniad TwristaiddPili Palas Nature World, Penmynydd Road, Menai Bridge LL59 5RP
Pinc- Siop FlodauSiopPinc, 60 Rhosmaen St, Llandeilo SA19 6EN
Planhigion GlyndŵrSiopGlyndwr Plant Centre, Tafarn Bric, Corwen LL21 9BU, UK
Plas Glyn-y-WeddwCaffi,OrielPlas Glyn y Weddw Gallery, Llanbedrog, Pwllheli LL53 7TT
Plas NanteosLlety,Tafarn/Tŷ BwytaNanteos Mansion, Rhydyfelin, Aberystwyth SY23 4LU
Plas y CoedLletyPlas y Coed, Avenida Yrigoyen 320, M.D. Jones 123, 9105 Gaiman, Chubut, Argentina
Plas Yn Y DreLlety,Tafarn/Tŷ BwytaPlas Yn Y Dre, 23 High St, Bala LL23 7LU
Plesur- Dillad PriodasSiopPleser Bridal & Wedding Wear, 26A St Teilo St, Pontarddulais, Swansea SA4 8SZ
Pontio Arts and Innovation CentreCaffi,Theatr/SinemaPontio, Bangor University, Deiniol Rd, Bangor LL57 2TQ
PortmeirionAtyniad TwristaiddPortmeirion, Penrhyndeudraeth, UK
Pot JamCaffi25 High St, Menai Bridge LL59 5EF, UK
Prince LlewelynLlety,Tafarn/Tŷ BwytaPrince Llewelyn Hotel Caernarfon Rd Beddgelert Caernarfon LL55 4UY
Providero: Fine Teas & CoffeesCaffiProvidero: Tea & Coffee House, 148 Conway Rd, Llandudno Junction LL31 9DU
PsygotyTafarn/Tŷ BwytaPsygoty, S Marine Terrace, Aberystwyth SY23 1JY
PwerdyAtyniad TwristaiddPwerdy - Powerhouse Community and Arts Centre, Pontwelly, Llandysul SA44 4AH
Pysgod a Sglodion Y CastellTafarn/Tŷ BwytaCastle Fish & Chip Shop, 5 Castle St, Criccieth LL52 0DP
Quarry Caffi MachynllethCaffiThe Quarry Cafe, 13 Heol Maengwyn, Machynlleth SY20 8EB
Rig Out BoutiqueSiopRig Out, 105 Rhosmaen St, Llandeilo SA19 6HA
Royal Goat HotelLletyRoyal Goat Hotel, Caernarfon, Beddgelert, Caernarfon LL55 4YE
Sain Ffagan Amgueddfa Werin CymruAmgueddfaMuseum (main entrance), St Fagans, Cardiff, UK
Saith SerenCanolfan Gymraeg18 Chester Street, Wrexham LL13 8BG, UK
Sioe Frenhinol CymruGweithgaredd BlynyddolRoyal Welsh Showground, Llanelwedd, Builth Wells, UK
Siop a Phatio TresaithSiopSiop Tresaith, Tresaith, Cardigan SA43 2JL
Siop ClwydSiop Lyfrau33 High St, Denbigh LL16 3HY, UK
Siop CwlwmSiop LyfrauPowis Hall Market, Bailey Head, Oswestry SY11 1PZ, UK
Siop Fferm Ynys MônSiopHooton's Homegrown Farm Shop, Gwydryn Hir, Brynsiencyn, Llanfairpwllgwyngyll LL61 6HQ
Siop GlynafonSiopSiop Glynafon General Stores, B4321, Llandysul SA44 6SL
Siop Goffi Y TabernaclCaffiThe Museum Of Modern Art, Heol Pen'Rallt, Machynlleth SY20 8AJ
Siop Gymunedol PwllglasSiopSiop Gymunedol Pwllglas Community Shop, Hall Neuadd Pwllglas, nr Ruthin, North, Pwll-glas LL15 2PB
Siop IagoSiopIago, 2-3 Sycamore St, Newcastle Emlyn SA38 9AP
Siop IncSiopSiop Inc, 13 Bridge St, Aberystwyth SY23 1PY, UK
Siop LewisSiop Lyfrau21 Madoc St, Llandudno LL30 2TL, UK
Siop Shop ManceinionCaffiSiop Shop, 53 Tib St, Manchester M4 1LS
Siop Tŷ TaweCanolfan Gymraeg,Siop Lyfrau9 Christina St, Swansea SA1 4EW, UK
Siop y BontSiop Lyfrau9 Market St, Pontypridd CF37 2ST, UK
Siop y FelinSiop LyfrauCodas House, 52-60 Merthyr Rd, Cardiff CF14 1DJ
Siop y PentanSiop Lyfrau12-14 Market Precinct, Carmarthen SA31 1QZ
Siop y PetheSiop Lyfrau3 Sgwar Owain Glyndwr, Aberystwyth SY23 2JH
Siop y SiswrnSiop Lyfrau6-8 New St, Mold CH7 1NZ, UK
Sophie Bach Tea & Coffee RoomCaffiSophie Bach Tea & Coffee Room, 13 Cambrian Pl, Aberystwyth SY23 1NT, UK
SosbanTafarn/Tŷ BwytaSosban, Trinity House, 1 High St, Menai Bridge LL59 5EE
SpoonersTafarn/Tŷ BwytaSpooner's Cafe, Bar and Grill, Harbour Station, 113 Britannia Terrace, Porthmadog LL49 9NF
St David's KitchenCaffiSt. Davids Kitchen, 16 Nun St, St Davids, Haverfordwest SA62 6NS
Starbucks AberystwythCaffiStarbucks Coffee, Great Darkgate St, Aberystwyth SY23 1DW, UK
Steil Eto- Dillad MenywodSiopSteil-Eto Pleser, 22 St Teilo St, Pontarddulais, Swansea SA4 8TH
StorielCaffi,OrielStoriel, Ffordd Gwynedd, Bangor LL57 1DT
SwatchSiopSwatch, Ground Floor, St Davids Dewi Sant, 1 Hayes Arcade, Cardiff CF10 2EJ
Swyddfa Bost FforestSiopFforest Post Office, 2 Carmarthen Rd, Fforest, Swansea SA4 0TX
Tabernacl Y RhathEglwys/CapelTabernacle Cardiff, 81 Pen-Y-Wain Rd, Cardiff CF24 4GG
Tacla Taid- Anglesey Transport MuseumAmgueddfaAnglesey Transport Museum - Tacla Taid, Tyddyn Pwrpas, Newborough LL61 6TN
Tafarn SincTafarn/Tŷ BwytaTafarn Sinc, Bryn Terrace, Rosebush, Dyfed SA66 7QU
Tafarn y FicTafarn/Tŷ BwytaTafarn y Fic, 1 Plas, Llithfaen, Pwllheli LL53 6PA
Tafarn Y GlôbTafarn/Tŷ BwytaTafarn Y Glôb, Albert St, Bangor LL57 2EY, UK
Tafarn Y PelicanTafarn/Tŷ BwytaThe Pelican Inn, Sycamore St, Newcastle Emlyn SA38 9AP
Tafarn Y PluTafarn/Tŷ BwytaTafarn y Plu, Llanystumdwy, Criccieth LL52 0SH
Tafarn Yr AfrTafarn/Tŷ BwytaThe Goat Inn - Tafarn Yr Afr, Chalet Efail Glandwyfach, Garndolbenmaen LL51 9LJ
Tafarn yr EaglesTafarn/Tŷ BwytaThe Eagles Inn, Llanuwchllyn, Bala LL23 7UB
TafwylGweithgaredd BlynyddolCastle, Cardiff, UK
TaldraethLletyTaldraeth, Hen Ficerdy / Old Vicarage, Penrhyndeudraeth LL48 6LG
Tanronnen InnTafarn/Tŷ BwytaTanronnen Inn, Beddgelert, Caernarfon,, A498, Beddgelert, Caernarfon LL55 4YB
Tapps Micro PubTafarn/Tŷ BwytaTAPPS Micropub, 35 Madoc St, Llandudno LL30 2TL
Te a CofiCaffiTe a Cofi, 23 Castle Square, Caernarfon LL55 2NA
The Boar's Head HotelLlety,Tafarn/Tŷ BwytaBoar's Head, 120 Lammas St, Carmarthen SA31 3AE
The Cawdor Arms HotelLlety,Tafarn/Tŷ BwytaCawdor Arms Hotel, Rhosmaen Street, Llandeilo, UK
The Hawk & Buckle InnTafarn/Tŷ BwytaThe Hawk & Buckle Inn, Henllan Road, Llannefydd, Denbigh LL16 5ED
The Liverpool ArmsTafarn/Tŷ BwytaThe Liverpool Arms, St George's Rd, Menai Bridge LL59 5EY
The Royal Ship HotelLlety,Tafarn/Tŷ BwytaThe Royal Ship Hotel, Queen's Square, Dolgellau LL40 1AR
The Welsh Dragon Bar, WellingtonTafarn/Tŷ BwytaThe Welsh Dragon Bar, 10/12 Cambridge Terrace, Mount Victoria, Wellington 6011, New Zealand
Theatr ClwydTheatr/SinemaTheatr Clwyd, Raikes Ln, Mold CH7 1YA, UK
Theatr ColwynTheatr/SinemaTheatr Colwyn, Abergele Rd, Colwyn Bay LL29 7RU
Theatr FelinfachTheatr/SinemaTheatr Felinfach, Dyffryn Aeron SA48 8AF
Theatr FelinfachTheatr/SinemaTheatr Felinfach, Dyffryn Aeron SA48 8AF
Theatr MwldanCaffi,Theatr/SinemaTheatr Mwldan, Bath House Road, Cardigan SA43 1JY
Tir a Môr Coffee ShopCaffiTir a Môr, 1-3 Mona Terrace, Criccieth LL52 0HG
Tom SimmonsTafarn/Tŷ BwytaTom Simmons - Tower Bridge, 2 Still Walk, London SE1 2RF
Toy Bocs TeganauSiopToy Bocs Teganau, 107 High St, Porthmadog LL49 9HA
Trefor Jones MenswearSiopTrefor Jones Ltd, 12 Clwyd St, Ruthin LL15 1HW
Tŷ a Gardd Plas NewyddAtyniad Twristaidd,CaffiPlas Newydd House and Gardens, Llanfairpwllgwyngyll LL61 6DQ
Tŷ Coch InnTafarn/Tŷ BwytaTy Coch Inn, Porthdinllaen, Nefyn, Morfa Nefyn LL53 6DB
Tŷ GlyndwrLlety,Tafarn/Tŷ Bwyta1 Castle St, Caernarfon LL55 1SE, UK
Tŷ GolchiCaffiTŷ Golchi, Caernarfon Rd, Bangor LL57 4BT, UK
Tŷ Gwledig Bryn EisteddfodLletyBryn Eisteddfod Guest Accommodation, Clynnogfawr, Caernarfon LL54 5DA
Tŷ Newydd Canolfan YsgrifennuCanolfan GymraegTy Newydd Writing Centre, Llanystumdwy, Cricieth LL52 0LW
Tŷ'r GwrhydCanolfan GymraegTŷ'r Gwrhyd, Stryd Holly, Holly St, Pontardawe, Swansea SA8 4ET, UK
Waterloo Hotel and LodgeLletyWaterloo Hotel and Lodge, Betws-y-Coed, Snowdonia, LL24 0AR
Well Street PharmacySiopWell Street Pharmacy, 38 Well St, Ruthin LL15 1AW
Wern VetsSiopWern Vets, 12, Lon Parcwr Industrial Estate, Ffordd Celyn, Ruthin LL15 1NJ
White Bear GarageSiopWhite Bear Garage, 11 Llanfair Rd, Ruthin LL15 1BU
White Lion Royal HotelLletyWhite Lion Royal Hotel, 61 High St, Bala LL23 7AE
Wigwam Clwydian HolidaysLletyClwydian Holidays, Llanelidan, Ruthin LL15 2TB
Y BlacTafarn/Tŷ BwytayBlac, Aberystwyth SY24 5ER
Y CabanCaffiY Caban, 21B Pier St, Aberystwyth SY23 2LN, UK
Y CwtshCaffi,SiopY Cwtsh Cafe, Bridge St, Penygroes, Llanelli SA14 7RP
Y Dafarn DatwsTafarn/Tŷ BwytaY Dafarn Datws, Waun Fawr, Aberystwyth SY23 3QH, UK
Y DosbarthTafarn/Tŷ BwytaThe Classroom, Dumballs Rd, Cardiff CF10 5FE
Y Gegin FawrCaffiY Gegin Fawr, Pwllheli LL53 8BE
Y LleCanolfan Gymraeg9-11 Heol yr Hen Gastell, Old Castle Rd, Llanelli SA15 2SL, UK
Y Llew CochTafarn/Tŷ BwytaThe Red Lion, Red Lion Inn, 12 Denbigh St, Llanrwst LL26 0LL
Y Llew CochLlety,Tafarn/Tŷ BwytaThe Red Lion - Y Llew Coch, Dinas Mawddwy, Machynlleth SY20 9JA
Y New Tredegar ArmsTafarn/Tŷ BwytaThe New Tredegar Arms, 23 Heol Gwys, Cwm-twrch Uchaf, Swansea SA9 2XG
Y PantriCaffiPantri, Llanberis, High St, Llanberis, Caernarfon LL55 4SU
Y PantriCaffiY Pantri, 39-41 High St, Denbigh LL16 3HY
Y PengwernLlety,Tafarn/Tŷ BwytaThe Pengwern Arms, B4391, Llan Ffestiniog, Church Square, Blaenau Ffestiniog, UK
Y PluLlety,Tafarn/Tŷ BwytaThe Feathers ~ Y Plu, 52 Well St, Ruthin LL15 1AW
Y RingTafarn/Tŷ BwytaThe Brondanw Arms, Llanfrothen, Garreg, Penrhyndeudraeth LL48 6AQ
Y Stradey ArmsTafarn/Tŷ BwytaStradey Arms, 1 Stradey Road, Llanelli SA15 4ET
Y TalbotTafarn/Tŷ BwytaY Talbot Tregaron, The Square, Tregaron SY25 6JL
Y WhitehallLlety,Tafarn/Tŷ BwytaWhitehall, Stryd Moch, Pwllheli LL53 5RG
Yr AtomCaffi,Canolfan Gymraeg16-18 Stryd y Brenin, King St, Carmarthen SA31 1BN, UK
Yr HafodLletyYr Hafod Guest House, 1 S Marine Terrace, Aberystwyth SY23 1JX
Yr Hedyn Mwstard / The Mustard SeedCaffiThe Mustard Seed Cafe, 17 College St, Lampeter SA48 7DY
Yr Hen BostSiop LyfrauSiop Yr Hen Bost, 45 High St, Blaenau Ffestiniog LL41 3AA
Yr Hen FecwsLlety,Tafarn/Tŷ BwytaYr Hen Fecws Restaurant and B&B, 16 Lombard St, Porthmadog LL49 9AP
Yr Hen Lew DuTafarn/Tŷ BwytaYr Hen Lew Du, 14-16 Bridge St, Aberystwyth SY23 1PZ, UK
Yr Hen LyfrgellCaffi,Canolfan GymraegYr Hen Lyfrgell, Working Street, The Hayes, Cardiff CF10 1BH, UK
Yr HwylfanAtyniad TwristaiddThe Fun Centre, Christ Church, Bangor St, Caernarfon LL55 1AR
Yr YsgwrnAtyniad TwristaiddYr Ysgwrn, Trawsfynydd, 4UW, Blaenau Ffestiniog LL41 4UW
Ysgol Gymraeg y GaimanCanolfan GymraegYsgol Gymraeg y Gaiman, Gaiman, Chubut Province, Argentina
Ysgol Gymraeg yr AndesCanolfan GymraegRivadavia 1065, Esquel, Chubut, Argentina
Ysgol y CwmCanolfan GymraegYsgol y Cwm, N°966,, Río Corintos, Trevelin, Chubut, Argentina
Ysgol Yr HendreCanolfan GymraegEscuela Ysgol Yr Hendre, Moreno 257, Trelew, Chubut, Argentina
Ysgol Yr HendreCanolfan GymraegYsgol Yr Hendre - Escuela Hendre 1031, Rivadavia 2901-2999, Trelew, Chubut, Argentina
Zip World Penrhyn QuarryAtyniad TwristaiddZip World Penrhyn Quarry, Zip World Penrhyn Quarry, Bethesda LL57 4YG
Zip World Slate CavernsAtyniad TwristaiddZip World Slate Caverns, Llechwedd Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog LL41 3NB

Cyfieithiadau o'r categorïau yw:   Translations of the categories are:

Amgueddfa - Museum; Atyniad Twristaidd - Tourist Attraction; Caffi - Café; Canolfan Cymraeg - Welsh language Centre; Eglwys neu Gapel - Church or Chapel; Gweithgaredd Blynyddol / Annual Activity such as festivals; Llety - Accommodation; Llyfrgell - Library; Oriel - Gallery; Siop - Shop; Siop Lyfrau - Book shop; Swyddfa Menter Iaith - Menter Iaith office; Tafarn neu Tŷ Bwyta - Pub or Restaurant; Theatr/Sinema - Theatre or Cinema.

Llawer o ddiolch i Dani Schlick, Eira Hughes, Elin Stephens, Hugh Brightwell, Jeremy Wood, Jo Knell, Nicky Roberts a Peter Mescall am yr awgrymiadau cyntaf.

For details of conversational groups, please visit:

Your local Menter Iaith  /  Your local Welsh for Adults Provider Say Something in Welsh forum  /  Derby Welsh Learners Circle for groups in England

For advice on using your Welsh, visit useyourwelsh.com

 

Ymwrthodiad

Mae'r dudalen hon yn cael ei sefydlu a'i rhedeg gan un gwirfoddolwr gan ddefnyddio data wedi'u casglu o'r cyhoedd heb gyllid i alluogi gwirio pob rhestriad yn bersonol. Mae gwasanaeth llawn drwy gyfrwng y Gymraeg ar gael ar lawer o'r rhestriadau, ond bydd rhai eraill yn gallu darparu rhan, ond nid pob un, o'u gwasanaethau, drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n anodd dogfennu'n fanwl faint o'r Gymraeg bydd busnes yn ei defnyddio; er enghraifft fe fydd trosiant/rotas staff yn effeithio ar ddarpariaeth. Felly, o bryd i'w gilydd, mae'n bosib bydd rhaid i chi droi'n ôl i'r Saesneg. Os byddwch chi'n credu y dylai safle gael ei dileu oddi yma neu gael ei newid, fe gewch chi roi gwybod i fi gan yrru ebost i [email protected].

Disclaimer

This page is established and run by one volunteer with crowd-sourced data without funding to personally check each listing. Many listings will have a full Welsh-language service available, but some will be able to deliver part, but not all, of their service through Welsh. It is difficult to precisely document how much Welsh a business uses; for example staff turnover/rotas will affect provision. Therefore, from time to time you may have to revert to English. If you do think a venue should be taken off here or amended then please let me know by emailing [email protected].

 

Hybu'r iaith

Os byddwch chi'n dewis defnyddio gwasanaeth, neu brynu nwydd o rywle achos eu bod nhw'n cefnogi Cymraeg, wedyn ddywedwch wrth y busnes am hynny. Mwyaf y bydd Cymraeg yn cael ei mabwysiadu a'i hysbysebu, po fwyaf y gallwn ni ddangos bod gallu defnyddio'r iaith yn beth da o ran busnes.

Logo Cymraeg

Promoting the language

If you choose to use a service or buy a good from somewhere because they support Welsh, please let the business know that. The more we can demonstrate that being able to use Welsh is good for business, the more the language will be further adopted and advertised.


About this site

Mae Parallel.cymru yn gylchgrawn arlein i roi llais i unrhyw un sydd yn gwneud pethau trwy Iaith y Nefoedd, ac i gyflwyno erthyglau, straeon, diwylliant Cymraeg a llyfrau i’r byd.

Parallel.cymru is an online magazine that gives a voice to anyone who is using the language of heaven, and to introduce articles, stories, Welsh culture and books to the world.

Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol. Trwy gyflwyno cynnwys unigryw ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd (Anffurfiol, Ffurfiol, Llenyddol), gall darllenwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau bod y Gymraeg yn hygyrch i bawb.

People experience Welsh on a continuum of abilities, but the traditional way of producing material is as binary Welsh or English. By presenting unique content side by side, in parallel, sequenced by level of proficiency (Informal, Formal, Literary), readers of all abilities can enjoy reading and ensure the language is accessible to all.

Page Views since November 2017

  • 145,737 views

Articles By Month

Popular Resources

Ask Dr Gramadeg

Dysgu Cymraeg- Sut a Ble?

Tarddiad ac Ystyr Enwau Cymraeg

Ffilmiau i Lawrlwytho

Geiriadur i Ddysgwyr Arlein

Silff Llyfrau Digidol