Cwis gan Gŵgl-wraig

Cwis: Cawdel Hanes Cymreig / Welsh History Hotchpotch

Up for some Welsh historical trivia? This week’s quiz is for you!

Cawdell Hanes Cymreig / Welsh History Hotchpotch

Gan Gŵgl-wraig.

Ym 1970, cafodd Saunders Lewis ei enwebu am ba wobr llenyddiaeth? Saesneg
Ennillodd Owain Glyndŵr ei frwydr cyntaf yn Hyddgen ym 1401, ond lle mae Hyddgen? Saesneg
Lle cafodd yr ysgol gyfun gyntaf yng Nghymru ei sefydlu? Saesneg
Ar ôl y Deddf Cau Tafarnau ar y Sul (Cymru) 1881, pa ardal oedd yr un olaf i aros "yn sych" ar ddydd Sul? Saesneg
Pryd cafodd Gŵyl Jas Aberhonddu ei chynnal am y tro cyntaf? Saesneg

Y diweddaraf oddi wrth Hwyl

About Wales

About Wales

What are some common symbols used to represent Wales, and why are