Dyma dabl sy’n dangos sut mae’r adroddiad yn yn rhedeg:
Here is the conjugated form of yn, meaning in:

Llafar              Ffurf lenyddol          Saesneg
Spoken           Literary form     

yno i                ynof                 in me  

ynot ti              ynot                 in you 

ynddo fe          ynddo             in him/it

ynddi hi           ynddi               in her/it           

ynon ni            ynom              in us                           

ynoch chi        ynoch             in you             

ynddyn nhw    ynddynt          in them           

Bydd treiglad trwynol ar ôl ‘yn’, e.e: ‘yng ngwaelod hen Sir Aberteifi’
There is a treiglad trwynol ar ôl ‘yn’, e.g:  ‘yng ngwaelod hen Sir Aberteifi’

Defnyddir yr arddodiad (preposition) ‘yn’ gyda’r berfau isod:

 credu yn                to believe in                 e.e.      Sa i’n credu yn Nuw.

gafael yn               to get hold of/grasp     e.e       Rhaid i ti afael yn fy llaw.

cydio yn                to get hold of/grasp     e.e.      Cydia ddwylo! Rhaid i ti gydio yn fy llaw!

ymddiried yn         to trust (in)                   e.e       Dylech chi ymddiried yno i.

galw yn                 to call at                       e.e.      Bydda i’n galw yn y siop ar y ffordd adref.

 

Rhwng, meaning between     

Llafar                   Llenyddol              Saesneg
rhyngo i                   rhyngof                between me
rhyngot ti                 rhyngot                between you
rhyngddo fe             rhyngddo             between him/it
rhyngddi  hi             rhyngddi               between her/it
rhyngon ni               rhyngom              between us
rhyngoch chi           rhyngoch              between you
rhyngddyn nhw       rhyngddynt           between them

Does dim treiglad ar ôl rhwng, e.e:
Mae e rhwng Llandysul a Chastell Newydd Emlyn.
It’s between Llandysul and Chastell Newydd Emlyn.

O wel, rhyngddo fe a’i gawl!
Oh well, that’s up to him!/ on his own head be it   (Literally, between him and his soup!)

Does dim lot o Gymraeg rhyngddyn nhw.                                           Rhyngot ti a fi
They don’t get on. (Lit. There’s not a lot of Welsh between them).     Between you and me

Sylwch nad oes angen yn/’n gydag arddodiaid, e.e:
Mae e _ rhwng Abertawe a Llandeilo.

Mae hi _ yn y tŷ.

Yn aml, defnyddir ‘dd’ gyda phob person ar lafar, e.e. rhyngddo i, rhyngddot ti, ayyb.