T’wel

Os byddwch chi eisiau siarad yn rhugl, bydd rhaid i chi ddeall a defnddio'r fath ymadrodd â hwn ar lafar. Mae'n nhw cael eu defnyddio i greu 'amser i feddwl' wrth sgwrsio, cyn i chi fmynd ymlaen i'r peth nesaf yn y sgwrs, e.e:

This type of phrase is very important if you want to sound fluent.  It also gives you a bit of time to think of what to say next.

Rwyt ti’n gweld    - shortened to  t’wel   or  t’weld        (you) see
Dych chi’n gweld - shortened to ch’wel or  ch’weld    (you) see

Rhagor o 'Eiriau Llanw':
Other ‘fillers’ like these are:

Rwyt ti’n gwybod      - shortened to -  t’mod              you know
Dych chi’n gwybod   - shortened to -  ch’mod           you know