Byddwn ni’n gallu defnyddio’r ferf gwneud i ffurfio’r amser dyfodol yn lle ychwanegu terfyniadau at fôn berfau eraill. Defnyddiol iawn ydy gyda berfau hirach fel ‘penderfynu’, e.e:

The verb gwneud can be used to put verbs into the future tense instead of adding an ending.  It is especially useful with longer verbs such as ‘penderfynu’, e.g:

Penderfyna i      > (Gw)na i benderfynu             I will decide

Penderfyniff hi   > (Gw)naiff hi benderfynu       She will decide

Benderfyni di?   > (W)nei di benderfynu?          Will you decide?

Benderfyni di?   > (W)newch chi benderfynu?   Will you decide?

* Fel rheol bydd pobl yn hepgor y seiniau (Gw) neu (W…….?) mewn ffurfiau ‘gwneud’ ar lafar pan fyddan nhw’n sôn yn anffurfiol.

* The (Gw) or (W?) in ‘gwneud’ is not usually pronounced in informal speech.