Er mwyn dweud wrth un person rydych chi'n cyfarwydd â fe am wneud rhywbeth, byddwch chi'n ychwanegu'r terfyniadau '-a' at bôn y ferf. Yn aml iawn, byddwn ni hepgor yr '-a' ar lafar! Dyma rai enghreifftiau:

Berfenw Gorchymyn (Ti) Ffurf Dalfyredig Ystyr
gwisgo             gwisg(a)          gwisg          wear!
dal                   dal(a)               dal              hold!
tynnu               tynn(a)             tynn            pull!
edrych             edrych(a)         edrych        look!
dod â               der(e) â           der â           bring!
sychu              sych(a)            sych            dry!
rhedeg            rhed(a)             rhed            run!
dringo             dring(a)            dring           climb!

Paid (â)! -- Don't! / Stop it!
Mae'n gallu golygu ‘Don’t’ neu ‘Stop it’. Byddwn ni'n hepgor yr â yn aml ar lafar.

Sa’ lan / Stand up!
Mae'n golygu 'Stand up!'. Bôn y ferf 'sefyll' yw saf-. Os bydd rhaid bod yn boleit, neu os byddwch yn siarad â mwy nag un person, byddwch chi'n dweud 'Sefwch lan'.

Caea dy got
Yn llythrennol mae hyn yn golygu 'Close your coat' - hynny yw, 'Do your coat up'. Bôn y ferf 'cau' yw 'cae-'

Tynn dy got
Yn llythrennol mae hyn yn golygu ‘Pull your coat' - hynny yw, 'Take your coat off'. Mae'r gair 'tynn' yn cael ei ynganu fel y gair Saesneg 'tin'.

Sych dy drwyn
Yn llythrennol mae hyn yn golygu ‘Dry your nose' - hynny yw, 'Wipe your nose'. Mae'r gair 'sych' yn cael ei ynganu fel petai'n ('as if it were') air Saesneg 'seech'.

Dere â
Yn llythrennol mae hyn yn golygu 'To bring', ond hefyd mae'n golygu ‘Give’. Er enghraifft, byddwch chi'n gallu dweud, 'Der(e) â chusan i fi' ('Give me a kiss').

Gad i fi
Yn llythrennol mae hyn yn golygu 'Leave me', and hefyn mae'n golygu 'Let me'. Mae'n dod o'r berfenw ‘gadael’ ('to leave'). Er enghraifft, byddwch chi'n gallu dweud, 'Gad i fi lonydd' ('Leave me alone'), a 'Gad i fi fynd' ('Ket me go').

Tro rownd
Yn llythrennol mae hyn yn golygu 'Turn around'. Bôn y ferf 'troi' yw 'tro-'. Os bydd rhaid bod yn boleit, neu os byddwch yn siarad â mwy nag un person, byddwch chi'n dweud 'Trowch rownd'.

In order to tell someone that you are familiar with to do something, you add the ending a to the root of the verb. Often this is omitted in speech,  e.g:
gwisgo             gwisg(a)          gwisg          wear!
dal                   dal(a)               dal              hold!
tynnu               tynn(a)             tynn            pull!
edrych             edrych(a)         edrych        look!
dod â               der(e) â           der â           bring!
sychu              sych(a)            sych            dry!
rhedeg            rhed(a)             rhed            run!
dringo             dring(a)            dring           climb!                                              

Paid (â)!
Can mean ‘don’t’ or ‘stop it’.  The â in paid â is often omitted in speech.

Sa’ lan
Means ‘stand up’.  Sa(f) from the verb ‘sefyll’.  ‘Chi’ command - sefwch.      

Caea dy got
Literally ‘close’ your coat, i.e. do your coat up.   (cau - root - cae-)

Tynn dy got
Literally ‘pull’ your coat, i.e.  take your coat off.  Pronounced - tin.

Sych dy drwyn
Literally ‘dry’ your nose, i.e.  wipe your nose.  Pronounced – seech.

Dere â
To bring, but also ‘give’, e.g. Der(e) â chusan i fi - Give me a kiss.

Gad i fi
Let me.  From the verb ‘gadael’ - to leave.

Tro rownd
Turn around.  From the verb ‘troi’  ‘Chi’ command - trowch.