Pan fyddwn ni'n rhoi gair neu ymadrodd ar ddechrau brawddeg yn yr amser presennol, neu'r amser amherffaith, bydd rhaid newid y ferf i ryw ffurf ar 'bod'. Bydd hyn yn golygu yn Saesneg ‘that something is / that something was’. Edrychwch ar y dabl a'r esiamplau isod.
When a word or phrase is placed in front of a sentence in the present or imperfect tense, the verb is changed to some form of ‘bod’.  The ‘bod’ has the meaning ‘that something is or was’  See table and examples below.

Presennol / PresentAmherffaith / ImperfectCymal / ClauseSaesneg
Dw i…Ro’n i…fy mod ithat I am/was
Rwyt ti…Ro’t ti…dy fod dithat you are/were
Mae e…Roedd e…ei fod ethat he/it is/was
Mae hi…Roedd hi…ei bod hithat she/it is/was
Mae’r dyn…Roedd y dyn…bod y dynthat the man is/was
Dyn ni…Ro’n ni…ein bod nithat we are/were
Dych chi…Ro’ch chi…eich bod chithat you are/were
Maen nhw…Ro’n nhw…eu bod nhwthat they are/were

Credir ... Mae e’n barod                   >    Credir ei fod e’n barod.
It is believed ... He/it is ready       >       It is believed that he/it is ready

Cyhoeddwyd ... Roedd hi’n barod  >   Cyhoeddwyd ei bod hi’n barod
It was announced ...  She was ready       > It was announced that she/it was ready

Dywedodd llefarydd ... Roedd y dyn yn barod   >        Dywedodd llefarydd *fod y dyn yn barod
A spokesperson said ... The man was ready   >   A spokesperson said that the man was ready

* Dylech chi sylwi ar y ffaith bod y gair bod wedi treiglo'n feddal i roi fod yn y frawddeg uchod, gan mai'r holl gymal sydd yn wrthrych i'r ferf gryno.

Os byddwn ni'n rhoi gair neu ymadrodd ar ddechrau brawddeg yn yr amser dyfodol, neu'r amser amodol, fydd y ferf ddim yn newid, ond byddwn ni'n rhoi 'y' neu 'yr' o'i blaen i olygu 'that', e.e:

Credir ... Bydd e’n barod     >         Credir y bydd e’n barod.

It is believed ... He/it will be ready  >   It is believed that he/it will be ready

Maen nhw’n dweud ... Caiff e ei newid   >          Maen nhw’n dweud y caiff e ei newid.
They say ... It will be changed    >   They say that it will be changed.

Cyhoeddwyd ... Byddai hi’n barod     >          Cyhoeddwyd y byddai hi’n barod

It was announced ... She/it would be ready > It was announced that she/it would be ready

Byddwch chi'n clywed y ffurfiau ffurfiol neu lenyddol ar 'Cael' yn amlaf mewn bwletinau newyddion, e.e:

Gaeth e/hi > Cafodd (e/hi)  Gaethon nhw > Cawson nhw/Cawsant     

Mewn iaith ffurfiol, bydd yn bosibl hepgor y rhagenwau personol ('e/hi/nhw', ac ati.

Credir ... Mae e’n barod                   >    Credir ei fod e’n barod.
It is believed ... He/it is ready       >       It is believed that he/it is ready

Cyhoeddwyd ... Roedd hi’n barod  >   Cyhoeddwyd ei bod hi’n barod
It was announced ...  She was ready       > It was announced that she/it was ready

           

Dywedodd llefarydd ... Roedd y dyn yn barod   >        Dywedodd llefarydd *fod y dyn yn barod
A spokesperson said ... The man was ready   >   A spokesperson said  that the man was ready

Note that bod has been mutated to fod in the above sentence because the whole clause is the object of the short form verb.

When a word or phrase is placed in front of a sentence in the future or conditional tense, the verb stays the same and ‘y’ or ‘yr’ is used for ‘that’, e.g:

 Credir ... Bydd e’n barod     >         Credir y bydd e’n barod.

It is believed ... He/it will be ready  >   It is believed that he/it will be ready

Maen nhw’n dweud ... Caiff e ei newid   >          Maen nhw’n dweud y caiff e ei newid.
They say ... It will be changed    >   They say that it will be changed.

Cyhoeddwyd ... Byddai hi’n barod     >          Cyhoeddwyd y byddai hi’n barod

It was announced ... She/it would be ready > It was announced that she/it would be ready

 

The formal/literary forms of ‘cael’ are most often used in news bulletins, e.g:
Gaeth e/hi > Cafodd (e/hi)  Gaethon nhw > Cawson nhw/Cawsant     

The personal pronouns (e/hi/nhw, etc.) can be omitted in formal Welsh.