Yn y dabl isod, mae geiriau sy’n golygu this, that, these a those. Bydd rhaid defnyddio’r geiriau yma pan fyddwn ni’n pwyntio at rywbeth, ond pan na fyddwn ni’n ei enwi fe.
In the table below the words for this, that, these and those are shown when the object/s in question are pointed to but not named.

this (one)

that (one)

these

those

Masculinehwnhwnnay rhainy rheina
Femiminehonhonnay rhainy rheina

Yn y dabl isod, mae geiriau sy’n golygu this, that, these a those. Bydd rhaid defnyddio’r geiriau yma pan fyddwn ni’n pwyntio at rywbeth, ac yn ei enwi fe ar yr un pryd. Cofiwch mai gair gwrywaidd yw ‘ci’, ac mai gair benywaidd yw ‘cath’.
 In the table below the words for this, that, these and those are shown when the object/s in question are pointed to and named.  Ci and cath are used as examples of masculine and feminine nouns.

Ci                     –           Dog (enw gwrywaidd / masculine)

Cath                –           Cat (enw benywaidd / feminine)

  

this/these

 

 

 

that/those

 

Masculine

y

ci

’ma

 

y

ci

’na
Femeninegath

 

 

 

gath

 
Pluralcŵn/ cathod

cŵn/ cathod

 

Byddwn ni’n gallu cyfieithu’r ymadroddion uchod fel:
A literal translation of the above would be:

 The dog/cat/dogs/cats here    The dog/cat/dogs/cats there.

* Cofiwch mai dim ond geiriau benywaidd unigol sy’n treiglo ar ôl y fannod (‘y’ / ‘the’). Ar y llaw arall, ni fydd geiriau lluosog yn treiglo, hyd yn oed os byddan nhw’n fenywaidd, ee:
*Only femine singular words are mutated after ‘the’ – ‘y’ .  No plurals are mutated after ‘the’ – ‘y’ even if they are feminine, e.g:

y gath ’ma           y cathod ’ma
this cat                  these cats

y gadair ’ma        y cadeiriau ’ma
this chair               these chairs