Unwaith eto, mae'r ferf 'dod' yn afreolaidd yn yr amser gorffennol. Mae 'dod' yn golygu 'to come' ond mae 'dod â' yn golygu 'to bring' (yn llythrennol, 'to come with').

Sillafiad Ynganiad
Des i Des i
Dest ti Dest ti
Daeth e/hi Dâth e/hi
Daethon ni Dethon ni
Daethoch chi Dethoch chi
Daethon nhw Dethon nhw

Treigladau meddal am gwestiynau ac y negyddol:

Ddaethon nhw ’ma yn y car?       Ddaethon nhw ddim ’ma yn y car.
Did they come here in the car?    They didn’t come here in the car.

Llawer o bobl na fyddant yn defnyddio'r treigladau ar lafar. Byddan nhw'n cyfleu cwestwin trwy ddefnyddio tôn y llais; a bydd y gair 'ddim' yn ddigon i gyfleu ystyr negyddol.

* Sut dest ti ’ma? - How did you ‘come’ here? (yn llythrennol)
Ond mae 'dod' yn cael ei ddefnyddio i olygu > How did you get here?

This is another irregular verb in the past - ‘dod’, to come or with â - dod â - to bring (lit. to come with).

Written Pronounced
Des i Des i
Dest ti Dest ti
Daeth e/hi Dâth e/hi
Daethon ni Dethon ni
Daethoch chi Dethoch chi
Daethon nhw Dethon nhw

 

Soft mutation for questions and negatives: 

Ddaethon nhw ’ma yn y car?             Ddaethon nhw ddim ’ma yn y car.
Did they come here in the car?         They didn’t come here in the car.

Many people don’t bother with these mutations in informal speech. The question tone in the voice is enough to convey a question and the ‘ddim’ is enough to convey a negative.

* Sut dest ti ’ma?     >  How did you ‘come’ here? (literally)
But used to mean  >  How did you get here?