Unwaith eto, mae'r ferf 'dod' yn afreolaidd yn yr amser gorffennol. Mae 'dod' yn golygu 'to come' ond mae 'dod â' yn golygu 'to bring' (yn llythrennol, 'to come with').

SillafiadYnganiad
Des iDes i
Dest tiDest ti
Daeth e/hiDâth e/hi
Daethon niDethon ni
Daethoch chiDethoch chi
Daethon nhwDethon nhw

Treigladau meddal am gwestiynau ac y negyddol:

Ddaethon nhw ’ma yn y car?       Ddaethon nhw ddim ’ma yn y car.
Did they come here in the car?    They didn’t come here in the car.

Llawer o bobl na fyddant yn defnyddio'r treigladau ar lafar. Byddan nhw'n cyfleu cwestwin trwy ddefnyddio tôn y llais; a bydd y gair 'ddim' yn ddigon i gyfleu ystyr negyddol.

* Sut dest ti ’ma? - How did you ‘come’ here? (yn llythrennol)
Ond mae 'dod' yn cael ei ddefnyddio i olygu > How did you get here?

This is another irregular verb in the past - ‘dod’, to come or with â - dod â - to bring (lit. to come with).

WrittenPronounced
Des iDes i
Dest tiDest ti
Daeth e/hiDâth e/hi
Daethon niDethon ni
Daethoch chiDethoch chi
Daethon nhwDethon nhw

 

Soft mutation for questions and negatives: 

Ddaethon nhw ’ma yn y car?             Ddaethon nhw ddim ’ma yn y car.
Did they come here in the car?         They didn’t come here in the car.

Many people don’t bother with these mutations in informal speech. The question tone in the voice is enough to convey a question and the ‘ddim’ is enough to convey a negative.

* Sut dest ti ’ma?     >  How did you ‘come’ here? (literally)
But used to mean  >  How did you get here?