Dyma amser dyfodol y ferf afreolaidd 'Dod' ('To come') / This is the future tense of the irregular verb ‘dod’:

Dyfodol -‘dod’SaesnegFfurf Ofynnol / Question formAtebion
Dof iI’ll comeDdof i?Doi/Dewch
Doi diYou’ll comeDdoi di?Dof
Daw e/hiHe/She’ll comeDdaw e/hi?Daw
Down niWe’ll comeDdown ni?Down/Dewch
Dewch chiYou’ll comeDdewch chi?Dof/Down
Dôn nhwThey’ll comeDdôn nhw?Dôn

 

Atebion Negyddol: Na + Treiglad Meddal Na ddof, Na ddoi, Na ddaw ac ati

Mae'n bosibl hefyd ateb cwestiynau gan ddefnyddio'r atebion gyda Gwneud, yn hytrach na defnyddio Dod ar ei ben ei hunan, e.e.

Ddoi di?               Ddo(f)                 Na ddo(f) (                 Gw)na(f)           Na (w)na(f)
Will you come?   Yes (I'll come)   No (I won't come)     Yes (I will)      No (I won't)

No answers   Na + soft mutation e.g. Na ddof, Na ddaw etc.

It is possible to answer the questions with the ‘gwneud’ answers (like the rest of the future tense) as well as using the ‘dod’ answers.

Gosodiadau Negyddol: 'Treiglad Meddal + Ddim', e.e:
Ddof i ddim I won’t come

Berf afreolaidd yw 'Dod', ac felly byddwch chi'n clywed llawer o amrywiadau mewn ardaloedd gwahanol, e.e.

Ddwa i Ddo i Do i (Dof i) Daiff e/hi (Daw e/hi)

Defnyddio 'Dod' gydag 'Os'

Beth os na ddaw e?   What if he doesn’t come?
(Yn llythrennol,          'What if not he will come?')

Negatives  - soft mutation + ddim

Ddof i ddim    I won’t come

You will hear variations in speech in different areas, as this is an irregular verb, e.g:
Ddwa i/Ddo i/Do i (Dof i)  Daiff e/hi (Daw e/hi)

What if he doesn’t come?
Beth os na ddaw e?     (Lit. what if not he will come?)

Cymalau

Yn yr amser dyfodol, byddwn ni'n defnyddio 'y' i olygu 'that'. Cofiwch, fodd bynnag, y byddwn ni'n hepgor 'y' fel rheol ar lafar, e.e.

Gobeithio (y) daw hi                             I hope (that) she comes
Wyt ti’n meddwl (y) dôn nhw?           Do you think (that) they’ll come?

Clauses

As with the other verbs in the future tense, ‘that’ is ‘y’, which is not usually pronounced in speech, e.g:
Gobeithio (y) daw hi                    I hope (that) she comes
Wyt ti’n meddwl (y) dôn nhw?    Do you think (that) they’ll come?